حقوق و مکلفیات در مواجهه با خدمات صحی

آخرین به روز رسانی 19/1-2024

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن درباره حقوق و مکلفیت ها در هنگام تماس با بخش خدمات مراقبتی و درمانی است. وقتی با خدمات مراقبتی و درمانی تماس می گیرید، خوب است بدانید که شما به عنوان یک بیمار از چه حقوقی برخوردار هستید. شما در مورد حقوق مختلف که در هنگام تماس با بخش خدمات مراقبتی و درمانی دارید، خواهید خواند. شما با ضمانت یا گرانتی برای مراقبت های صحی، جلوگیری از مصارف بالا و مرخصی مریضی بیشتر آشنا خواهید شد. همچنان در مورد قانون محفاظت از سرایت بیماری و مکلفیت های خود در صورت ابتلا به یک بیماری مسری شدید، خواهید خواند.

یک داکتر درکلینیک با کودک صحبت می کند.

همه حق دارند از بهترین صحت جسمی و روانی برخوردار باشد. حق صحت برای تحقق سایر حقوق، مثلاَ حق کار یا تحصیل مهم است. سایر حقوق نیز بر حق صحت تأثیر می گذارند. مثلاَ اگر شما جایی برای زندگی نداشته باشید و یا صاحب یک کار نباشید این موضوع بالای سلامتی شما تاثیر می گذارد.

هر کس حق دارد از مراقبت های صحی و درمانی نیز برخوردار باشد. کسانی که نیاز عاجل به مراقبت صحی ـ درمانی دارند باید قبل از دیگران این خدمات را دریافت کنند. کسانی که در بخش مراقبت های صحی کار می کنند باید به این موضوع احترام بگذارند که همه افراد داری ارزش یکسان می باشند شما این حق را دارید که در بخش مراقبت های صحی و درمانی به صورت حرفه ای و محترمانه با شما برخورد شود. این امر صرف نظر از جنسیت، هویت جنسیتی، قومیت، زبان، گرایش های جنسی، دین یا تحصیلات شما اعتبار دارد. شما حق ندارید درخواست کنید که کارمندان که شما را تداوی میکنند دارای جنسیت، نژاد، مذهب خاص باشند.

حقوق در تماس با بخش خدمات صحی

 • به عنوان مریض، این حق شماست که به روشی حرفه ای با شما برخورد شود. شما همیشه باید این امکان را داشته باشید که خودتان در مورد ناراحتی های خود بگویید. این شما هستید که بدن تان را بهتر می شناسید.
 • این حق شماست که در زمانی معقول مراقبت صحی دریافت کنید. این ضمانت برای مراقبت های صحی نامیده می شود.
 • شما حق مشارکت در مراقبت های صحی خود را دارید. کارکنان باید تا حد ممکن، مراقبت های صحی را همراه با شما و بر اساس خواسته ها و نیازهای صحی شما برنامه ریزی و اجرا کنند.
 • کودکان حق مشارکت در مراقبت صحی و تداوی خود را دارند. کارمندان مراقبت های صحی باید نظر کودک را بپرسند ومعاینه یا تداوی را تا آنجا که ممکن است متناسب سازند. کودک باید برای مثال بتواند معاینه یا تداوی را قطع کند تا کمی استراحت کند و یا برای اینکه مرتبه دیگری دوباره سعی کند. در صورت که شیوه های مختلف تداوی با عین موثریت وجود داشته باشد باید برای کودک معلومات داده شده و او بتواند در مورد چگونگی اجرا معاینات یا گرفتن دوا، تصمیم بگیرد.
 • تمام زنان و زنان باردار حق دارند از مراقبت های صحی مادران به صورت رایگان استفاده کنند. قابله ها در بخش مراقبت های صحی مادران کار می کنند. آنها درمراقبت های صحی و بررسی های دوران بارداری کمک میکنند.
 • شما حق دارید که سوابق یا ژورنال صحی خود را بخوانید. هر آنچه که به مشکلات و مراقبت های صحی شما ارتباط می گیرد توسط کارمندان بخش مراقبت های صحی در ژورنال صحی شما نوشته می شود. برای خواندن ژورنال صحی خود وارد ویب سایت1177 Vårdguiden (راهنمایی های صحی) شوید.
 • کارکنان مراقبت های صحی رازداری وظیفوی دارند. رازداری وظیفوی به این معنی است که هیچ کس درمراقبت های صحی حق ندارد بدون رضایت شما اطلاعات مربوط به شما را فاش کند. اما موارد استثنایی نیز وجود دارد. گاهی اوقات، برای مثال، پولیس، اداره بیمه یا اداره خدمات اجتماعی می توانند بدون تایید شما اطلاعاتی در مورد شما دریافت کنند.
 • شما ممکن است حق استفاده از مترجم را داشته باشید. اگر نیاز به مترجم، دارید قبل از مراجعه خود به ما بگویید، معمولا خدمات مراقبت های صحی ترتیب آن را میدهد. حتی مترجم هم رازداری وظیفوی دارد. کودکان و بستگان نباید مترجم باشند.
 • شما حق دارید که درهمه مراکز مراقبت های صحی درکشور تقاضای تداوی کنید. شما حق دارید که مراقبت های صحی خود را نیز تغییر دهید. شما همچنین حق دارید درناحیه های دیگری غیرازناحیه خود مراقبت های تخصصی تقاضا کنید.
 • شما حق دریافت مشاوره رایگان در مورد سقط جنین و بارداری را دارید.
 • اگرناراضی هستید یا شخصی با شما بد رفتاری کرده است، حق دارید ازمراقبت صحی شکایت کنید. اول با کارمندان کلینیک یا بخشی که به آنجا رفته اید صحبت کنید. شما می توانید برای دریافت کمک در مورد شکایت خود نیز با کمیتۀ رسیدگی به شکایات مریضان در ناحیهٔ خود تماس بگیرید.
 • اگرشما به تجهیزات کمکی نیاز داشته باشید، برای مثال چوکی ارابه دار و سمعک حق دارید کمک دریافت کنید. برای دریافت تجهیزات کمکی، مبلغی که پرداخت میکنید درشهرداری ها وناحیه های مختلف متفاوت است. اغلب اوقات این کاملاً رایگان است و گاهی شما باید هزینه ای را پرداخت کنید. اگرمیخواهید درباره تجهیزات کمکی بیشتر بدانید، با مرکز خدمات صحی خود صحبت کنید.
 • شما ممکن است حق دریافت پول برای سفرداشته باشید، برای مثال رفتن به شفاخانه، مرکز خدمات صحی و یا داکتر دندان در این مورد که برای کدام سفر ها می توانید پول دریافت کنید قوانینی وجود دارد.

