تشکیل خانواده و زندگی با کودکان در سوئد

آخرین به روز رسانی: 6/4-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.
کلاژ مصور یک کلاس درس، یک خانواده نشسته بر روی نیمکت، محوطه بازی کودکان، مادری بهمراه کودک و یک زن باردار.

این موضوع در بارۀ تشکیل خانواده و زندگی با کودکان در سوئد است.

شما مطالبی در مورد پدر و مادر بودن در یک کشور جدید خواهید خواند و در مورد انواع مختلف حمایت هایی که جامعه می تواند به خانواده های دارای فرزند ارائه دهد، اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد. شما همچنین در مورد حق و حقوق کودکان، و حق و حقوق و وظایف والدین نیز مطالبی خواهید خواند.

موضوع این بخش در مورد سلامت کودکان نیز می باشد و شما پی خواهید برد که وقتی کودک بیمار می شود، دچار عدم تندرستی روحی/ روانی بشود یا مشکل اعتیاد مشکل داشته باشد با چه کسی تماس می گیرید.

شما همچنین در مورد نظام آموزشی سوئد و درس خواندن فرزندتان در مدارس سوئد مطالبی می خوانید.