سوئد اینگونه اداره می شود

آخرین به روز رسانی: 15/9-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد چگونگی حکومت در سوئد است. سوئد حدود صد سال است که دموکراسی داشته است. مردم هر چهار سال یکبار احزاب در پارلمان، نواحی بهداری و کمون ها را انتخاب می کنند.

شما از جمله در بارۀ تقسیم قدرت در سوئد مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد قوانین سوئد و چگونگی کارکرد پارلمان نیز مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند در حاکمیت کشور خود، به طور مستقیم یا با انتخاب نمایندگان خود در انتخابات آزاد و عادلانه مشارکت داشته باشند.

شما همچنین حق آزادی عقیده و بیان نیز دارید. یعنی شما حق دارید به هر طور که مایل هستید فکر کرده و اظهار نظر کنید. شما همچنین می توانید افکار و ایده های خود را به دیگران، بطور مثال در رسانه های اجتماعی اشاعه دهید. ولی شما مجاز نیستید از آزادی بیان برای اشاعه نفرت و افترا در مورد سایر مردم و گروه ها استفاده کنید. همچنین حق دارید در اجتماعات مسالمت آمیز، تظاهرات ها و انجمن ها شرکت کنید. اما شما همچنین حق داريد از شرکت در جلسات، تظاهرات ها انجمن ها نیز خودداری کنید.

مدیریت مردمی و نظام دموکراتیک

سوئد یک کشور تحت مدیریت دموکراتیک است. مفهومش این است که کلیه قدرت علنی از مردم سر چشمه می گیرد. ما که در سوئد زندگی می کنیم بر چگونگی عملکرد مملکت تأثیر می گذاریم. ما به سیاستمدارانی که سوئد را بخاطر ما اداره میکنند رای میدهیم. نام این مردم سالاری است.

یک تفکر پایه ای دموکراتیک این است که ارزش همه انسانها برابر است و بایستی حق و حقوق مشابه داشته باشند. در یک دموکراسی بایستی افراد اجازه داشته باشند به چیزی که میخواهد فکر کنند و نظر بدهند و بتوانند نظرات خود را براحتی در گفتار و نوشتار بیان کنند. قوانینی وجود دارند که حق و حقوق دموکراتیک ما را محافظت می کنند.

قوانین سوئد

قوانین بسیاری در سوئد وجود دارد. قوانین به ما می گویند چه کاری را اجازه داریم انجام دهیم و چه کاری را اجازه نداریم انجام دهیم. بطور مثال شما اجازه ندارید با ماشین از چراغ قرمز عبور کنید. همچنین شما اجازه ندارید وسایل افراد دیگر را بدزدید. همچنین قوانین به ما می گویند ما حق داشتن چه چیزهایی را داریم. بطور مثال کودکان حق دارند به مدرسه بروند و بعنوان کسی که به تازگی پدر یا مادر شده از حق دریافت پول والدین برخوردارید. قوانین برای این وجود دارند که ما انسانها بتوانیم با یکدیگر زندگی کنیم و امنیت داشته باشیم.

بعضی وقت ها قوانین جدید بوجود می آیند. همچنین قوانین می توانند تغییر کنند. بطور مثال سال ۱۹۷۹ در سوئد برای والدین ممنوع شد که فرزندان خود را کتک بزنند. قبل از آن مجاز بود. یک مثال دیگر ممنوعیت سیگار کشیدن در داخل رستوران هاست. اینکار سال ۲۰۰۵ ممنوع شد.

کتاب قانون سوئد با پتک قاضی در بالای آن.

قوانین اساسی سوئد

بعضی از قوانین اهمیت بیشتری دارند. نام آنها قوانین اساسی است. آنها برتر از قوانین دیگر می باشند و تغییر دادن آنها دشوار است. در قوانین اساسی آمده است که سوئد یک دموکراسی است.