منظوراز رازداری وظیفوی برای کارمندان شفاخانه و مترجم چیست؟ این چرا مهم است؟

چرا رایگان بودن مشاوره درمورد سقط جنین وجلوگیری از بارداری مهم است؟

شما اجازه ندارید شرایط تبعیض آمیز را طرح نمایید

منحیث مریض یا نزدیکان او مهم است که شما به کارمندان مراقبت های صحی احترام بگذارید. این وضعیت صحی شما است که تعیین می کند کدام یک از کارمندان مراقبت های صحی شما را تداوی کنند. شما حق ندارید درخواست کنید که کارمندانی که شما را تداوی میکنند دارای جنسیت، نژاد، مذهب خاصی باشند. اگرشما از مراقبت کردن برخی از کارکنان خودداری کنید، این به این معنی است که شما مراقبتی را که به شما ارائه شده است رد می کنید. اما شما همچنان حق دارید به دنبال تداوی نزد یک ارائه کنندۀ دیگرمراقبت های صحی مراجعه نمایید.

ضمانت دسترسی به مراقبت های صحی و محافظت در برابر مصارف بالا

تضمین تداوی

در سویدن بعضی اوقات مردم باید به مدت طولانی منتظر تداوی باشند. برای جلـوگیری از انتظار طولانـی چـیزی وجـود دارد که آنرا تضمین تداوی میگویند. طبق قانون صحت و خدمات صحی تضمین تداوی باید به همه فراهم گردد و به این معنی که شما حق دارید در یک مدت معین تدوای شوید.

خدمات صحی اولیه – اگر میخواهـید با مرکز خدمـات صحـی خود تمـاس بگیرید باید در همـان روز تمـاس بگیرید. تمـاس گرفتن به این معنـی که در مرکز خدمات صحـی قرارملاقات میگیرید یا میتوانید با کسی از طریق تلیفون صحبت کنید. اگر کارمندان خدمات صحی اولیه مثل نرس تشخیص بدهد که به داکتر ضرورت دارید نباید بیش از هفت روز برای قرارملاقات با داکتر منتظر بمانید.

شما باید بتوانید در جریان سه روز توسط یک کارمند با صلاحیت بخش خدمات صحی مانند یک نرس یا یک داکتر، مورد معاینۀ طبی قرار بگیرید.

کلینیک تخصصی – اگر به متخصص راجع شوید نباید برای دیدن متخصص بیش از 90 روز منتظر بمانید. در صـورتیـکه بدون راجـع شـدن، بـه داکتر متخصص مراجعه کرده باشید همان قانون قابل اجرا میباشد.

