Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Senast uppdaterad: 6/4-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.
Illustrerat collage av ett klassrum, en familj på en bänk, en lekplats, en mamma med barn och en gravid kvinna.

Det här temat handlar om att bilda familj och att leva med barn i Sverige.

Du kommer få läsa om att vara förälder i ett nytt land och du kommer få veta mer om olika typer av stöd som samhället kan erbjuda barnfamiljer. Du kommer också få läsa om barns rättigheter, och föräldrars rättigheter och skyldigheter.

Det här temat handlar också om barns hälsa och du kommer få veta vem du kontaktar när ett barn blir sjukt, drabbas av psykisk ohälsa eller får problem med missbruk.

Du kommer också få läsa om det svenska skolsystemet och om hur det är att ha barn i den svenska skolan.