چهار قانون اساسی در سوئد وجود دارند. نام آنها شیوه حکومت، ترتیب جانشینی سلطنتی، مصوبات آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان است.

شیوه حکومت

در قانون اساسی شیوه حکومت آمده است که سوئد چگونه بایستی اداره شود. آمده است که ما که در سوئد زندگی می کنیم از طریق سیاستمدارانی که در انتخابات مختلف انتخاب میکنیم شرکت و تصمیم گیری می کنیم. قانون اساسی شیوه حکومت همچنین حق و حقوق ما را نیز تعریف می کند. در این قانون بطور مثال آمده است که مجازات مرگ در سوئد ممنوع است، و اینکه همه انسانها از حق داشتن هر نوع مذهب یا باوری که تمایل دارند برخوردارند. قانون اساسی شیوه حکومت همچنین شامل مقرراتی برای چگونگی عملکرد پارلمان و دولت نیز می باشد.

ترتیب جانشینی سلطنتی

سوئد یک پادشاهی است و یک شاه دارد که رئیس کشور است. ترتیب جانشینی سلطنتی شامل مقرراتی است که چه کسی تاج و تخت را به ارث خواهد برد و شاه یا ملکه جدید خواهد شد. نام شاه سوئد کارل گوستاو شانزدهم است. نام فرزند بزرگ او ویکتوریا است. ویکتوریا در آینده ملکه خواهد شد.

مصوبات آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان

همه ما که در سوئد زندگی می کنیم تقریبا حق داریم هر چه که می خواهیم فکر کنیم و بگوییم. شما اجازه دارید در تلویزیون هر چه را فکر میکنید بگویید و در اینترنت و روزنامه آنچه فکر میکنید بنویسید. بطور مثال اگر شما یک نظر راجع به سیاست سوئد دارید در اینصورت حق دارید آن را بیان کنید. همین امر در مورد روزنامه های خبری صدق می کند. آنها خودشان تصمیم میگیرند چه چیزی بنویسند، نه سیاستمدار ها. این در قوانین اساسی که نام آن مصوبات آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان می باشد آمده است.

  • مصوبات آزادی مطبوعات در باره این است که چه چیزی را شخص اجازه دارد در روزنامه ها یا کتاب ها بنویسد.
  • قانون اساسی آزادی بیان در باره این است که شخص چه چیزی را اجازه دارد بگوید، بنویسد و در رادیو، تلویزیون، فیلم و اینترنت بیان کند.

همچنین این قوانین ما را در قبال افترا و تحقیر ها محافظت خواهند کرد. مفهومش این است آزادی نوشتن و گفتن هر چیزی استثناهایی دارد. به عنوان مثال ، انتشار علنی اظهاراتی که گروهی از مردم را تهدید یا کوچک کند ، با اشاره به نژاد ، رنگ ، منشأ ملی یا قومی ، عقاید یا گرایش جنسی ، جرم است. نام آن تحریک علیه گروه های مردمی است. بطور مثال کسی که بگوید همه افراد از یک کشور بخصوص خلافکارند، میتواند محکوم به تحریک علیه گروه مردمی شود. همچنین میتواند انتشار شایعات دروغ یا تحقیر شخص دیگر ممنوع باشد.

به نظر شما چرا مصوبات آزادی مطبوعات و قانون اساسی آزادی بیان این اندازه مهمند که در سوئد قانون اساسی می باشند؟

سوئد یک دموکراسی است و یک شاه دارد

سوئد از چندین قرن پیش یک کشور پادشاهی بوده و اکنون نیز پادشاهی است. مفهوم این امر آنست که یک ملکه یا شاه رئیس حکومت کشور است. رئیس کنونی حکومت سوئد پادشاه، کارل گوستاو شانزدهم است. او بیش از ۵۰ سال است که بر تخت سلطنت نشسته است.

