دسیتابی درست به بخش خدمات صحی

آخرین به روز رسانی 14/12-2022

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن درباره بخش خدمات مراقبتی و درمانی سویدن است. در مورد نحوه عملکرد بخش مراقبت های صحی در سویدن و این که درصورت نیاز به مراقبت چه باید کرد، خواهید خواند. درباره انواع کلینیک ها و این که چه کمک های را می توانید دریافت کنید، خواهید خواند.

همچنین نحوه عملکرد دندانپزشکی سویدنی را خواهید خواند و نکات راهنمایی درباره نحوه مراقبت از دندان های خود دریافت خواهید کرد.

همه حق دارند از بهترین صحت جسمی و روانی برخوردار باشد. حق صحت برای تحقق سایر حقوق، مثلاَ حق کار یا تحصیل مهم است. سایر حقوق نیز بر حق صحت تأثیر می گذارند. مثلاَ اگر شما جایی برای زندگی نداشته باشید و یا صاحب یک کار نباشید این موضوع بالای سلامتی شما تاثیر می گذارد.

هر کس حق دارد از مراقبت های صحی و درمانی نیز برخوردار باشد. کسانی که نیاز عاجل به مراقبت صحی ـ درمانی دارند باید قبل از دیگران این خدمات را دریافت کنند. کسانی که در بخش مراقبت های صحی کار می کنند باید به این موضوع احترام بگذارند که همه افراد داری ارزش یکسان می باشند شما این حق را دارید که در بخش مراقبت های صحی و درمانی به صورت حرفه ای و محترمانه با شما برخورد شود. این امر صرف نظر از جنسیت، هویت جنسیتی، قومیت، زبان، گرایش های جنسی، دین یا تحصیلات شما اعتبار دارد. شما حق ندارید درخواست کنید که کارمندان که شما را تداوی میکنند دارای جنسیت، نژاد، مذهب خاص باشند.

سیستم مراقبت صحی

مراقبت های صحی و درمانی، مراقبت های است که همه افراد جامعه جق دارند از آنها برخوردار بوده و از آنها استفاده نمایند. چگونگی نحوه عملکرد مراقبت های صحی در جهان متفاوت است. سویدن خواسته است تا همه باید بتوانند به شکل یکسان یعنی یک برابر، مستحق خدمات مراقبتی باشند. به همین خاطر در صورت نیاز به مراجعه به داکتر، عملیات یا بستری شدن، مجبور نیستید هزینه زیادی بپردازید. بزرگترین هزینه توسط پول مالیات پرداخت می شود. ناحیه ها و شهرداری ها مسئول مراقبت صحی هستند. مهم است که بدانید مراقبت صحی چگونه کار می کند و در صورت نیاز به مراقبت چه باید بکنید.

شفاخانه و کلینیک ها

مراکز مراقبت های صحی

وقتی شما یا فرزندانتان مریض می شوید، معمولاَ باید به کلینیک صحی/ مرکز مراقبت های صحی تان بروید. درآنجا می توانید برای مریضی ها و مشکلات معمولی، کمک دریافت کنید. در یک مرکز مراقبت های صحی گروه های مختلف حرفه ای مانند پرستار ها، داکتر های عمومی، داکتران ناحیه، معاونین پرستار و مشاوران امور اجتماعی کار می کنند. هرگاه داکتر چنین ارزیابی کند که شما یا فرزند تان نیاز به مراقبت های ویژه دارید، در آن صورت داکتر مراقب می باشد تا شما بتوانید از یک داکتر متخصص، دعوتنامه یا فراخوان دریافت نمایید.

درسویدن می توانید انتخاب کنید که ازکدام مرکزصحی میخواهید کمک دریافت کنید. تعداد زیاد افراد همان مرکز مراقبت های صحی را انتخاب می کنند که در نزدیکی خانه شان قرار دارد. اولین باری که به مرکز مراقبت های صحی می روید، به شما کمک می شود تا در سیستم مرکز صحی ثبت نام کنید. اگر از مرکز صحی خود راضی نیستید، می توانید آن را تغییر بدهید.

