Om du behöver vård

Senast uppdaterad: 12/4-2023

På den här sidan hittar du information om vilken vård du har rätt till när du är asylsökande i Sverige. Här får du också information om kostnader, regler och hur du gör för att söka vård i Sverige.

Om du är under 18 år och söker asyl i Sverige har du rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn och ungdomar i Sverige. Vården kostar oftast inget om du är under 18 år.

Om du är över 18 år och söker asyl i Sverige har du rätt till sjukvård och tandvård som är akut. Du har också rätt till vård om du har besvär som kan bli akuta senare. Det är läkaren som bestämmer om besvären kan bli akuta senare.

Som asylsökande i Sverige har du även rätt till:

  • förlossningsvård
  • vård vid abort
  • preventivmedelsrådgivning
  • mödrahälsovård
  • vård enligt smittskyddslagen

Viktigt att veta om du behöver söka vård

Du måste ha med dig ditt LMA-kort om du söker vård. Du behöver även visa upp ditt LMA-kort om du ska hämta ut medicin på ett apotek. Om du inte har hunnit få ditt LMA-kort ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl.

På Migrationsverkets webbplats kan du se vad olika typer av vårdbesök och mediciner kostar. Där hittar du också information om bidrag du kan söka för vårdavgifter som du har betalat.

I Sverige har all personal inom vården tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta saker om dig för andra utan att du har godkänt det. Det du säger till vårdpersonalen påverkar inte dina möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Tolkar som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt. Även de som arbetar på apotek har tystnadsplikt.

Om du inte pratar svenska så bra kan du få hjälp av en tolk när du har kontakt med myndigheter och vården. Du har till exempel rätt att ha en tolk med dig när du träffar en läkare eller någon annan inom sjukvården eller tandvården.

Det är viktigt att du förstår vad vårdpersonalen säger och att vårdpersonalen förstår vad du säger. Det finns bilder som du kan använda när du träffar vårdpersonalen.

Hitta rätt vård

1177 Vårdguiden

Om du är osäker på när du ska söka vård kan du alltid ringa till 1177 Vårdguiden. Telefonnumret är 1177. Då kommer du få prata med en sjuksköterska som kan ge dig råd. Sjuksköterskan kan även ge dig information om var du hittar rätt vård. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt. I vissa regioner finns det möjlighet att få råd på andra språk än svenska.

Vårdcentral

Det är oftast en vårdcentral du ska kontakta först om du blir sjuk eller har något besvär. Där kan du få hjälp med det mesta. Du kan också kontakta en vårdcentral om du mår dåligt psykiskt. Vårdcentralen kan hjälpa dig att komma i kontakt med psykiatriska vårdmottagningar.

Akut sjukvård

Om du eller någon annan är mycket svårt sjuk eller allvarligt skadad ska du söka hjälp på en akutmottagning. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och är öppen dygnet runt alla dagar om året.

Om du eller någon annan mår mycket psykiskt dåligt och snabbt behöver hjälp ska du åka till en psykiatrisk akutmottagning. Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få veta vart du ska gå.

Larmnummer 112

Om det är en nödsituation och fara för någons liv ska du ringa telefonnummer 112. Då får du snabbt hjälp. Om det behövs kommer en ambulans som kör dig till akutmottagningen. På telefonnummer 112 får du kontakt med både ambulans, polis och brandkår.

Medicin

Mediciner köper du på ett apotek. På ett apotek hämtar du också ut mediciner som en läkare har skrivit ut till dig på recept.