Ekonomi, pengar och räkningar

Senast uppdaterad: 11/4-2023

Innan du fyllt 18 år har din gode man eller din tillförordnade vårdnadshavare ansvar för din ekonomi.

Det är det familjehem, HVB-hem eller stödboende där du bor som ska se till att du har de saker och pengar du behöver. Olika regler gäller om du är asylsökande eller om du har fått uppehållstillstånd.

För dig som är asylsökande

Du som är asylsökande har rätt till dagersättning. I vissa fall har du rätt till ett särskilt bidrag.

För dig som är under 16 år är det alltid din gode man som ansöker om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag för dig. Om du är 16 år eller äldre har du rätt att själv ansöka om ekonomisk ersättning. Då får du ett eget bankkort som dagersättningen och det särskilda bidraget betalas in på.

Dagersättningen ska täcka kostnader för till exempel:

  • kläder,
  • skor,
  • hygienartiklar och andra varor som konsumeras eller används under en begränsad tid, som till exempel livsmedel, hushållspapper med mera,
  • fritidsaktiviteter,
  • eventuella kostnader för sjukvård och läkemedel.

Migrationsverket kan inte bevilja dagersättning om du redan får ersättning för samma kostnader från kommunen.

Om du tjänar pengar på att arbeta ska du berätta det för Migrationsverket. Det kan det påverka om du har rätt till dagersättning från Migrationsverket.

Det finns ett särskilt bidrag att söka om du har ett behov som inte täcks av dagersättningen. Det kan till exempel vara kostnader för vinterkläder, glasögon eller handikapp- och spädbarnsutrustning. Om du är under 16 år är det din gode man som fyller i ansökan. Om du är över 16 år kan du själv ansöka. I ansökan ska du förklara varför du behöver ett särskilt bidrag. Om du får ett nej på din ansökan, och inte håller med om beslutet, kan du överklaga det.

Om du är över 16 år och har barn, kan du ansöka om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag hos Migrationsverket för ditt barn.

Om du är mellan 8 och 19 år har du rätt till ett bidrag från regionen för kostnader för glasögon och linser. Hur bidraget fungerar är olika beroende på vilket region du bor i. Det är sedan möjligt att ansöka om särskilt bidrag hos Migrationsverket för den kostnaden som inte täcks av regionens bidrag.

Det är din gode man som har hand om ditt bankkort. Migrationsverket kan lämna ut bankkort till dig som fyllt 16 år.

Utbetalningar till bankkortet görs oftast en gång i månaden.

För dig som fått uppehållstillstånd

En månad efter att du har fått uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverkets system. Du får inte längre dagersättning. Ditt bankkort slutar att fungera. Det är därför viktigt att du tar ut pengarna som finns på bankkortet innan du blir utskriven från Migrationsverket.

När du fått uppehållstillstånd är det socialtjänsten som ansvarar för din försörjning.

Om du bor hos din särskilt förordnade vårdnadshavare, kan du i vissa fall få underhållsstöd, barnpension och efterlevandestöd.

Om du är under 16 år och har fått uppehållstillstånd betalar Försäkringskassan ut barnbidrag. Det är särskilt förordnade vårdnadshavare som i första hand tar emot bidraget. Barnbidraget kan också betalas ut till familjehem eller HVB-hem, om socialnämnden bestämmer att det ska göras.

Om du till exempel fortsätter att studera på grundskolenivå efter att du har fyllt 16 år, kan du få ett förlängt barnbidrag.

Du måste ha en särskilt förordnad vårdnadshavare för att barnbidrag ska betalas ut. Barnbidrag kan inte betalas ut i efterhand.

Centrala Studiestödsnämnden, CSN, är en myndighet som bland annat arbetar med bidrag och lån till ungdomar och vuxna som studerar.

Om du studerar på gymnasiet ska din särskilt förordnade vårdnadshavare ansöka om studiebidrag eller extra tillägg till studiebidrag hos CSN. Så länge du är under 18 år är det din vårdnadshavare som tar emot pengarna från studiebidraget. När du fyller 18 år får du pengarna själv.

Om du har fyllt 16 år och arbetar på helger eller skollov har du rätt att bestämma själv över de pengar du tjänar.