مصئونیت شما

آخرین به روز رسانی 24/5-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن درباره مصئونیت شماست. شما در مورد چگونگی جلوگیری از حوادث و همچنان نحوه عملکرد تان در شرایط حاد جدی، خواهید خواند.

یک شخص برای فرد دیگری که دراز کشیده است احیاء قلبی ریوی را انجام می دهد.

همچنان در کنار دیگر موضوعات شما در مورد امنیت در سرک ها، این که چرا شنا مهم است و چگونه می توانید خود را برای شرایط بحرانی آماده کنید، خواهید خواند.

هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هرکس حق دارد بدون خشونت، جنایت و آزار و اذیت زندگی کند. به طورمثال کودکان نباید نگران خشونت درخانه باشند، زنان نباید مجبور به تحمل سوء استفاده جنسی شوند و افراد مسن نباید ازسرقت و دستبرد بترسند.

جامعه سویدن برای اکثریت مردم امن است. اما نه هميشه در اینجا مثل هرکشور دیگر، جنایات صورت می گیرد. اما هیچ کس نباید ازگزارش دادن جرم به پولیس بترسد. و هرگاه شخصی برای ارتکاب یک جرم مظنون شمرده می شود باید بداند که محاکم قبل از آن که یک شخص محکوم گردد شرایط زیاد را برای اثبات (جرم) طلب می کنند.

جنایت فقط توسط پولیس متوقف ساخته نمی شود. منزل، مکاتب، محل های کار، باشگاه های ورزشی و دوستان سالمند هه افراد باید باهمدیگر کمک کنند.

شرایط عاجل

خدمات صحی عاجل

اگرشما یا شخص دیگری خیلی مریض شده وصدمه شدیدی دیده باشید باید ازبخش عاجل کمک بگیرید. بخش عاجل درشفاخانه هست و ۲۴ ساعت شبانه روزبازهست.

اگرشما یا شخص دیگری از نظر روحی روانی خیلی مریض هستید وبصورت عاجل نیاز به کمک دارید باید به بخش روانی شفاخانه مراجعه کنید. برای اینکه بدانید به کجا مراجعه کنید، میتوانید با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید.

اگر شرایط اضطراری است و جان کسی درخطر است به تلفون ۱۱۲ زنگ بزنید. شما فورا کمک میگیرید و آمبولانس شم ا را به بخش اضطراری میبرد.

یک آمبولانس زرد و سبز

۱۱۲ و ۱۱۴۱۴

با شماره تیلفون ۱۱۲ می توانید با آمبولانس، پولیس و اطفائیه تماس بگیرید. فقط با نمبر ۱۱۲ تماس بگیرید نه با رقم های دیگر. به ۱۱۲ زنگ بزنید اگر:

 • شما یک جرم می بینید
 • شخصی اخیراً جرمی را علیه شما مرتکب شده است.
 • شما به کمک عاجل از پولیس، آمبولانس یا خدمات اطفائیه نیاز دارید، برای مثال اگر شخصی به شدت آسیب دیده و به مراقبت نیاز دارد.

همیشه فردی وجود دارد که در طول سال در شبانه روز به ۱۱۲ پاسخ می دهد. پاسخ دهندگان به زبان های سویدنی و انگلیسی صحبت می کنند. مترجم هم نیز وجود دارد. فردی که پاسخ می دهد چندین پرسش از شما دارد. شما باید پاسخ دهید که چه اتفاقی افتاده است و آیا کسی صدمه دیده است. باید بگویید که در کجا به کمک نیاز است، چه کسی تماس می گیرد و از کدام شمارۀ تیلفون زنگ می زنید. شما باید به پرسشها پاسخ دهید تا كمك مناسب در اسرع وقت به آدرس درست برسد.

اگر وضعیت عاجل نباشد، نمبر تیلفون دیگری برای پولیس وجود دارد که می توانید با آن تماس بگیرید.

با نمبر ۱۴ ۱۱۴ تماس بگیرید اگر:

 • شما می خواهید جرمی که اتفاق افتاده را گزارش کنید.
 • شما می خواهید درباره یک جرم به پولیس اطلاع رسانی کنید.
 • در مورد پاسپورت معلومات می خواهید.
 • آدرس های پولیس را میخواهید.
 • می خواهید در مورد ساعات کاری پولیس اطلاعاتی کسب کنید.

