Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Senast uppdaterad: 6/4-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.
Illustrerat collage av en lärare, sedlar och mynt, två läkare och en snickare samt en studerande man vid ett skrivbord.

Det här temat handlar om att försörja sig och utvecklas i Sverige.

Du kommer få läsa om hur du söker arbete, varför vi betalar skatt och vad skattepengarna används till. Du kommer också få läsa om utbildning för vuxna, socialförsäkringar och vad kommunen gör.

Temat handlar också om ekonomi. Du får bland annat läsa om hur du kan planera din vardagsekonomi, om räkningar och vilka rättigheter du har när du köper varor och tjänster.

Du får även läsa om vad kommunen gör och vilken service och stöd du har rätt till i din vardag.