Samhället för äldre

Senast uppdaterad: 28/2-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om att leva som äldre i det svenska samhället. Du kommer få läsa om den svenska äldreomsorgen och vilken hjälp du kan få när du blir gammal.

Illustrerat collage av äldre personer som promenerar, dansar, sitter på bänk, sitter vid dator och äter mat på äldreboende.

Du kommer också få läsa om vikten av att ha goda vänner, ta hand om sin hälsa och andra saker som är viktiga för ett gott och långt liv.

Du har rätt till ett bra liv hela livet. Du har rätt att inte bli diskriminerad på grund av ålder. Du har också rätt till god hälsa. Oavsett hur gammal du är har du rätt till sociala kontakter, en inkomst och trygghet. Du har rätt att vara delaktig i samhället och känna att du kan påverka ditt liv.

I Sverige kan den som har god hälsa leva ett aktivt och meningsfullt liv under många år.

Precis som under andra delar av livet finns det stöd och hjälp att få när du blir gammal. Det kallas äldreomsorg och är en del av den svenska välfärdsstaten.

Äldreomsorg

Exempel: Anna får hjälp i vardagen

Anna, 75 år, berättar: "Jag har alltid tyckt om att klara mig själv även om jag fått mycket hjälp av mina barn på olika sätt. Nu när jag blivit gammal behöver jag hjälp med praktiska saker i vardagen mycket oftare. Både min dotter Sara och min son Adil arbetar mycket. De har egna familjer och hinner inte hjälpa mig med allt. Men i Sverige finns en lag som säger att äldre som behöver stöd och hjälp har rätt att få det från samhället. Jag tycker att det är så bra! Mina barn hälsar på mig så ofta de kan och hjälper mig när de hinner. Vi pratar i telefon nästan varje dag."

Alla samhällen tar hand om sina äldre, men det sker på olika sätt. I många länder tar den närmaste familjen hand om de äldre och det är vanligt att föräldrar flyttar ihop med sina barn och barnbarn när behovet att hjälpa varandra ökar. I andra länder, som till exempel Sverige, har staten och kommuner ett stort ansvar att se till att äldre får den hjälp de behöver. Socialtjänstlagen styr detta. I Sverige är det ovanligt att som vuxen bo tillsammans med sina föräldrar.

Vet du hur det fungerar i det land eller de länder du bott i tidigare?

Boenden för äldre och hjälp hemma

När du blir äldre kan du ansöka hos kommunen för att få stöd i vardagen. Du kan till exempel få hjälp med att handla, städa, laga mat och använda toaletten. Det kallas hemtjänst och innebär att du får hjälp i ditt eget hem.

Om du behöver mer hjälp och inte kan bo kvar hemma finns det särskilda boenden för äldre som du kan flytta till. På vissa boenden finns det personal hela dagen och hela natten. De kallas äldreboenden. Oftast har alla som bor där egna rum eller lägenheter men alla som vill kan umgås tillsammans. Det finns rum där man kan träffas och till exempel titta på tv, läsa, lyssna på musik och mycket annat. Både kvinnor och män arbetar på äldreboenden och i hemtjänsten.

I texten beskrivs olika typer av boende och stöd till äldre. Hur skulle du vilja bo när du blir äldre, tror du?

Vilket slags stöd skulle du vilja ha?

Tryggt med äldreomsorg

På ett boende för äldre bor du inte ensam och det är tryggt för både dig och dina anhöriga.

I Sverige är det vanligt att både män och kvinnor arbetar och det kan vara svårt att hinna ta hand om sina föräldrar också. Om du har gamla föräldrar som bor på ett boende eller har hemtjänst vet du att de får mat, mediciner och den hjälp de behöver varje dag. Att ha sina föräldrar på ett boende betyder inte att du överger dem. Du kan hälsa på dem och de kan hälsa på dig.

Du har rättigheter under hela livet och du ska få hjälp att uppfylla dem. Särskilt boende och hemtjänst är bara två exempel på saker du kan få hjälp med när du blir gammal. Du kan också få hjälp med färdtjänst, ledsagning, trygghetslarm, hjälpmedel med mera. Om du har behov av hjälpmedel, till exempel en rullator, kan du kontakta vårdcentralen.

Om du vill veta mer om äldreomsorg eller ansöka om äldreomsorg kan du kontakta din kommun, vanligtvis socialtjänsten.