این یک پیام گیر تیلفونی است که به نمبر۱۴ ۱۱۴ پاسخ می دهد. می توانید در یک پیام صحبت کرده و بگویید که چرا تماس می گیرید. اگر شما کلمۀ (گزارش) را بگویید،با یک فرد در ادارۀ پولیس وارد صحبت خواهید شد. نمبر ۱۴ ۱۱۴ تمام طول سال در شبانه روز باز است. پاسخ دهندگان به زبان های سویدنی و انگلیسی صحبت می کنند. فقط با نمبر ۱۴ ۱۱۴ تماس بگیرید نه با شماره های دیگر.

خدمات امداد و نجات

خدمات امداد و نجـات حریق ها را خاموش نموده و در حـوادث ترافیکی یا دریایی به شما کمک میکند. همچنان خدمـات امداد و نجات در عرصۀ جلوگیری حریق کار میکند. بطور مثال، راجع به چگونگی کارکرد زنگ های حریق و دستگاه های آتش نشانی معلومات فراهم میکند. خدمات امداد و نجات را دیپارتمنت اطفائیه نیز گویند که مربوط به شهرداری میباشد.

اگر آتش سوزی مشاهده میکنید مهمترین کار تماس گرفتن به شمارۀ ۱۱۲ است! باید آنچه را که اتفـاق افتاده و صدماتی را که می بینید در تلیفـون بگویید. همچنـان باید خـود را معرفی کنید و بگویید که در کجا به کمک ضرورت است.

آیا مردم به پولیس کشور یا کشورهایی که قبلاً درآنجا زندگی کرده اید اعتماد دارند؟

به نظر شما آیا مردم در سویدن به پولیس اعتماد دارند؟

جلوگیری از حوادث

خانه باید برای همه، بزرگسالان و کودکان یک مکان امنو مصئون باشد. اما حتی در خانه، خطراتی وجود دارد، شاید به ویژه برای کودکان. اگر اطفال کوچک در خانه شما زندگی می کنند، مهم است که خانه خود را برای آنها امن بسازید. برای مثال دواها، شوینده ها، باتری های کوچک و سایر مواردی که می توانند مسمومیت ایجاد کنند و آسیب ببینند را در جایی نگهداری کنید تا کودکان به آنها دسترسی نداشته باشند.

کودکان بدون آگاهی از خطراتی که در اطراف شان وجود دارد با کنجکاوی به تجسس در اطراف شان می پردازند .

حریق می تواند خیلی سریع گسترش پیدا کند. یک اتاق میتواند در عرض پنج دقیقه کاملا آتش بگیرد. مهمترین چیز برای خاموش ساختن آتش، کشف به موقع آن است.

هرگز مایع قابل اشتعال و گاز را در خانه خود نگهداری نکنید. هرگز شمع های روشن شده را بدون مراقبت رها نکنید.

هشدار دهنده حریق

هشدار دهنده حریق دستگاهی است که دود را تشخیص می دهد. این می تواند در هنگام شروع آتش سوزی به شما هشدار بدهد. هشدار دهنده حریق هر سال جان بسیار مردم را نجات می دهد. هشدار دهنده حریق باید در سقف قرار داده شود. برای اطمینان از کارکرد آنها، هر ماه دکمه تست را فشار دهید. خطرناک ترين حریق ها شب ها شروع میشوند. دود می تواند شما را مسموم کند طوریکه بیدار نشوید. اما هشدار دهنده حریق با صدای بلند می کشد و شما را بیدار می کند.

هشدار دهنده حریق سفید رنگ.

کپسول اطفائیه و پتوی اطفائیه

حریق های کوچک را می توانید خودتان را با کمک کپسول اطفائیه و پتوی اطفائیه خاموش کنید. آنها را طوری نگهداری کنید که به آسانی دردسترس باشند. طرز استفاده از آنها را بیاموزید. وقتی آتش سوزی می شود، وقت فکر کردن در مورد آن نیست.

یک وسیلۀ سرخ آتش نشانی و یک کمپل ضد حریق.