در سایر بخش های دنیا، پادشاهی هایی وجود دارند که در آنجا ملکه یا شاه قدرت تصمیم گیری در جامعه را دارد. شاه سوئد هیچ قدرت سیاسی ندارد. وظایف او صرفا نمادین و معرف گونه می باشند. شاه به شیوه های مختلف سوئد را معرفی کرده و نمایندگی می کند. بطور مثال او دیدارهای دولتی انجام میدهد و رهبران سایر کشورها را ملاقات می کند. همچنین او سازمان ها و شرکت های مختلف در سراسر سوئد را بازدید می کند.

سال ۱۹۷۹پارلمان سوئد تصمیم گرفت که فرزند ارشد ملکه یا شاه سوئد، ملکه یا شاه بعدی شود. قبلا در وهله اول بزرگترین پسر بود که شاه میشد. امروزه مهم نیست که زن یا مرد باشد. یک روز دختر شاه، ولیعهد ویکتوریا در سوئد رئیس کشور خواهد شد.

سوئد توسط دولت، ناحیه ها و کمون ها اداره میشود.

قدرت سیاسی در سوئد بین تعداد زیادی تقسیم شده است. ما شهروندان هستیم که تصمیم می گیریم کدام سیاستمداران قرار است سوئد را اداره کنند. این کار را از طریق رای دادن به سیاستمداران انجام می دهیم:

  • در سطح محلی - در کمون
  • در سطح ناحیه ای - در ناحیه
  • در سطح ملی - در پارلمان
  • در اتحادیه اروپا - در پارلمان اتحادیه اروپا

سیاستمداران در پارلمان در باره چیزی که مربوط به کل کشور باشد، تصمیم میگیرند. همچنین سوئد به ۲۱ ناحیه و۲۹۰ کمون تقسیم بندی شده است. سیاستمداران در ناحیه ها و کمون ها در باره مسائل محل زندگی ما تصمیم گیری می کنند. در پارلمان اتحادیه اروپا آنها در باره چیزهایی تصمیم می گیرند که مربوط به کل اتحادیه اروپا می شود.

کمون شما کدام است؟

در کدام ناحیه زندگی می کنید؟

پارلمان در باره قوانین در سوئد تصمیم می گیرد

نام نخست وزیر سوئد اولف کریسترسون است. او رهبر حزب محافظه کارها (Moderaterna) است. محافظه کارها به همراه دموکرات های مسیحی ها و لیبرال ها هیئت دولت را تشکیل داده اند.

دولت است که کشور را در سطح ملی اداره می کند. به این صورت انجام میشود که دولت نظارت میکند که تصمیم پارلمان به اجرا گذاشته شود. همچنین دولت میتواند پیشنهاد قوانین جدید یا تغییر قوانین دهد. پارلمان رای آری یا نخیر به پیشنهاد دولت میدهد. پارلمان تصمیم هایی میگیرد که در کل کشور صدق میکنند.

در پارلمان همچنین در باره درآمد و هزینه های دولت نیز تصمیم گیری میشود. پول حکومت منجمله بابت دانشگاه و دانشکده ها، پلیس و کمک هزینه اولاد استفاده میشود.

پارلمان و دولت بخشی از چیزی هستند که نام آن حکومت است.

ناحیه ها مسئولیت خدمات درمانی را دارند.

در سوئد ۲۱ ناحیه وجود دارد. مهم ترین وظیفه ناحیه ها ارائه خدمات درمانی است. آنها خدمات درمانی، خدمات بهداشتی و خدمات دندانپزشکی ارائه میدهند. همچنین آنها مسئولیت دارند که حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تراموا و مترو موجود باشد.

ناحیه ها توسط سیاستمدارانی که ما شهروندان به آنها در انتخابات ناحیه ای رای میدهیم، اداره میشوند. تصمیم گیری در باره چگونگی اداره ناحیه در هیئت مدیره ناحیه صورت می گیرد.