مرکز صحی از دوشنبه تا جمعه باز است، اغلب از ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر ، اما این ممکن است متفاوت باشد. در صورت عاجل می توانید بدون تعیین وقت قبلی به یک مرکز صحی بروید، برای مثال اگر زخمی دارید که خونریزی میکند. در غیر آن باید اول وقت بگیرید. با وارد شدن به سیستم در ویب سایت www.1177.se می توانید برای خود در تعداد زیادی از مراکز صحی، وقت بگیرید. در برخی از مراکز صحی می توانید بین ساعات خاصی بدون تعیین وقت قبلی مراجعه کنید. اغلب به آن وقت عاجل یا بدون قرار قبلی گفته می شود.

پذیرش عاجل

در شب ها و تعطیلات آخر هفته، مرکز صحی بسته است. اگر شب یا آخر هفته نیاز به مراقبت دارید، باید به یک کلنیک عاجل یا بخش عاجل مراجعه کنید. لطفاً قبل از مراجعه با بخش معلومات مراقبت های صحی و درمانی ۱۱۷۷ تماس بگیرید. بعضی اوقات کافی است از شماره ۱۱۷۷ در مورد نحوه انجام کار مشاوره بگیرید. ممکن است تا زمانی که مرکز صحی دوباره باز شود، صبر کنید.

کلینیک های عاجل می تواند نام های مختلفی در مناطق مختلف کشور داشته باشد. برای مثال می توان آنها را مراقبت های عاجل، مراقبت های اولیه عاجل یا به نام های مشابه دیگری نامید. برای مراجعه به یک کلینیک عاجل نیاز ندارید وقت یگیرید. دریک کلینیک عاجل برای موارد بسیار عاجل کمک دریافت می نمایید. اگر داکتر شما فکر می کند که علائم شما باید بیشتر بررسی شود، این مرکز صحی شماست که این کار را انجام می دهد.

از مرکز مراقبت صحی خود بپرسید کدام کلینیک عاجل نزدیک است یا در وب سایت مرکز مراقبت صحی مطالعه کنید.

امراض کشنده یا جراحت ها

اگر به مریضی شدید یا جراحت کشنده مبتلا هستید باید به بخش عاجل شفاخانه برویـد. اگر نمیتوانیـد توسـط موتر یا تکسـی به شفاخانه بروید میتوانید به امبـولانس زنگ بزنید. در آن صـورت بـه مـرکز امـداد رسانـی (SOS) از طریق شماره تلیفون ۱۱۲ زنگ بزنید.

اگر طفـل شما بسیـار مریض است یا جراحت برداشته است باید به بخش عاجل اطفال شفاخانه بروید. بخش عاجل اطفال معمولاً اطفال نوزاد تا ۱۶ سالۀ مریض را بستری میکند.

کلینیک های عاجل ویژۀ کودکان در سراسر سویدن و جود ندارد. اگر در محل زندگی تان کدام کلینیک عاجل کودکان وجود ندارد، به نزدیکترین کلینیک عاجل بروید.

راه های مختلف برای دریافت کمک از مراقبت های صحی اگر شما به آن نیاز دارید چیست؟

نزدیکترین مرکز مراقبت صحی و پذیرش عاجل شما کجاست؟

نزدیکترین کلینیک عاجل شما در کجا موقعیت دارد؟

شفاخانه ها

شفـاخـانـه دارای کلینیـک ها و بخـش هـای مختلف است. کلینـیک هـای تخصصـی و بخش هـای عـاجـل در شفـاخـانـه وجـود دارد. بسیــاری از شفاخانه ها دارای بخش های نسایـی و ولادی میباشنـد. برای به دنیا آوردن طفل به آنجا مراجعه کنید.

