Pension och annat ekonomiskt stöd

Senast uppdaterad: 2/2-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om din pension. Du kommer få läsa om pensionsåldern i Sverige, att du kan få pension från flera länder samtidigt och att du kan ha rätt till efterlevandepension när någon nära anhörig dör.

Du kommer också få läsa om hur du kan påverka pensionens storlek och du kommer få se några olika räkneexempel på hur stor pensionen kan vara när du slutar arbeta.

Du har rätt till ett bra liv hela livet. Du har rätt att inte bli diskriminerad på grund av ålder. Du har också rätt till god hälsa. Oavsett hur gammal du är har du rätt till sociala kontakter, en inkomst och trygghet. Du har rätt att vara delaktig i samhället och känna att du kan påverka ditt liv.

I Sverige kan den som har god hälsa leva ett aktivt och meningsfullt liv under många år.

Precis som under andra delar av livet finns det stöd och hjälp att få när du blir gammal. Det kallas äldreomsorg och är en del av den svenska välfärdsstaten.

Exempel: Kerstin och Lennart ska gå i pension

Kerstin är 67 år och ska gå i pension. Hon har arbetat som undersköterska en stor del av sitt liv. Hon har också arbetat deltid i butik och varit arbetslös några år. Hon har tre barn och när barnen var små arbetade hon inte. Då var hon hemma och tog hand om barnen. Under de åren fick hon föräldrapenning istället för lön. När Kerstin började arbeta igen fick hon inte lika hög lön som sina kollegor. De hade arbetat under de år som Kerstin var hemma med barnen. Lönerna skiljde flera tusenlappar i månaden. Kerstin är orolig att pengarna inte ska räcka till mat, hyra och räkningar varje månad när hon går i pension. Hon kanske måste ansöka om bostadstillägg.

Lennart är också 67 år. Han har varit chef på ett stort företag i många år och har haft en hög lön. Lennart har också tre barn men han fortsatte att arbeta när barnen var små. Han har haft lön från sina arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Lennart oroar sig inte för om pengarna ska räcka när han går i pension. Han ser fram emot ett aktivt liv som pensionär och han planerar att resa mycket och spela golf.

Du kan påverka din pension

Pension är pengar du får när du blir äldre och slutar arbeta. Pensionssystem kan fungera väldigt olika i olika länder.

Dina pensionspengar kan bestå av flera olika delar. Den största delen brukar komma från staten. Den kallas allmän pension. En annan del kan komma från de arbetsgivare du har haft. Den delen kallas tjänstepension. Du kan även spara pengar själv till din pension. Det kallas pensionssparande. De olika delarna blir tillsammans din totala pension.

Alla som arbetar och bor i Sverige har rätt till allmän pension men hur mycket du får i pension är olika. Det beror bland annat på hur hög lön du har när du arbetar och hur många år du arbetar. För varje år du arbetar får du högre pension. Pensionens storlek beror också på om du har en arbetsgivare som betalar in till en tjänstepension och om du pensionssparar själv.

Kvinnor har generellt lägre pensioner än män. Det beror på flera saker. Lönerna är ofta lägre i de yrken där fler kvinnor arbetar, det är fler kvinnor som arbetar deltid och kvinnor tar ut en större del av föräldraledigheten. Kvinnor är också de som oftast tar hand om barnen och anhöriga när de är sjuka.

Lever du i en parrelation där någon av er kommer att få lägre pension än den andra så finns det olika sätt att kompensera för det. Ni kan till exempel starta ett privat pensionssparande åt den av er som tjänar mindre.

En figur i form av en triangel som visar tre typer av pension i Sverige: Allmän pension, Tjänstepension och Privat pension.

Hur fungerar pensionssystemet i det land eller de länder som du har bott i tidigare?

Hur blir din ekonomiska situation när du går i pension, tror du?

Pensionsålder

Du bestämmer själv när du ska gå i pension och börja få pensionsutbetalningar. Du kan tidigast göra det när du är 62 år och du har rätt att arbeta tills du är 68 år. Du kan arbeta även efter du har fyllt 68 år om du och din arbetsgivare är överens om det. Ju senare du väljer att ta ut pensionspengarna desto mer pengar kommer du få varje månad. Eftersom den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar kommer åldern för när du tidigast kan ta ut pension att höjas. Detsamma gäller åldern för hur länge du har rätt att arbeta. Du som har eget företag väljer själv när du ska sluta arbeta.

Pension från flera länder

Du som har bott eller arbetat i andra länder kan ha rätt till pension från de länderna. Om det är ett land inom EU/EES eller ett land som Sverige har avtal med kan Pensionsmyndigheten hjälpa dig att ansöka om de pengarna. Meddela Pensionsmyndigheten vilka länder du har arbetat i.

Hur stor blir din pension?

Här är fyra exempel på hur mycket du kan få i pension varje månad. Exemplen är beräknade på att du har haft en arbetsgivare som betalat in skatt och arbetsgivaravgifter på lönen och även betalat in till en tjänstepension.

  • Du är född 1985. Du kom till Sverige 2015 och började arbeta deltid 2023. När du blir 68 år har du arbetat i Sverige i 30 år. Under de åren tjänar du i genomsnitt 15 000 kr i månaden. När du går i pension kommer du att få cirka 10 000 kronor i månaden före skatt.

  • Du är född 1965. Du kom till Sverige 2015 och började arbeta 2018. När du blir 68 år har du arbetat i Sverige i 15 år. Under de åren tjänar du i genomsnitt 25 000 kr i månaden. När du går i pension kommer du att få cirka 10 000 kronor i månaden före skatt.

  • Du är född 1985. Du kom till Sverige 2015 och började arbeta 2018. När du blir 68 år har du arbetat i Sverige i 35 år. Under de åren tjänar du i genomsnitt 30 000 kr i månaden. När du går i pension kommer du att få cirka 16 000 kronor i månaden före skatt.

  • Du är född 2000. Du kom till Sverige 2019 och började arbeta 2020. När du blir 68 år har du arbetat i Sverige i 48 år. Under de åren tjänar du i genomsnitt 35 000 kr i månaden. När du går i pension kommer du att få cirka 22 500 kronor i månaden före skatt.

Du som inte har bott så många år i Sverige när du går i pension kommer att få en lägre pension eller ingen pension alls. För dig finns det möjlighet att söka extra ekonomiskt stöd, till exempel bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten.

Pension när någon nära anhörig dör

Om en nära anhörig dör kan du ha rätt till en typ av pension som heter efterlevandepension. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, efterlevandestöd, omställningspension och änkepension. För att ha rätt till svensk efterlevandepension måste den avlidne någon gång ha arbetat eller bott i Sverige. Hur stor efterlevandepensionen blir beror på hur stor pension den avlidne skulle ha fått.

Du behöver inte själv ansöka om efterlevandepension när någon nära anhörig har dött. Pensionsmyndigheten får alltid veta när någon har dött och utreder om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension.