Individens rättigheter och skyldigheter

Senast uppdaterad: 6/4-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.
Illustrerat collage av en grupp människor som representerar jämställdhet, barns rättigheter och diskrimineringslagen.

Det här temat handlar om individens rättigheter och skyldigheter.

Du kommer få läsa om mänskliga rättigheter och om hur de rättigheterna påverkar lagarna i Sverige. Du kommer också få läsa om de särskilda rättigheterna för till exempel kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och minoritetsgrupper.

Temat handlar också om diskriminering. Du kommer bland annat få läsa om vad du kan göra om du blivit utsatt för diskriminering. Du kommer också få fundera över normer och hur normer kan påverka dig och andra människor i vardagen.