در کلینیک های تخصصی، داکترهایی کار می کنند که اطلاعات زیادی در مورد برخی بیماری ها دارند. راه های مختلفی برای رسیدن به یک کلینیک تخصصی وجود دارد. این اغلب داکتر شما در مرکز مراقبت صحی است که از کلینیک تخصصی می خواهد برای شما وقت ملاقات بدهند. گفته می شود شما یک معرفی نامه دریافت می کنید. اما شما می توانید بدون کدام معرفی نامه از یک داکتر، خود تان نیز به یک کلینیک تخصصی مراجعه کنید. این را معرفی نامه خودی، یا تقاضا خود شخص برای مراقبت، می نامند. برای در خواست خود شخص برای مراقبت، راه های مختلف وجود دارد. بعضی از کلینیک ها درخواست مراقبت خود را از طریق خدمات الکترونیکی ۱۱۷۷ Vårdguiden دریافت می کنند. کلینیک های دیگر فرم های ویژه ای برای درخواست مراقبت از خود دارند.

بعضی از مثال های بخش های مختلف شفاخانه:

 • بخش جراحی اورتوپیدیک: برای مشکلات استخوانی یا اعضای حرکی مثل شکستگی استخوان پا.
 • بخش داخله: برای امراض داخلی مثل مشکلات معده و روده.
 • بخش جراحی: برای امراضی که به جراحی ضرورت دارند.
 • کلینیک مخصوص زنان: برای بیماری ها و اختلالات آلت تناسلی زن.
 • بخش چشم: برای امراض مختلف چشم.
 • بینی، گوش و گلو: برای مشکلات گوش، بینی و گلو.
 • کلینیک عقلی و عصبی: برای شما که حالت روانی بدی دارید.

اگر شما یک آسیب جدی یا بیماری حاد دارید، باید به یک کلینیک عاجل بروید. مثال های از موارد عاجل عبارتند از درد در قفس سینه که ناگهان پیدا شود، مشکلات تنفسی، سردردی خیلی شدید، سردردی که ناگهان پدید بیآید، دردی زیاد در شکم، گرفتگی عضلات، شکستگی استخوان و بیهوشی. در ناحیه شما همیشه یک یا چند بخش عاجل وجود دارد که تمام روز و تمام شب باز هستند.

در کلینیک عاجل نخست برای افرادی که زیاد مریض و یا مجروح هستند، مراقبت های درمانی ارائه می گردد. این بدان معنی است که ممکن است که مدت طولانی منتظر نوبت خود باشید. اگر شما به شدت بیمار و یا مجروح نیستید، بهتر است به مرکزمراقبت صحی خود و یا یک کلینیک پذیرش عاجل بروید. معمولاَ در آنجا می توانید از قبل وقت بگیرید و یا هم بدون گرفتن وقت قبلی مراجعه نمایید.

در شهرهـای بزرگ شفاخانه های مخصـوص برای اطفال و نوجوانان وجـود دارد. در شهرهای کوچک کلینیک های مخصوص برای نوجوانان و اطفال از نوزاد الی ۱۶ ساله وجود دارد.

وقتی می خواهید زایمان کنید، باید به یک زایشگاه در شفاخانه بروید. قبل از رفتن به آنجا، بهتر است زنگ بزنید. هنگامی که نوزاد به دنیا آمد، مادر و کودک گاهی اوقات ممکن است اجازه داشته باشند برای چند روز در بخش ویژه ای برای زنان با کودکان تازه تولد شده بمانند. این بخش BB نامیده می شود.

کلینیک قابلگی، از جمله موارد دیگر، برای زنان باردار است. شما در کل دوران بارداری به کلینیک قبلگی می روید تا کنترل شود که حال کودک و شما خوب است. رفتن به کلینیک قابلگی رایگان است.