Hälsa och åldrande

Exempel: Hanna och Rosa är äldre och bor ensamma

Hanna bor ensam. Hon tycker det är tråkigt att laga mat till sig själv så hon köper ofta färdiglagad mat. Hon sover inte bra och är ofta trött på dagarna. Hennes läkare har sagt att hon borde sluta röka men det är svårt, hon har rökt i så många år. Hanna orkar inte träffa vänner så ofta som hon skulle vilja. Hon stannar ofta hemma och tittar på teve på kvällarna. När hon ska göra ärenden tar hon bussen eller bilen.

Rosa bor också ensam. Hon tar en långpromenad varje dag för hon somnar så skönt när kroppen är trött och när hon har fått frisk luft. När Rosa vaknar känner hon sig nästan alltid utvilad och pigg. På dagarna träffar hon vänner och umgås. De brukar mötas på biblioteket. Ibland lagar de mat tillsammans. Alltid med mycket grönsaker och ibland helt vegetariskt.

När du blir äldre förändras livet. Du märker det på olika sätt. Det tydligaste sättet är att din kropp förändras. När du blir gammal fungerar inte din kropp och din hjärna på samma sätt som när du var yngre. Musklerna är inte lika starka, balansen är sämre och minnet är inte lika bra. Det kan kännas jobbigt när det händer. Det kan vara jobbigt att tänka på att du kommer att bli gammal. Men du kan påverka de här förändringarna. Du kan till och med göra så att de kommer senare i livet. Genom att träna både kropp och hjärna kan du hålla dig frisk och pigg längre.

Ålderdomen kan vara en väldigt fin tid i livet. Då arbetar du inte längre och du kan själv bestämma vad du ska göra på dagarna. Men för att kunna leva ett aktivt liv är det viktigt att du har en god hälsa.

Hälsa fungerar ungefär som ett sparkonto. Om du sätter in pengar regelbundet finns det mer att ta ut när du blir gammal. Därför är det viktigt att ta hand om sin hälsa hela livet.

Hälsosam livsstil

Det är viktigt att komma ihåg att du kan påverka din hälsa hela livet. Det är aldrig för sent att börja äta nyttigare och att börja träna. Styrketräning är bra för alla åldrar och det går bra att träna hemma. Promenader utomhus är också väldigt bra, och helst på dagen så att du får dagsljus. Dagsljus gör att du mår bättre både fysiskt och psykiskt. Att träna så att du blir andfådd ökar din kondition och gör så att du orkar mer. Konditionsträning är bra för hjärtat men det är också viktigt för hjärnan. Om du tränar konditionsträning regelbundet kommer du att sova bättre, få bättre minne, bättre koncentrationsförmåga och många andra fördelar. Hjärnan vill lära sig nya saker under hela livet. Det finns många sätt att göra det på. Till exempel kan du läsa, gå med i en förening eller spela ett instrument.

Vad är viktigast för dig att göra idag för att du ska må bra länge i livet?

Familj och vänner

Det är inte bara kroppen och hjärnan som förändras när du blir äldre. Det sociala livet kan också förändras. Familj och vänner är en viktig del av livet.

Många äldre personer känner sig ensamma. Det kan finnas många olika orsaker till det. Du kanske har förlorat vänner eller din partner. Du kanske har svårt att gå eller en sjukdom som gör att du har svårt att ta dig ut i samhället. Att sluta arbeta är en annan stor förändring och att inte träffa sina arbetskamrater varje dag kan göra att du känner dig ensam. Därför är det viktigt att ha vänner som du kan umgås med när du har gått i pension. Att gå i pension betyder att du slutar arbeta. I Sverige går man vanligtvis i pension vid 65 års ålder.

När du slutar arbeta kan du också känna att du inte behövs längre. Ett sätt att träffa andra människor och att fortsätta bidra till samhället kan vara att gå med i en förening. Det finns många föreningar som arrangerar aktiviteter för äldre. Ett exempel på en sådan förening är pensionärernas riksorganisation, PRO.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt bland äldre personer. Men alla söker inte vård och får därför inte behandling för sina besvär. En anledning kan vara att psykisk ohälsa ofta ses som en naturlig del av åldrandet, men det är det inte.

Att vara sjuk eller beroende av andra kan öka risken för att bli utsatt för våld. Både äldre män och kvinnor kan utsättas för våld men kvinnor är mer utsatta. De kan utsättas för våld både för att de är äldre och för att de är kvinnor. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Den som utövar våldet är oftast någon i personens närhet. Alla som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp från samhället. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal.

