ایمنی شما

آخرین به روز رسانی: 24/5-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد ایمنی شما است. شما در مورد چگونگی جلوگیری از بروز حوادث و چگونگی واکنش در شرایط اضطراری جدی مطالبی خواهید خواند.

یک نفر به فرد دیگری که دراز کشیده کمک های نجات قلب و ریه می دهد.

شما همچنین در مورد از جمله ایمنی عبور و مرور، میزان اهمیت شنا بلد بودن و چگونگی آماده سازی خود برای شرایط بحرانی نیز مطالبی خواهید خواند.

همه از حق زندگی، آزادی و امنیت فردی برخوردارند. همه حق دارند یک زندگی بدون خشونت، بزهکاری و آزار و اذیت داشته باشند. به عنوان مثال کودکان نباید نگران خشونت در خانواده باشند، هیچ زن مورد تعرض جنسی قرار گیرد و سالمندان نباید از زورگیری و دزدی از خانه بترسند.

جامعه سوئد برای اکثر مردم در امن و امان است. اما هميشه اینطور نیست. درست مثل هر کشور دیگری در اینجا نیز افراد مرتکب جُرم می شوند. اما هیچکس نباید از گزارش ارتکاب جُرم به پلیس بترسد. و هر کسی که مظنون به جرم می شود باید بداند که دادگاه ها برای محکوم کردن یک فرد شروط سختگیرانه ای برای وجود ادله اثبات جُرم قائل می شوند.

فقط پلیس نمی تواند جلوی بزهکاری را بگیرد. خانواده ها، مدارس، محل های کار، باشگاه های ورزشی و دوستان بزرگتر نیز بایستی کمک کنند.

وضعیت های اضطراری

خدمات درمانی اضطراری

اگر شما یا فرد دیگری شدیداً مریض است یا صدمه جدی دیده بایستی به
یک بخش اورژانس مراجعه کنید. بخش اورژانس در یک بیمارستان قرار دارد و بطور شبانه روزی در تمام روزهای سال باز است.

اگر حال شما یا فرد دیگری خیلی بد است و می خواهید در اسرع وقت ممکن کمک دریافت کنید به بخش اورژانس روانپزشکی مراجعه کنید. برای اینکه بدانید به کجا بایستی مراجعه کنید به شماره تلفن 1177 زنگ بزنید.

اگر وضعیت اضطراری است و خطر برای جان کسی وجود دارد به شماره تلفن 112 زنگ بزنید. در اینصورت سریع کمک دریافت کرده و یک آمبولانس بیمار را به بیمارستان می برد.

آمبولانس زرد و سبز.

۱۱۲ و ۱۱۴۱۴

با زنگ زدن به شماره ۱۱۲ با آمبولانس، پلیس و خدمات امداد و نجات تماس می گیرید. فقط به شماره ۱۱۲ زنگ بزنید ارقام دیگری لازم نیست. در موارد زیر به شماره ۱۱۲ زنگ بزنید:

 • شما ارتکاب یک جُرم را مشاهده می کنید.
 • یک نفر اخیرا نسبت به شما جُرمی مرتکب شده است.
 • شما به کمک فوری از پلیس، آمبولانس یا خدمات امداد و نجات نیاز دارید، برای مثال اگر کسی به شدت مجروح شود و به درمان نیاز داشته باشد.

همیشه یک نفر هست که در تمام طول شبانه روز در تمام طول سال به تلفن ۱۱۲ پاسخ دهد. آنها که گوشی را بر می دارند به زبان های سوئدی و انگلیسی صحبت می کنند. مترجم هم وجود دارد. کسی که پاسخ می دهد از شما چند سوال می پرسد. شما جواب می دهید که چه اتفاقي افتاده و اینکه کسي صدمه دیده یا نه. شما تعریف می کنید که کجا به کمک نیاز است، چه کسی زنگ می زند و از چه شماره ای زنگ می زنید. شما بایستی به چند سوال جواب دهید تا کمک در اسرع وقت به مکان صحیح برسد.

اگر وضعیت اضطراری نباشد شماره تلفن دیگری برای پلیس وجود دارد که می توانید با آن تماس بگیرید.

در موارد زیر به شماره ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید:

 • شما می خواهید جُرمی را که اتفاق افتاده گزارش کنید.
 • شما می خواهید در بارۀ یک جُرم به پلیس اطلاع دهید.
 • می خواهید در مورد پاسپورت اطلاعاتی دریافت کنید.
 • می خواهید آدرس اداره پلیس را بپرسید.
 • می خواهید ساعات کار اداره پلیس را بدانید.

یک پاسخگوی تلفنی به شماره ۱۱۴۱۴ پاسخ می دهد. شما بایستی یک پیام بگذارید و بگویید چرا زنگ می زنید. اگر بگویید ”Anmälan” «گزارش»، با یک نفر در اداره پلیس صحبت می کنید. شماره ۱۱۴۱۴ در تمام مدت شبانه روز و در تمام طول سال باز است. آنها که گوشی را بر می دارند به زبان های سوئدی و انگلیسی صحبت می کنند. فقط به شماره ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید ارقام دیگری لازم نیست.