کلینیک قابلگی همچنین جلساتی برگزار می کند که در آنجا می توانید درباره بارداری، زایمان و شیردادن اطلاعات کسب کنید. این معمول است که والده دیگر کودک در جلسات و هنگام تولد حضور داشته باشد.

اگر به توصیه های پیشگیری از بارداری یا نسخه ای برای پیشگیری از بارداری نیاز دارید، به کلینیک قابلگی مراجعه می کنید. شما همچنین می توانید برای گرفتن نمونه سلولهای رحم زن و خاتمه دادن به بارداری (سقط جنین) به آنجا بروید.

در یک مرکز مراقبت صحی کودکان (BVC)، شما به عنوان یک پدر و مادر می توانید کمک دریافت کنید. درمرکز مراقبت صحی کودکان (BVC) شما می توانید در مورد رشد کودک، شیردهی و غذا برای کودک راهنمایی دریافت کنید. شما همچنین می توانید از مرکز مراقبت صحی کودکان (BVC) در مورد بیماری ها مشاوره بخواهید. وقتی از زایشگاه به خانه برگشتید، خود تان می توانید با BVC (مرکز خدمات صحی برای کودکان) تماس بگیرید تا برای اولین جلسه وقت تعین کنید. اولین جلسه اغلب در خانه برگزار می شود. در آن زمان پرستار در مورد (مرکز خدمات صحی برای کودکان) صحبت نموده و بررسی می کند تا حال کودک خوب باشد.

بعد از آن کودک تا پنج سالگی برای کنترل صحت به BVC فراخوانده می شود. در (مرکز خدمات صحی برای کودک) برای کودک واکسین تزریق می شود. آنها از جمله بینایی و شنوایی کودک را ارزیابی نموده و بررسی می کنند تا کودک به شکل درست رشد نماید معاینات صحی به این منظور صورت می گیرد تا اگر چیزی به طور عادی کار نکند، بتوان کودک را زود کمک کرد.

مراکز مشـاورۀ جوانان برای جوانـانـی است که راجـع به مسـایل جنسـی، صحت و روابط سوالاتی دارند. مراکز مشاورۀ جوانان معمولاً برای جوانان بین سنین ۱۳ تا ۲۵ سـالـه باز اند. حـد سن و سـال در هر شهـر متفـاوت است. رفتن به مرکز مشاورۀ جوانان رایگان است. در مرکز مشاورۀ جوانان معمـولاً قابله ها، مشاورین، روانشناسان، اسستانت نرس، متخصص امـراض زنانه و داکتران وجود دارند.

در انیترنیت کلینیک های (آنلاین) جوانان نیز وجود دارد مانند UMO.se و YOUMO.se. دریومو بخش هایی از محتوای UMO به زبان های مختلف ترجمه شده است.

کلینیک امراض روانی کودک و نوجوان (BUP) برای کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سال است که نیاز به مراقبت های تخصصی روانی دارند. شما منحیث یک بزرگسال می توانید برای کودکانی که مسئولیت آنها را دارید کمک درخواست کنید. شما که ۱۸ سال دارید می توانید خودتان کمک درخواست کنید. خیلی عادی است که کودکان و جوانان در برخی موارد حالشان از نظر روانی خوب نباشد و برای مدتی به حمایت نیاز داشته باشند. آنوقت می توانید با مرکز مراقبت صحی کودک، مرکز مراقبت صحی، نرس مکتب، مشاور مکتب یا کلینیک جوانان تماس بگیرید. اگر این حمایت موثر واقع نشد و مشکل آن قدر بزرگ شد که زندگی روزمره در خانه، مکتب و همراه با دوستان، دیگر به خوبی پیش نرفت، می توانید با BUP (کلینیک امراض روانی برای کودکان و نوجوانان) تماس بگیرید.

به عنوان یک بیمار، شما اغلب می توانید یک تماس ویدیویی دیجیتال با یک داکتر برای تشخیص اولیه مشکل خود را دریافت کنید. از کسی در مرکز مراقبت صحی خود بپرسید که چه خدمات دیجیتالی برای شما وجود دارد.

اگر از خدمات درمانی دیجیتالی استفاده می کنید که به سیستم مراقبت های صحی سویدن متصل نیست، هزینه کامل آن را خودتان پرداخت می کنید.

کارمندان خدمات صحی

کارمندان متفاوتی در خدمات صحی وجود دارد. در اینجا میتوانید دربارۀ عادی ترین وظایف در عرصۀ خدمات صحی در سویدن بخوانید:

اکثراً داکتران در مراکز خدمـات صحـی محلـی داکتـران عمـومـی (GPs) هستند. به این معنـی که آنها مریض های را که به امراض عمومـی مبتـلا شده اند معالجه میکنند.

داکتران عمومـی کار وقایوی انجـام میـدهنـد. به این معنـی که از امراض جلوگیری میکنند. این کار میتواند کمک به مردم برای ترک سیگرت، باختن وزن یا کم نوشیدن الکول باشد.

همچنان داکتر عمومـی تشخیص میدهد که آیا در مریضی مشخصـی به معالجـۀ متخصص مثل داکتر چشم و قلب ضرورت دارید یا خیر. در این صورت داکتر یک مکتوب مراجعـه به کلینیـک با تخصص های دیگرارسال میکند.

تقریباً در تمام جاهایی که شما به دنبال مراقبت صحی هستید، نرس ها کار می کنند. نرس ها اغلب با گروه های دیگر حرفه ای همکاری می کنند. نرس ها وظایف مختلف را به عهده دارند، از جمله مراقبت از بیماران، رسیدگی به دواها و انجام تداوی ها و نمونه گیری ها را به عهده دارند. بسیاری از نرس ها همچنین دارای آموزش های اضافی و دانش تخصصی در یک موضوع خاص مانند روانکاوی یا نفس تنگی هستند.

اسستـانت نرس به همـراه داکتر ها و نرس ها کار میکند. آنها بطـور مثـال تست خون میگیرند و زخم ها را پانسمان میکنند.

فزیوتراپیست افـرادی را که در حرکت دادن بدن مشـکل دارند مثـل کمر دردی کمک میکند.

کار درمانگر به افرادی که مریـض هستنـد یا جـراحت برداشتـه اند کمـک میکند تا زندگی روزمره بهتری داشته باشند.

روان شناس، داکتر صحت روانی یا مشـاور به افرادی که در اثر مشـکلات مانند افسردگی و استرس حالت روانی خوب ندارند کمک میکند.

یک متخصص تغذیه به افراد کمک می کند تا چه چیزی بخورند و بنوشند تا حالشان بهتر باشد.

سلامتی دندان

در سویدن مراقبت های عمومی و خصوصی دندان وجود دارد. مراقبت های عمومی دندان (Folktandvården) نامیده می شود. شما انتخاب می کنید که آیا می خواهید به مراقبت های عمومی دندان بروید یا نزد یک متخصص خصوصی.

مراجعه به کلینیک صحی دندان تا ۲۳ سالگی رایگان است. اما از اول جنوری همان سال که ۲۴ ساله می شوید، باید هزینه خود را پرداخت کنید.

مثال: پیا و احمد باید مصارف مراقبت از دندان خود را بپردازند

پیا و احمد هر دو در سال ۲۰۲۲ به ۲۴ سالگی خواهند رسید. روز تولد پیا اول جنوری و روز تولد احمد ۳۱ دسامبر است. هر دو باید از تاریخ ۱ جنوری ۲۰۲۲ هزینه مراجعه به داکتر دندان را پرداخت کنند.