حریق در روی اجاق

حریق های زیادی از روی اجاق شروع می شوند. بسیار آسان است فراموش کنیم که یکی از تابه اجاق روشن است. اگر آتش سوزی در یک دیگ یا یک تخم پزی، شروع شود، باید آتش را توسط یک سرپوش (دیگ) یا یک پتو آتشنشانی خاموش کنید. اگر چربی یا روغن آتش بگیرد در آن صورت در دیگ یا تخم پزی که آتش گرفته است، آب نریزید. زیرا در آن صورت آتش سوزی بیشتر می شود.

محافظ اجاق وسیله ای است که در صورت خطر حریق دراجاق می تواند برق را خاموش کرده و اعلام خطر کند. برای نصب محافظ اجاق باید از صاحبخانه اجازه داشته باشید.

در صورت آتشوزی چه باید کرد

 • نجات دادن – جان اشخاصی را که در معرض خطر اند نجات دهید اما ریسک نگیرید. به یاد داشته باشید که دود حریق ها سمی میباشند. برای خارج شدن از منزل به روی زمین بخزید. کلکین ها و دروازه ها را ببندید.
 • هشدار دهی – به اشخاصیکه در معـرض حریـق قرار دارنـد هشـدار بدهید.
 • زنگ اعلان حریق – در صوـرت موجودیت زنگ اعـلان حریـق آنرا را روشن کنید یا از یک جای محفوظ با شمارۀ ۱۱۲ تماس بگیرید. وقتی اطفائیه میرسد آنها را ملاقات کنید.
 • خاموش کردن آتش – اگر دستـگاه آتش نشـانـی داریـد میتـوانیـد به خاموش کردن آتش آغاز کنید. مـواد ضد حریق را بالای خاکستر های جوشان بپاشید- نه بالای شعله های آتش.

در سویدن این هدف وجود دارد که هیجکسی نباید در ترافیک کشته شود و یا آسیب جدی ببیند. این هدف را Nollvisionen یا (هدف صفر) می نامند. اما برای اینکه اینطور بشود، همه ما باید از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی کنیم و در ترافیک به دیگران توجه کنیم. بنابراین، شما نباید سریع تر از سرعت مجاز در جاده ها رانندگی کنید. کنید. پس از نوشیدن الکول اجازه ندارید رانندگی کنید. همچنان ادویۀ نیز وجود دارد که در هنگام رانندگی اجازه ندراید، آنها را بخورید. هنگام رانندگی نیز نباید از موبایل خود استفاده کنید.

در سویدن قانونی وجود دارد که بر مبنای آن باید همه افرادی که در موتر سفر میکنند، چه در سیت جلو یا عقب، باید از کمربند ایمنی موتر استفاده نمایند. کودکانی که طول قد شان کمتر از 135 سانتی متر است باید برعلاوه از یک وسیلۀ ایمینی دیگر یعنی چوکی مخصوص کودک نوزاد یا(babyskydd) چوکی کودک (bilbarnstol)و هم لایه که روی آن کودک باید بنشیند یا(bältesstol/kudde)استفاده نمایند.

یک چوکی سیاه رنگ موتر برای کودک نوزاد.

بایسکل سواران و عابران پیاده

همچنین برای شما که بایسکل سواری می کنید و پیاده می روید نیز مقررات برای رفت و آمد و جود دارد. یک بایسکل باید چراغ، بازتاب دهنده و برک داشته باشد. هر فردی که زیر ۱۵ سال سن دارد باید کلاه ایمنی بایسکل بپوشد. اگربا کودک سوار بایسکل هستید و کودک کلاه ایمنی نداشته باشد، ممکن است جریمه شوید. باید در سمت راست بایسکل سواری کنید. در پیاده روها اجازه بایسکل سواری ندارید.

در صورت وجود محل قدم زدن یا پیاده رو باید در آنجا راه بروید. اگر مسیر پیاده رفتن یا پیاده رو وجود ندارد، ترجیحاً باید در سمت چپ سرک قدم بزنید. اگر تاریک است از بازتاب دهنده استفاده کنید.

فردی با واسکت بازتابنده و بازتابنده روی پاها.

لایسنس رانندگی و بیمه

برای رانندگی باید لایسنس رانندگی داشته باشید که در سویدن تأیید شده باشد. برای گرفتن لایسنس رانندگی باید ۱۸ ساله باشید. لایسنس رانندگی خارجی ممکن است تأیید شود. اداره کل ترانسپورت سویدن می تواند به آن پاسخ دهد.

