Det är viktigt att vara källkritisk

Senast uppdaterad: 18/1-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Är allt som vi hör, ser och läser om på internet, i tidningar, på TV och radio sant? Hur vet vi att vi kan lita på en källa? Och vad innebär det egentligen att vara källkritisk?

Illustrerat collage av böcker, radio, tv, tidningar och två händer som håller en mobiltelefon med ett stort frågetecken över bilden.

Alla har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom att välja sina representanter i fria och rättvisa val.

Du har också rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att tycka och tänka vad du vill. Du får också sprida dina tankar och idéer till andra, till exempel på sociala medier. Men du får inte använda din yttrandefrihet för att sprida hat och förtal om andra människor och grupper. Du har också rätt att ordna och delta i fredliga möten, demonstrationer och föreningar. Men du har också rätt att inte delta i möten, demonstrationer eller vara medlem i en förening.

En källa är något eller någon som man hämtar information eller fakta från. Vi får information hela tiden och på många olika sätt. Vi läser tidningar, lyssnar på radio, tittar på TV och läser på sociala medier. Information sprids också från person till person, till exempel mellan vänner.

Informationen som vi tar del av är aldrig neutral. Berättelser och bilder kan vara övertygande och spännande. Men vi måste alltid fundera på om den information vi tar del av och sprider är korrekt eller inte. Det är alltså viktigt att vara källkritisk till information som vi läser, hör eller tar del av.

Du kan ställa dig dessa frågor för att ta reda på om information är korrekt eller felaktig:

  • Vem ligger bakom informationen? En myndighet, ett företag, en organisation eller forskare? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Är det för att informera, göra reklam, tjäna pengar eller få andra att tycka samma sak?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant? Är det till exempel en gammal nyhet?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa du kan lita på, som har lämnat korrekt information tidigare?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Var försiktig med information som du bara hittar i en källa. Försök alltid hämta fakta från två källor som är oberoende av varandra.

Har du fått någon information om hur det fungerar i Sverige som sedan inte visat sig stämma?

Hur kan du ta reda på vad som faktiskt stämmer av den information du får?