Kurser i svenska

Senast uppdaterad: 15/4-2024

Här kan du läsa om olika verksamheter som har kurser i svenska. Vissa kurser är för dig som är asylsökande. Andra kurser är för dig som har fått uppehållstillstånd.

Svenska för invandrare, sfi

Svenska för invandrare är en utbildning som ger dig grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Svenska för invandrare brukar förkortas till sfi.

Du har rätt att gå en utbildning i sfi om:

  • du har uppehållstillstånd.
  • du har fyllt 16 år.
  • saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.
  • är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun.

I vissa kommuner får även personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet läsa sfi.

Det är kommunen där du är folkbokförd som ordnar utbildningen. Du kan även läsa sfi på vissa folkhögskolor.

Sfi är gratis. Du kan studera på heltid, deltid eller kombinera med arbete, praktik eller annan utbildning, till exempel gymnasieskola eller komvux.

Kontakta din kommun för mer information om sfi. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Svenska som andraspråk

Om du är klar med dina sfi-studier kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk. Du kan prata med studie- och yrkesvägledaren som arbetar på komvux för att få hjälp med ansökan.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

Yrkessvenska

Yrkessvenska är en utbildning i svenska som är anpassad efter olika branscher och yrken. Det innebär att du lär dig den svenska du behöver för att kunna arbeta inom ett visst yrke.

Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att ta del av Yrkessvenska. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du kan börja utbildningen.