شما که مالک یک موتر هستید باید بیمه ترافیک داشته باشید. بدون بیمه موتر حق درایوری ندارید.

فلم هایی در مورد مصونیت ترافیک

NTF Säker Trafik چندین فلم در مورد مصونیت ترافیک ساخته است. فلم ها به زبان سویدنی آسان هستند.

بایسکل سواری مصون

دیده شدن در تاریکی

ترافیک هوشمند

ازاحیای قلبی ریوی برای به کار انداختن قلب و تنفس فردی که دچار ایست قلبی شده استفاده می شود. قبل از استفاده از احیای قلبی ریوی باید بررسی نمایید که شخص به هوش باشد و نفس بکشد. اگر فرد بیهوش است و نفس نمی کشد، با ۱۱۲ تماس بگیرید و سپس احیای قلبی ریوی را شروع کنید. در ۱۱۲، آنها می توانند در مورد چگونگی انجام احیای قلبی ریوی به شما مشاوره بدهند.

احیای قلبی ریوی با ۳۰ بار فشار دادن شدید به قفسه سینه بر روی فرد بی جان و سپس با دومرتبه دمیدن هوا به داخل دهان انجام می شود. شما این کار را تا رسیدن آمبولانس تکرار می کنید.

در بسیاری ازمکان ها دستگاه های به کار اندازندۀ قلب، یا همانطور که به آن لقب دفیبریلاتور می دهند نیز وجود دارد. دفیبریلاتور وسیله ای است که به بدن بی جان برای راه اندازی مجدد قلب شوک الکتریکی می دهد. هر کسی می تواند از دستگاه دفیبریلاتور استفاده کند. نیازی نیست که متخصص صحی و درمان باشید.

توجه داشته باشید که این توصیه ها در مورد احیای قلبی ریوی بزرگسالان اعمال می شود. احیای قلبی ریوی در کودکان عین شکل به کار برده نمی شود. در ویب سایت مشورت ها برای احیا قلبی ریوی، اطلاعات بیشتر در مورد دستگاۀ احیا قلبی ریوی و فلم های وجود دارد که چگونگی استفاده از دستگاۀ احیا قلبی ریوی را برای هر دو، بزرگسالان و کودکان نشان می دهد.

برای اینکه در انجام احیای قلبی ریوی احساس امنیت کنید، باید تمرین کنید. کورس های وجود دارد که می توان به آنها رفت. شما می توانید در ویب سایت مشورت ها در مورد دستگاۀ احیا قلبی ریوی ببینید که در کجا می توانید آموزش ببینید.

شما که می توانید آب بازی کنید، می توانید زندگی خود و دیگران را نجات دهید. اما این فقط به همین دلیل نیست که خوب است که شنا را یاد داشته باشید. سویدن دارای خط ساحلی طولانی و تقریباً ۱۰۰۰۰۰ دریاچه است. بسیاری از فعالیت ها در جریان همه سال درکنار آب صورت می گیرد. درزمستان اگر یخ به اندازه کافی ضخیم باشد می توانید روی یخ اسکیت بزنید و در تابستان بسیاری از مردم قایق سواری و آب بازی می کنند.

این مهم است که کودکان هرچه زودتر آب بازی را یاد بگیرند. برای این که کودکان بتوانند در صنف ۶ در مضمون ورزش و سلامتی کامیاب شوند باید بتوانند ۲۰۰ متر شنا کنند که از آن جمله ۵۰ متر آن شنا در حالت افتاده به عقب می باشد.

در سویدن معمول است که کودکان به کورس آموزش شنا بروند. اما به همان اندازه مهم است که بزرگسالان هم بتوانند آب بازی کنند. در اکثر شاروالی ها مکاتب آب بازی برای اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

پوشیدن واسکت نجات در قایق برای هر دو، بزرگسالان و کودکان مهم می باشد. همچنان کودکان درهنگام که درنزدیک آب یا در ساحل و یا روی bryggan (محل توقف و بارگیری قایق ها) قرار دارند، باید واسکت نجات را به تن داشته باشند.

اما خطرات نیز در خانه وجود دارد. چند سانتی متر آب در تب یا حوض می تواند برای غرق شدن یک طفل کوچک کافی باشد. همیشه آنقدر نزدیک باشید که بتوانید کودک را بگیرید. شما منحیث بزرگسال همیشه مسئولیت فرزند خود را بر عهده دارید. هنگام بازی در کنار آب، هرگز کودک را بدون مراقبت رها نکنید. غرق شدن سریع و معمولاَ آرام صورت می گیرد.

