بانک و نمبر حساب بانکی

آخرین به روز رسانی 19/1-2023

بانک

بانک یک شرکت است که بیشتر سه کار را انجام می دهد: پرداخت، پس انداز و قرض دادن پیسه. اگر شما زیر ۱۸ سال دارید، نمی توانید قرض بگیرید، اما اگر سرپرست شما اجازه آن را می دهد، می توانید هم پس انداز کنید و هم پرداخت کنید. سرپرستان یک طفل معمولا والدین هستند. برای پس انداز و پرداخت، بانک ها دارای خدمات مختلف مانند حساب بانکی، بانک اینترنتی، کارت بانکی و بانک تلفنی هستند.

حساب بانکی

برای رسیدگی به امور مالی شخصی خود، باید یک حساب بانکی داشته باشید. حساب مورد نیاز شما می تواند چیزهای مختلف مانند حساب حقوق و دستمزد، حساب معامله، حساب شخصی، حساب خصوصی یا حساب پرداخت نامیده می شود. مهم نیست که حساب چه نامیده شود. مهم این است که شما به خدمات زیر دسترسی داشته باشید:

  • پیسه ریختن به حساب، همانند حقوق و مساعده
  • پرداخت ازطریق انتقال بین دو حساب، حواله پستی(brevgiro)، پرداخت اتوماتیک (autogiro)
  • برداشت نقدی

چگونه شما منحیث یک پناهجو حساب بانکی دریافت میکنید

شما که پناهجو هستید با AT-UND می توانید هر دو حساب بانکی و کارت بانکی دریافت کنید. AT-UND ثابت می کند که شما مجوز کار برای کار در سویدن نیاز ندارید.

قبل از اینکه بتوانید به یک مشتری در یک بانک تبدیل شوید و به خدمات بانکی مانند حساب های بانکی و کارت های بانکی دسترسی پیدا کنید، بانک باید هویت شما را بررسی کند. بانک همچنین نیاز دارد بداند که پول شما از کجا می آید و چگونه از خدمات بانکی استفاده میکنید. بنابراین، شما برخی از پرسان ها از بانک دریافت خواهید کرد. این بانک می تواند خدمات بانکی شما را به عنوان پناهجو محدود کند.

به منظور تسهیل شناسایی پناهجویانی که حق دارند کار کنند، انجمن بانکداران سویدن و اداره مهاجرت یک روال ویژه را ایجاد کرده اند.

این روال به این معنی است که شما می خواهید حساب بانکی خود را باز کنید باید کارت (LMA)خود را به بانک ارائه دهید. شما همچنین باید یک کپی گواهی شده از اسناد شناسه ای که به آمریت مهاجرت ارسال کرده اید نشان دهید. واقعیت این است که کپی گواهی شده است بدان معنی است که دارای مهر است که نشان می دهد کپی برابر اصل است. سپس بانک با اداره مهاجرت سویدن تماس می گیرد، که می تواند گواهی کند که آیا سند شناسنامه برابر با اصل ارائه شده است.