مراقبت از دندان در سویدن گرانتر از سایر خدمات صحی است. اما اگر هزینه های مراقبت از دندان های شما در طول یک سال زیاد باشد، مجبور نیستید که همه هزینه را خودتان پرداخت کنید. بخشی از پول مالیاتی که به دولت پرداخت می شود برای پرداخت هزینه های مراقبت از دندان استفاده می شود. شما خودتان تا یک مقدار مشخص پرداخت می کنید. پس از آن، شما تخفیف در قیمت دریافت می کنید. به آن حفاظت از هزینه های بالا (högkostnadsskydd) می گویند.

حفاظت از هزینۀ باالابرای خدمات صحی دندان، این چنین عملی می شود:

 • هزینه تا ۳۰۰۰ کرون ـ هزینه همه چیز را خودتان پرداخت می کنید.
 • هزینه های بین ۳۰۰۱ کرون و ۱۵۰۰۰ کرون ـ شما نیمی از هزینه ها را پرداخت می کنید. اداره بیمه اجتماعی نیمی از آن را پرداخت می کند.
 • هزینه های بالای ۱۵۰۰۰ کرون ـ شما ۱۵٪ هزینه ها را پرداخت می کنید. اداره بیمه اجتماعی ۸۵٪ پرداخت می کند.

(ارقام مربوط به سال ۲۰۲۱ است.)

شما همچنین می توانید خدمات طبی دندان را با یک قیمت ثابت انتخاب کنید، یعنی هر ماه یا هر سال برای دندانپزشکی خود به همان اندازه بپردازید. آنوقت یک داکتر دندان، دندان های شما را ارزیابی می کند. سپس پیشنهادی دریافت می کنید که باید آن را برای هر ماه یا سال برای سه سال بپردازید. اگر در طی سه سال مجبور شوید دندان خود را ترمیم کنید یا کمک دیگری با دندان خود انجام دهید ، چیزی بیشتر از هزینه ماهانه یا هزینه سالانه خود پرداخت نمی کنید. مصرف معاینه ها نیز در این قیمت گنجانده شده است. در بخش خدمات همگانی طبی دندان، ان را Frisktandvård (مراقبت از دندان های سالم) می نامند. برخی از داکتران دندان نیز برنامه های موافق با قیمت ثابت را ارائه می نمایند.

زمانی که کودک سه ساله شد یک فراخوان را برای ارزیابی دندان ها، از طرف بخش مراقبت های طبی دندان بدست می آورند. پس از آن، کودکان و نوجوانان به طور منظم به مراقبت های عمومی دندان فراخوانده می شوند. بزرگسالان می توانند خود با خدمات طبی دندان تماس بگیرند.

مراقبت های عمومی دندان در کشور یا کشورهایی که قبلاً در آنها زندگی کرده اید چگونه کار می کرد؟

روش ۲ـ۲ـ۲ـ۲

 • دندان های خود را روزانه ۲ بار بُرس کنید.
 • برای مدت ۲ دقیقه
 • با ۲ سانتی متر کریم دندان دارای فلور بُرس کنید. (این موضوع برای بزرگسالان و کودکان بالای شش سال اعتبار دارد)
 • قبل از خوردن چیزی حداقل ۲ ساعت صبر کنید تا دندانها "استراحت کنند".

ااگراین دستورالعمل ها را دنبال کنید، به خوبی ازدندان های خود مراقبت خواهید کرد. همچنین می توانید دهان خود را با استفاده از فلور و نخ دندان بشویید. بدین ترتیب شما از دندان های تان خیلی خوب مراقبت می کنید.

اگردندان های شما وضعیت خوبی داشته باشند، برسایر قسمت های بدن شما نیزتأثیر می گذارد. اگر در دهن خود باکتری دارید، به راحتی می توانید به بیماری های دیگر مانند ذات الریه نیز مبتلا شوید. این امر به ویژه برای افراد مسن خطرناک است. محققان همچنین دریافته اند که سلامتی بد دندان می تواند به بیماری های دیگر مانند دیابت و بیماری های قلبی عروقی کمک کند.