تداوی – هرگاه داکتر شما تصمیم بگیرد که باید تداوی شوید مثل عملیات جراحی، نباید بیش از 90 روز منتظر تداوی بمانید.

اگر به طور عاجل مریض می شوید، لازم نیست که منتظر بمانید. شخص که به شدت مریض است باید بتواند به زودی ممکن مورد تداوی قرار بگیرد.

قانون جلوگیری از مصارف بالا

قانون جلوگیری از مصارف بالا، محافظت در مقابل مصارف بالای خدمات صحی و تداوی است.

محافظت در برابر مصارف بالا به این معنی است که شما نیاز ندارید در جریان دوازده ماه، بیش از یک مقدار معین را برای بخش خدمات صحی بپردازید. این دوران دوازده ماه ازهمان روزی حساب می شود که برای اولین بار نزد بخش مراقبت های صحی مراجعه می کنید، البته بدون درنظر داشت این که چه زمانی درجریان سال این مراجعه صورت میگیرد. زمانی که یک مبلغ مشخص را پرداخت کردید، حق دارید کارت رایگان دریافت نمایید. پس ازآن کارت رایگان برای مابقی دوره دوازده ماهه اعتباردارد. درعرض این مدت شما هیچ پولی برای مراجعات خود تحویل نمیکنید.

سطح بالای پرداخت برای خدمات مراقبتی و درمانی: ۱۴۰۰ کرون.

سقف برای مصارف دوایی به این معنی است که شما مجبور نیستید بیش از یک مبلغ معین را برای مقدار زیادی از دوا های تجویز شده در یک دوره دوازده ماهه پرداخت کنید. دوره دوازده ماهه زمانی شروع می شود که شما اولین خرید دوا را انجام دهید. پس از پرداخت مبلغ مشخصی، دیگر مجبور نیستید برای بقیه دوره دوازده ماهه بیشتر بپردازید.

سطح بالای پرداخت برای دوا: ۲۸۵۰ کرون.

مام اطفـال در فامیـل شامل قانون جلوگیری از مصارف بالا میشوند. این مورد به قانون جلوگیری از مصارف بالا در خـدمـات صحی و ادویه صدق میکند. دوا برای اطفال زیر ۱۸ سال رایگان است.

دوا برای اطفال زیر ۱۸ سال رایگان است.

قانون امراض ساری

در سویـدن قانونی وجـود دارد که به آن قانون امراض سـاری میـگویند. این قانون بخاطر جلوگیری از سرایت امراض ساری وخیـم وجـود دارد. این نوع بیماری ها، اچ.آی.وی، کلامیدیا ، سل، سالمانولا، زردى مسری و سفلیس است.

در قانون امراض ساری لیست ۶۰ مرض وجود دارد. در صورت آشکار شدن این امراض باید به مقامات راپور داده شود.

به این معنـی که اگر فکر میکنید به چنین مرضـی مبتـلا شـده اید باید با خدمات صحـی تماس بگیرید (خودتان راپور بدهید). همچنان باید اسـم (اسامی) شخص (اشخاص) را که این مریضی ها از آنها به شما سرایت کرده ذکر کنید. بعضی از امراض درج شده در قانون امراض ساری توسط ارتباط جنسی سرایت میکنند.

اگر به چنـین مرضـی مبتـلا هستید تمـام معـاینـات و تداوی شما رایـگان صورت میگیرد. همچنان در تماس گیری با اشخاصیکه این امراض از شما به آنها سرایت کرده کمک دریافت میکنید.

چرا مهم است که برای معاینه شخصی که دارای یک مریضی ساری است مصارفی پرداخت نشود؟

رخصتی ناخوشی (sjukskrivning)

اگرشما مریض شوید و یا قادربه کارکردن، جستجوی کاریا مراقبت از فرزندان خود نباشید، ممکن است مستحق تعویض پولی باشید. این معاش مریضی نامیده می شود. معاش مریضی، جبران پول است که شما می توانستید آن را مثلاَ در صورت کارکردن، جستجو نمودن کار یا مراقبت از کودک تان، دست بیآورید. اگرمی خواهید ازمعاش مریضی استفاده کنید، باید بیماری را گزارش دهید وازاداره بیمه اجتماعی درخواست معاش مریضی کنید. شما که با کمک مصارف دانشجویی تحصیل می کنید می توانید کمک مصارف دانشجویی خود در مدت بیماری محفوظ دارید و باید آن را نزد اداره بیمه های اجتماعی درخواست کنید.

قوانینی که در مورد معاش مریضی اعمال می شوند متفاوت است و آن بستگی به این دارد که آیا شما بیکارهستید، شاغل هستید، شرکت شخصی دارید، دررختصی والدین هستید ویا درحال تحصیل هستید.

