Samhällsorientering

Senast uppdaterad: 6/4-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Det är kommunen där du bor som organiserar kursen. Kursen är minst 100 timmar lång.

Kursen ger dig kunskap om:

  • De mänskliga rättigheterna
  • Grundläggande demokratiska värderingar
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Hur det svenska samhället är organiserat
  • Praktiskt vardagsliv

Vem kan gå på samhällsorientering?

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller du som är anhöriginvandrare, kan gå kursen i samhällsorientering.

Varför ska du studera samhällsorientering?

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Du får ett intyg när du är klar med utbildningen.

Hur anmäler du dig till samhällsorienteringen?

  • Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.
  • Om du har kontakt med socialtjänsten kan din handläggare på socialtjänsten anmäla dig till kursen.

Kontakta kommunen där du bor om du vill veta mer om hur samhällsorienteringen fungerar.