زندگی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 6/4-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.
کلاژ مصور ساختمان های مسکونی، جنگل و دریاچه، خانه قرمز رنگ در حومه شهر و یک آشپزخانه.

این بخش در مورد زندگی کردن در سوئد است. شما در مورد مسائلی که ممکن است دانستن آن برای زندگی در سوئد مهم باشد مطالبی خواهید خواند.

به عنوان مثال در مورد چگونگی درخواست مسکن، تماس با ادارات دولتی و اینکه اگر دچار حادثه، آتشسوزی، بیماری اضطراری یا قربانی جُرم شوید چکار بایستی بکنید مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد فعالیت های مختلف است که می توانید در اوقات فراغت خود انجام دهید نیز مطالبی خواهید خواند.

شما همچنین به این فکر می کنید که چگونه می توانید سازگار با محیط زیست زندگی کنید و چرا مراقبت از محیط زیست مهم است.