وقتی برای معاش مریضی تقاضا می کنید باید یک تصدیق داکتر را ارائه نمایید تا نشان بدهد چرا نمی توانید کار کنید، یا دنبال کارباشید و یا از فرزند خود مراقبت کنید. معمولاَ داکتر بعد از ملاقات با شما، تصدیق را به شکل الکترونیک به صندوق بیمۀ همگانی می فرستد. شما همیشه میتوانید ازداکترخود بپرسید که این کارچگونه انجام میشود.

شما میتوانید در ویب سایت اداره بیمه های اجتماعی درخواست معاش مریضی بکنید. درآن ویب سایت میتوانید به روش های مختلف درخواست کنید. شما همچنین میتوانید فورم هایی پیدا کنید که می توانید آنها را چاپ کرده وبه اداره بیمه های اجتماعی ارسال کنید.

اس گ ای (SGI)

مبلغی که دریافت میکنید براساس (Sjukpenninggrundade inkomst) یا ( SGI) معاش مریضی شما بر مبنای درآمد شما محاسبه میشود. SGI شما بستگی به میزان عایدی سالانه یا دریافت مدد معاش شما دارد. برای بدست آوردن SGI نیاز به درخواست ندارید. ادارۀ صندوق بیمۀ اجتماعی در پیوند با درخواست شما برای معاش مریضی، در مورد SGI یا معاش مریضی شما بر اساس درآمد و عاید تان، ارزیابی نموده و تصمیم می گیرد.

در صورت که استخدام شده هستید ومریض می شوید، باید مریضی خود را به کارفرمای خود گزارش دهید. برای ۱۴ روز اول، کارفرمای شما به شما معاش مریضی می پردازد. معاش مریضی ۸۰٪ حقوق عادی شماست. کارفرمای شما از معاش مریضی مبلغی بنام روز بدون استحقاق(karensavdrag) کسر میکند. کارفرما می تواند از شما یک تصدیق داکتربخواهد که نشان دهد چرا شما قادر به کار کردن نیستید، اما بعضاً در هفت روز اول مریضی شما به تصدیق داکتر نیازی ندارید.

پس از روز چهاردهم شما میتوانید از اداره بیمه اجتماعی معاش مریضی درخواست کنید. ساده ترین راه برای انجام این کاراز طریق ویب سایت اداره بیمه اجتماعی است.

بعنوان یک کارجو ، ممکن است در صورت مریض شدن ازحق غرامت مریضی نیز برخوردار شوید و به همین دلیل نمی توانید تقاضای وظیفه کرده یا کار کنید. منحیث یک کارجو ممکن است ازابتدای دوره مریضی حق دریافت غرامت مریضی را داشته باشید. سپس شما باید ازطریق خدمات سلف سرویس آمریت بیمه اجتماعی سویدن مریضی خود را اطلاع دهید.

شما باید به عنوان متقاضی شغل درآمریت کار راجسترباشید تا بتوانید به عنوان یک کارجو ازغرامت مریضی برخوردارشوید.

اگر مریض شوید و نتوانید از کودک تان مراقبت نمایید، می توانید معاش مرخصی والدین را متوقف ساخته و به جای آن معاش مریضی بدست بیآورید. شما حق دریافت معاش مریضی را دارید اگر:

 • شما مریض هستید و شخص دیگری از کودک مراقبت می کند
 • شما دارای معاش مریضی بر اساس عاید سالانه (SGI) هستید.

شما می توانید ۲۵ فیصد، ۵۰ فیصد، ۷۵ فیصد یا ۱۰۰ فیصد معاش مریضی دریافت کنید.

اگرشما شرکت شخصی دارید و مریض شوید، ممکن است شما حق دریافت معاش مریضی داشته باشید. قوانینی که در مورد معاش مریضی اعمال می شود بستگی به نوع شرکت شما دارد و متفاوت است، برای مثال یک شرکت سهامی یا یک شرکت خصوصی غیر سهامی.

تعویض پولی فعالیت (aktivitetsersättning) برای شماست که بین ۱۹ تا ۲۹ سال سن دارید و به دلیل مریضی، آسیب یا معلولیت، بعید است که برای حداقل یک سال قادر به کار تمام وقت باشید. اگر نیاز داشته باشید به دلیل مریضی یا معلولیت، تحصیلات خود را تمدید نمایید، نیز می توانید تعویض پولی برای فعالیت را دریافت کنید.

غرامت مریضی (sjukersättning) غرامتی است برای شما که بین ۱۹ تا ۶۴ ساله هستید و مریضی یا معلولیتی دارید که باعث شود که شما هیچوقت نه حالا و نه در آینده بتوانید کاربکنید.