Att åldras i Sverige

Senast uppdaterad: 5/4-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.
Illustrerat collage av äldre personer som promenerar, dansar, sitter på bänk, sitter vid dator och äter mat på äldreboende.

Det här temat handlar om att åldras i Sverige.

Du kommer få läsa om vilka rättigheter och möjligheter äldre personer har och vilken hjälp som finns att få. Du kommer också få läsa om åldersdiskriminering och vad du kan göra om du blir utsatt för det.

Det här temat handlar också om pension och hur din ekonomi påverkas när du blir äldre och inte arbetar längre. Du kommer få fundera över hur du kan leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet och hur du kan vårda din hälsa när du blir äldre.

Du kommer också få läsa om vad du behöver tänka på när någon nära anhörig dör.