Åldersdiskriminering

Senast uppdaterad: 2/2-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om åldersdiskriminering, alltså att du inte får samma möjligheter som andra på grund av din ålder. Du kommer få läsa om åldersdiskriminering i arbetslivet och vilka skyldigheter arbetsgivare har. Du kommer få exempel på vad som kan vara diskriminering i arbetslivet och du kommer få veta vad du kan göra om du upplever att du blir diskriminerad.

Illustrerad bild med fyra personer bredvid varandra med CV i handen. De två äldsta personerna har ett rött kryss ovanför sig.

Du har rätt till ett bra liv hela livet. Du har rätt att inte bli diskriminerad på grund av ålder. Du har också rätt till god hälsa. Oavsett hur gammal du är har du rätt till sociala kontakter, en inkomst och trygghet. Du har rätt att vara delaktig i samhället och känna att du kan påverka ditt liv.

I Sverige kan den som har god hälsa leva ett aktivt och meningsfullt liv under många år.

Precis som under andra delar av livet finns det stöd och hjälp att få när du blir gammal. Det kallas äldreomsorg och är en del av den svenska välfärdsstaten.

Vad är åldersdiskriminering?

Åldersdiskriminering innebär att du inte får samma möjligheter som andra, bara för att du är yngre eller äldre än andra i samma situation. Det kan uppstå på utbildningar, på jobbet, på sjukhusen, på biblioteken eller andra platser där personer med olika åldrar deltar i samma verksamhet. I Sverige är åldersdiskriminering förbjudet. Men det finns undantag. De gäller oftast barn och yngre personer. Barn under 18 år får till exempel inte rösta och inte köpa alkohol och tobak.

Diskriminering i arbetslivet

Både unga och äldre personer kan drabbas av åldersdiskriminering. Åldersdiskriminering i arbetslivet handlar ofta om att arbetsgivare tror att äldre personer inte kan arbeta lika hårt som yngre, eller att yngre inte har lika stor kunskap som äldre.

Åldersdiskriminering i arbetslivet är ett stort problem, både för den som drabbas och för företaget. Pensionsåldern i Sverige har höjts och kommer att höjas igen. Ändå upplever många i arbetslivet att de blir bortvalda på grund av sin ålder.

Du har rätt att arbeta tills du fyller 68 år. Efter det måste din arbetsgivare godkänna det. Om du blir arbetslös har du rätt till a-kassa tills du fyller 65 år.

Åldersdiskriminering kan förekomma redan i 40-årsåldern när du söker arbete. Det är fler kvinnor än män som drabbas.

Vad kan en arbetsgivare och de som är anställda göra för att ingen ska drabbas av åldersdiskriminering?

Ta hjälp

Ibland är det svårt att veta om man har blivit utsatt för diskriminering. Det kan också vara svårt att bevisa att man har blivit diskriminerad på grund av sin ålder, till exempel om man inte har fått ett arbete eller kunnat ta ett banklån. Ibland kan man dessutom bli diskriminerad på grund av flera olika saker samtidigt, till exempel både ålder och kön. Den som diskriminerar kanske inte gör det medvetet. Men det kan ändå vara diskriminering.

Det finns hjälp att få om du upplever att du är diskriminerad.

  • Du kan få råd och stöd via en antidiskrimineringsbyrå, om det finns en sådan där du bor.
  • Om det händer på din arbetsplats kan du prata med din chef eller ditt skyddsombud. Din arbetsgivare måste utreda frågan och arbeta för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen.
  • Om det händer på din arbetsplats och du är medlem i ett fackförbund kan de hjälpa dig.

Du kan också lämna tips och klagomål om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO använder i första hand tipsen och klagomålen för att se till att lagen följs och inte för att lösa situationer för enskilda personer.

Vad kan du göra om du blir diskriminerad?