Koorsooyinka af Iswiidhishka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 15/4-2024

Halkan waxaad ka akhrin kartaa meelaha kala duwan ee haya koorsooyin ah af Iswiidhishka. Koorsooyinka qaarkood waxaa loogu talogalay adigaaga ah magan-gelyo doon. Koorsooyin kalena waxaa loogu talogalay adigaaga helay sharciga degganaansho.

Af Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga, sfi

Af Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga waa waxbarasho ku siinaysa aqoonta aasaasiga ah ee af Iswiidhishka iyo aqoonta ku saabsan bulshada Iswiidhishka ah. Af Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga waxaa badanaaba lagu soo gaabiyaa sfi.

Waxaad xaq u leedahay inaad dhigato waxbarasho sfi ah haddii:

  • adigu aad haysato sharciga degganaansho.
  • adigu aad buuxisay 16 jir.
  • aanad haysan aqoonta aasaasiga ah ee luqadda af Iswiidhishka.
  • aad ku jirto diiwaan-gelinta dadweynaha ama aad geli doonto diiwaan-gelinta dadweynaha ee gudaha degmo.

Degmooyinka qaarkood xitaa dadka ka yimi Yuukarayn ee uu khuseeyo qaraarka khuseeya dad badan oo mar keliya soo qaxay waxay baran karaan sfi-ga.

Degmada aad kaga jirto diiwaan-gelinta dadweynaha ayaa diyaarinaysa waxbarashadan. Waxaad xitaa sfi-ga ka baran kartaa kuliyaddaha dadka waaweyn qaarkood.

Sfi-gu waa bilaash. Waxaad wax baran kartaa wakhti buuxa, wakhti nus ah ama ku dhex dari kartaa shaqo, tababar goob shaqo ama waxbarasho kale, tusaale ahaan dugsiga sare ama waxbarashada dadka waaweyn.

La xiriir degmadaada si aad u hesho warbixin dheeraad ah kuna saabsan sfi. Haddii aad ka diiwaan-gashan tahay Xafiiska Shaqada kana qaybqaadato barnaamijka dadka dalka ku cusub waxaad la xiriiri kartaa gacan yarahaaga jooga Xafiiska Shaqada.

Iswiidhish oo ah luqad labaad ahaan

Haddii aad dhammaysato waxbarashadaada sfi-ga waxaad sii wadan kartaa inaad barato af Iswiidhish luqad labaad ahaan ah. Waxaad la hadli kartaa la taliyaha waxbarashada iyo xirfadda ee ka shaqeeya waxbarashada dadka waaweyn si lagaaga caawiyo codsiga.

Haddii aad ka diiwaan-gashan tahay Xafiiska Shaqada kana qaybqaadato barnaamijka dadka dalka ku cusub waxaad la xiriiri kartaa gacan yarahaaga jooga Xafiiska Shaqada si aad u hesho warbixin dheeraad ah.

Af Iswiidhishka xirfadda la xiriira

Af Iswiidhishka xirfadda la xiriira waa waxbarasho af Iswiidhishka ah taas oo ku haboon laamaha ganacsi iyo xirfadaha kala duwan. Taas micnaheedu waa in aad barato af Iswiidhishka aad u baahantahay dhinaca shaqo ee dhanka xirfad gaar ah.

Waxaa lagaaga baahanyahay inaad ka diiwaan-gashan tahay Xafiiska Shaqada si aad u hesho af Iswiidhishka xirfadda. Waa Xafiiska Shaqada kuwa go’aaminaya haddii aad bilaabi karto waxbarashadan.