درصورت نداشتن واسکت نجات می توان معمولاَ یک واسکت نجات را از کمون خود و یا از یک ذخیره گاۀ واسکت های نجات، به کرایه گرفت.

افروختن آتش در فضا آزاد در کجا و چگونه مجاز می باشد؟

آتش افروزی در فضای باز در کجا خطرناک و غیرقانونی است؟

آیا شما از کشور دیگری لایسنس رانندگی دارید؟ آیا می دانید چه قوانینی برای شما اعتبار دارد؟

آیا می خواهید در سویدن لایسنس رانندگی دریافت کنید؟ برای دریافت لایسنس رانندگی چه باید بکنید؟

کدام کورس های شنا در نزدیکی شما قرار دارند؟

اگر می خواهید آب بازی کنید به کدام آب نزدیک هستید: دریاچه، بحر یا حوض؟

یک آتش نشان بین دو موتر آتش نشانی درادارۀ اطفائیه.

خدمات امداد و نجات در یوتیبوری بزرگ

درصورت تصادف یا آتش سوزی، خدمات اطفائیه چقدر سریع می توانند برسند؟

مشکل است در این مورد چیزی گفت. فاصله تا محل آتش سوزی ها و حادثه ها متفاوت است. اغلب اوقات در سرک ها ترافیک زیادی وجود دارد. در زمستان، می تواند برف و یخ باشد. ما سعی می کنیم هرچه سریعتر به آنجا برسیم، اما باید همیشه ایمن رانندگی کنیم.

وقتی زنگ هشدار در ایستگاه بصدا در می آید، موتر اطفائیه باید ظرف ۹۰ ثانیه از ایستگاه اطفائیه خارج شود. در این مدت زمان، باید وقت داشته باشیم که لباس بپوشیم و سوار موتر اطفائیه شویم. فرقی نمی کند هرگاه سرگرم غذا خوردن باشیم، تمرین کنیم یا در تشناب باشیم، ما باید در 90 ثانیه آماده شویم.

برای این که مامور اطفائیه شوید نیاز به کدام آموزش دارید؟

این "محافظت در برابر حوادث" نامیده می شود. این یک کورس ۲ ساله است که در دو مکان در سویدن، در ساندو (Sandö) و در روینگه (Revinge) وجود دارد.

آیا مأموران اطفائیه مجبورند در نزدیکی ایستگاه اطفائیه زندگی کنند؟

این کار بستگی دارد. اگر به شکل تمام وقت به عنوان مأموران اطفائیه کارمی کنید، مجبور نیستید درنزدیکی ایستگاه اطفائیه زندگی کنید. مأموران اطفائیه به شکل نوبتی کار می کنند. این به این معنی است که همیشه مأموران اطفائیه ۲۴ساعته در ایستگاه اطفائیه وجود دارند. پس روزهایی که در ایستگاه اطفائیه کار نمی کنید، کاملاً رخصت هستید.

همچنین شما می توانید به عنوان مأموراطفائیه در حالت آماده باش کار کنید. وقتی درحالت آماده به کار هستید، هرزمان ممکن است برای کارفراخوانده شوید. سپس باید فوری به ایستگاه اطفائیه بروید. بنابراین اگر به عنوان مأموراطفائیه در حالت آماده باش کار می کنید، باید در نزدیکی ایستگاه اطفائیه زندگی و کار کنید.

آیا فقط آب درمخزن موتراطفائیه است؟

اغلب فقط آب است، اما بعضی از موترهای اطفائیه می توانند مایع کف را در آب مخلوط کنند. این مواد برای خاموش نمودن آتش سوزی های ویژه لازم می باشد.

چه کسی مسئولیت دارد تا در خانه های مردم کپسول خاموش کنندۀ آتش و دستگاه هشدار دهندۀ آتش سوزی، موجود باشد.

طبق قانون، آلارم حریق باید در همه خانه ها وجود داشته باشند و این مالک خانه است که مسئول خرید و نصب آن است.

کپسول خاموش کنندۀ آتش توصیه می گردد اما شخص که در خانه زندگی می کند برای خرید آن مسئولیت دارد.