Du har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, både som ung och gammal. Du ska kunna må bra, sova bra, äta bra och känna att du är delaktig i samhället även när du blir äldre och inte arbetar längre.

Vi lever längre

Människor lever länge i Sverige. Många lever ett aktivt liv många år efter pensionen. Medellivslängden i Sverige är 82 år för hela befolkningen. För kvinnor är den cirka 84 år och för män 80 år.

Hur lång tror du att medellivslängden är i det land eller de länder som du bott i tidigare?

Transporter och resor för äldre

I många kommuner reser äldre personer billigare eller gratis med buss, spårvagn, tåg eller tunnelbana, i alla fall under vissa tider på dygnet.

Många kommuner har också en särskild kollektivtrafik för äldre personer. Den brukar kallas för flextrafiken. Bussarna är mindre än vanliga bussar och kan köra närmare din bostad. De har låga golv så att personer med rollator eller rullstol lättare kan komma in i dem. Kontakta din kommun för mer information om hur du kan använda flextrafiken där du bor.

Äldre som har svårt att röra sig kan även få färdtjänst. Du som beställer färdtjänst får åka taxi dit du ska. Resorna brukar vara lite dyrare än kollektivtrafiken men mycket billigare än en vanlig taxiresa. För att kunna få färdtjänst måste du ansöka om det hos kommunen. Du måste också skicka med ett intyg från en läkare som berättar att du inte kan åka med kollektivtrafiken.

Möjligheter med internet

Två äldre personer sitter framför en dator vid ett bord.

Exempel: Fouad lärde sig använda internet

Fouad, 69 år: "Jag har arbetat i fabrik hela livet och har aldrig använt en dator i mitt arbete. När jag gick i pension hade jag ingen dator hemma. Jag har ont i knäna och har svårt att ta mig ut. När jag slutade arbeta började jag känna mig ensam. För två år sedan köpte min dotter en dator till mig och jag gick en datorkurs för nybörjare som kommunen ordnade. Jag fick nya vänner som jag har kontakt med nästan varje dag. Jag har också fått kontakt med vänner och släktingar i Libanon igen. Vi har videosamtal för det är så roligt att kunna se varandra."

Fouad är inte unik. 6 % av Sveriges befolkning använder sällan eller aldrig internet. Det är över 600 000 personer. De flesta av dem är 65 år eller äldre. Många av dem skulle vilja använda internet mer än de gör. En del kan inte för att de har en funktionsnedsättning som hindrar dem. Andra vet inte hur de ska göra.

Så behöver det inte vara. Det finns stora möjligheter med internet. Förutom att träffa vänner kan du sköta många ärenden. Du kan betala räkningar, beställa biljetter och till och med träffa läkare hemifrån med hjälp av en dator eller smart telefon. Fram till nu har det gått ganska bra att klara sig utan internet men fler och fler tjänster i samhället blir digitala. Myndigheter har ett ansvar att alla kan förstå deras webbplatser och använda deras digitala tjänster. Men du har också ett eget ansvar att försöka lära dig. Du kan kontakta myndigheten om det är något du inte förstår.

Det finns personer som använder internet för att luras och att göra brott. Du ska aldrig lämna ut personliga koder eller kontonummer till främmande personer eller göra någonting som känns osäkert. Det finns en metod för att kunna utföra tjänster på internet på ett säkert sätt. Det kallas e-legitimation. Med hjälp av e-legitimation kan du legitimera dig digitalt så att du kan göra till exempel bankärenden på internet. Du måste även ha e-legitimation för att kunna sköta vissa ärenden på till exempel Försäkringskassans och andra myndigheters webbplatser. Du kan prata med din bank för att skaffa e-legitimation. Ett exempel på e-legitimation är BankID. Logga inte in på din e-legitimation om du blir kontaktad av någon via telefon eller sociala medier.

Många upplever att internet är svårt. Du kan be någon du känner visa dig. Du kan också gå en kurs. Kommunerna brukar ordna nybörjarkurser i digital kunskap som den som Fouad gick på. Ibland finns det särskilda kurser för äldre och de brukar vara gratis. Det brukar också finnas datorer med internet att låna på bibliotek. Du kan kontakta din kommun och fråga vad det finns för möjligheter.