Boende

Senast uppdaterad: 24/8-2023

I Sverige kan du bo på olika sätt. Du kan hyra eller köpa en lägenhet. Du kan hyra eller köpa ett hus. På de här sidorna hittar du bland annat information om olika sätt att bo och hur du kan göra för att söka bostad.

Alla har rätt till bostad

I Sverige har alla rätt till bostad. Det är olagligt att diskriminera bostadssökande på grund av:

  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • ålder

Antidiskrimineringsbyråer

Det finns olika lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer i Sverige. De kan ge råd och stöd till dig som blivit utsatt för diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Om du har blivit diskriminerad kan du skicka tips eller klagomål till DO.

DO använder tips och klagomål för att se till att lagen följs, inte för att lösa situationer för enskilda personer.

Hjälp med bosättning

Du som fått uppehållstillstånd och bor på ett anläggningsboende hos Migrationsverket, eller du som kommer till Sverige som kvotflykting, kan få hjälp med boende i en kommun.

Vy över bostadsområde i Göteborg med bostadshus, höghus och kända landmärken.

Foto: Misak Nalbandian

Migrationsverket anvisar kommuner att ta emot personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. När en kommun får en anvisning innebär det att kommunen ansvarar för att ordna boende åt dig.

Du kan inte välja vilken kommun du vill bli anvisad till. Du får bara ett erbjudande om anvisning till en kommun. Om du tackar nej skrivs du ut från Migrationsverkets mottagningssystem. Du har då inte längre rätt till ersättning och logi från Migrationsverket och måste ordna ditt boende själv.

Kommuner i Sverige

Alla som bor i Sverige bor i en kommun. En kommun kan vara en stad, en ort eller flera orter. Det finns 290 kommuner i Sverige.

Folkbokföring

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.