آمادگی برای حالت بحرانی

سویدن بیش از ۲۰۰ سال درگیر جنگ نبوده است. این به این معنا نیست که دیگر هرگز جنگی در اینجا نخواهد بود. بحران های دیگری نیز وجود دارد که می تواند یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر در شیردهن، آب نباشد و در فروشگاه ها مواد غذایی تمام شود، چه خواهید کرد؟ یا اگر شبکۀ برق از کار بیفتد؟ آیا شما برای چنین وضعیتی آماده هستید؟ به این فکر کنید که برای مدیریت چند روزه در خانه بدون برق و آب چه کاری نیاز دارید انجام دهید. آیا اشیا مورد ضرورت خود را دارید یا نیاز به خرید چیز دیگری دارید؟

وقتی در جامعه بحران و ناآرامی به وجود می آید، اطلاعات زیادی پخش می شود. اما همه اطلاعات درست نیست. افرادی هستند که می خواهند اطلاعات نادرست را منتشر کنند. به این فکر کنید که چه کسی فرستنده اطلاعات است و آیا می توانید به فرستنده اعتماد کنید. منابع معتبر خبری به طور مثال روزنامه های بزرگ، رادیو و تلویزیون سویدن و ویب سایت krisinformation.se می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی آماده شدن برای یک بحران یا جنگ، به ویب سایت MBS (ادارهٔ محافظت از جامعه و آمادگی) مراجعه کنید. همچنین یک کتابچه راهنمای بنام در صورت وقوع بحران یا جنگ٬ نیز وجود دارد. این کتابچه به چند زبان مختلف موجود است و می توان آن را به صورت رایگان دریافت کرد.


خود را برای قطع شدن برق و گرما آماده کنید

قطع برق و گرمای طولانی مدت درسویدن غیرمعمول است، اما باید برای آن آماده باشید. به ویژه در طول زمستان که هوا سرد و تاریک است میتواند دشوار باشد.

در صورت قطع برق عمده، فقط روشنایی و لوازم الکترونیکی خانه تحت تأثیر قرار نمی گیرند. بعضا گرما، آب، تیلفون و سیستم پرداخت نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. بنابراین، خوب است که پیش از آنکه برق قطع شود آماده باشید.

چند چیز خوب است که در منزل داشته باشید، بطور مثال:

 • چراغ دستی
 • باتری
 • شمع
 • گوگرد یا لایتر
 • گیلنه/ بشکه های آب همراه با آب
 • چیزهایی که شما را گرم نگه می دارند، برای مثال کیسه خواب، کمپل، تشک خواب و کالای گرم
 • غذاهایی که نیاز به نگهداری در یخچال یا فریزر ندارند و می‌توانید مستقیماً بخورید یا اینکه آنها را بدون آب بپزید، به طور مثال قوطی های کنسرو
 • اقلام بهداشتی مانند دستمال مرطوب، الکول ضدعفونی کننده دست، پوشک و محصولات حفظ الصحه زنانه
 • دواهای در منزل، به طور مثال، با جعبه کمک های اولیه، دواهای مهم و دماسنج تب
 • رادیو با باتری، رادیو هندلی یا رادیو با سلول آفتابی
 • پول نقد
 • باتری اضافی برای موبایل
 • فهرست شماره تیلفون های مهم برای خانواده، همسایه ها، شفاخانه ها، شهرداری، خدمت جاعل و تامین کننده برق شما
 • اجاق های سفری (اشتوپ) و مواد سوخت (بیشتر در خارج منزل استفاده شود)
 • الکین و مواد سوخت مانند تیل برای چراغ یا هم تیل خاک در نظر داشته باشید که هواکش خوبی داشته باشید.
 • منابع گرما جاگزین که به طور مثال با تیل خاک یا گاز مایع استفاده میشود

۱۳ ۱۱۳

۱۳ ۱۱۳ شماره سراسری اطلاعات در سویدن است. اگر در باره بحران ها معلومات می خواهید، به طور مثال بحران انرژی، طوفان های بزرگ، سیل، شیوع بیماری میتوانید با ۱۳ ۱۱۳ تماس بگیرید. شما همچنین می توانید در مورد حوادث جدی تماس بگیرید, به طور مثال حوادث ترافیکی بزرگ و یا آتش سوزی.