کمون ها مدرسه را ارائه میدهند

همچنین سوئد به ۲۹۰ کمون تقسیم بندی شده است. کمون های بزرگ و کمون های کوچک وجود دارند. بزرگترین کمون، کمون استکهلم است. در آنجا تقریبا ۱ میلیون نفر زندگی می کنند. کوچکترین کمون، کمون بیورهولم است. در آنجا کمتر از ۳۰۰۰ نفر زندگی می کنند.

کمون ها مسئولیت بیشترین خدمات را در آنجایی که شما زندگی می کنید، دارند. این کمون است که نظارت دارد که زمانی که شما شیر آب را در خانه باز میکنید آب روان باشد و برای بچه ها مدارس موجود باشد. کمون نظارت دارد که سالمندان و بیماران بتوانند زمانی که قادر به مراقبت از خودشان نیستند، کمک دریافت کنند.

کمون ها توسط سیاستمدارانی که ما شهروندان در انتخابات کمون به آنها رای داده ایم اداره می شوند. تصمیم گیری در باره چگونگی مدیریت کمون در هیئت مدیره کمون صورت می گیرد.

کمون ها و ناحیه ها از طریق مالیات پول دریافت می کنند

کمون ها و ناحیه ها جهت انجام فعالیت هایشان نیاز به پول دارند. به این دلیل ما مالیات می پردازیم. این مالیات بزرگترین بخش درآمد کمون ها و ناحیه ها را تشکیل میدهد. همچنین این درآمد ها شامل کمک هزینه های دولتی و هزینه خدمات است.

پولها بابت مدرسه، بیمارستان، جاده ها و غیره استفاده میشوند. ساکنینی که درآمد دارند در کمونی که زندگی می کنند مالیات می پردازند.

کمون ها و ناحیه ها خودشان تصمیم می گیرند مالیات چه اندازه بالا باشد. این بخشی از چیزی است که نام آن خود گردانی می باشد.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا، EU، یک سازمان شامل ۲۷ کشور اروپایی است. کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضو هستند در چندین مورد بطور مثال، داد و ستد، محیط زیست و کشاورزی همکاری می کنند. همچنین جهت نظارت بر صلح در اروپا آنها با یکدیگر همکاری می کنند. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از یک نوع پول استفاده می کنند. نام این ارز یورو است.

سوئد ۱۹۹۵ در اتحادیه اروپا عضو شد. قبلا بریتانیای کبیر عضو اتحادیه اروپا بود، ولی آنها ٢٠٢٠ ترک کردند. نام خروج بریتانیای کبیر برکسیت است.

اتحادیه اروپا در باره قوانینی که قرار است در کل اتحادیه اروپا اعمال شود تصمیم میگیرد. بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا معاملات، سفر و کار کردن داخل اتحادیه اروپا را آسانتر کرده اند.

کمیسیون اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران سه نهاد مهم در اتحادیه اروپا هستند. در هر نهاد نمایندگانی از کشورهای عضو کار میکنند. کمیسیون اتحادیه اروپاست که پیشنهاد قوانینی که قرار است در اتحادیه اروپا اعمال شود را میدهد. پارلمان اروپا و شورای وزيران در باره پیشنهاد ها بحث می کنند و به این قوانین بله یا خیر می گویند. اگر آنها به یک قانون جدید اتحادیه اروپا بله بگویند همه کشورهای اتحادیه اروپا بایستی آن را پیروی کنند.

سوئد چندین سیاستمدار در پارلمان اتحادیه اروپا دارد. ما به آنها رای داده ایم. آنها در باره اینکه اتحادیه اروپا چه عملکردی بایست داشته باشد شرکت کرده و تصمیم می گیرند.

آیا می توانید مثالهای مختلفی در مورد مسائل و تصمیمات سیاسی بیاورید؟

درباره موضوعاتی که در هر یک از چهار سطح تصمیم گیری می شود فکر کنید.