سازمان خدمات امداد و نجات

سازمان خدمات امداد و نجات، کار خاموش کردن آتش در آتش سوزی ها و کمک در حوادث رانندگی یا دریائی را انجام می دهد. سازمان خـدمـات امداد و نجات از بروز آتش سوزی نیز جلوگیری می کند. این سازمان برای نمونه در مورد کارکرد دستگاه اعلام خطر آتش سوزی و آتش خامـوش کن توضیح می دهد. به سازمان خدمات امداد و نجات که به کمـون ها تعـلق دارد "سازمان آتش نشانی" نیز گفته می شود.

درصورت مشاهـده آتش سوزی، مهـم ترین کار، زنـگ زدن به شمـاره ۱۱۲ است. شما باید بگویید که چه اتفاقی افتاده و چه خساراتی قابل مشاهده است. شما همچنین باید نشانی محل را بدهید و بگوئید که کمک در کجا لازم است و خود را نیز معرفی کنید.

آیا مردم در کشور یا کشورهایی که قبلا ً در آن زندگی کرده اید به پلیس اعتماد دارند؟

آیا شما فکر می کنید مردم در سوئد به پلیس اعتماد دارند؟

جلوگیری از حوادث

خانه بایستی مکانی امن و آسوده و جائی برای همه، هم بزرگسالان و هم کودکان باشد. اما در خانه هم خطراتی، شاید به خصوص برای کودکان وجود دارد. اگر در خانه کودکان خردسال دارید مهم است که خانه را برای آنها امن کنید. به عنوان مثال از داروها، شوینده ها، باتری های کوچک و مواد دیگری که می تواند باعث مسمومیت و آسیب شوند طوری نگهداری کنید تا کودکان نتوانند به آن ها دسترسی داشته باشند.

کودک بدون اینکه در باره تمام خطر هائی که در اطرافش وجود دارد آگاه باشد، با کنجکاوی محیط اطراف خود را کاوش میکند.

آتشسوزی می تواند خیلی سریع توسعه یابد. یک اتاق می تواند در پنج دقیقه به طور کامل در آتش بسوزد. مهم ترین چیزی که می تواند آتش را خاموش کند، کشف به موقع آن است.

هرگز مایعات و گاز های قابل اشتعال را در خانه نگهداری نکنید. هرگز شمع روشن را بدون مراقبت رها نکنید.

دستگاه آژیر آتشسوزی

دستگاه آژیر آتش سوزی دود را تشخیص می دهد. این دستگاه می تواند شروع آتش سوزی را به شما خبر دهد. دستگاه آژیر آتش سوزی هر سال جان بسیاری را نجات می دهد. دستگاه آژیر آتش سوزی باید در سقف نصب شود. برای اطمینان از کار آنها هر ماه دکمه تست را فشار دهید. خطرناک ترین آتش سوزی ها شب هنگام شروع می شوند. دود می تواند شما را مسموم کند طوری که بیدار نمی شوید. اما دستگاه آژیر آتش سوزی با صدای بلند سوت می کشد و شما را از خواب بیدار می کند.

دستگاه آژیر آتشسوزی.

کپسول اطفا حریق و پتوی آتشسوزی

آتش سوزی های کوچک را می توانید خودتان به کمک کپسول اطفا حریق و پتوی آتش سوزی خاموش کنید. آنها در جائی نگهداری کنید که به راحتی در دسترس باشند. نحوه استفاده از آنها را یاد بگیرید. وقتي آتشسوزی شود وقت برای فکر کردن به کارکرد وسایل وجود ندارد.

کپسول اطفاء حریق و پتوی ضد آتش.

آتشسوزی در اجاق خوراکپزی

بسیاری از آتشسوزی ها از اجاق خوراکپزی شروع می شوند. به راحتی می توان فراموش کرد که یک صفحه اجاق خوراکپزی روشن است. اگر آتش در قابلمه یا ماهیتابه شروع شود باید آتش را با یک درب قابلمه یا پتوی آتش سوزی خفه کنید. اگر چربی یا روغن آتش گرفته روی قابلمه یا ماهیتابه آب نریزید. چون آتش شعله ور خواهد شد.

یک دستگاه محافظ اجاق خوراکپزی می تواند در صورت وجود خطر آتشسوزی در اجاق خوراکپزی برق را قطع کرده و سوت بکشد. برای نصب دستگاه محافظ اجاق خوراکپزی باید از صاحبخانه اجازه بگیرید.

درصورت بروز آتش سوزی، این چنین عمل کنید

 • نجات دادن – جان افرادی را که در خطـر هستند نجات دهید، اما هیچ خودتان را به خطر نیندازید. توجه داشته باشید که دود ناشی از آتش سـوزی سـمی ست. برای خـارج شـدن از محـل، روی زمین بخزید. پنجره ها و درها را ببندید.
 • هشدار دهید – به افـرادی که با خطـر آتش سـوزی روبرو هستند هشدار بدهید.
 • اعلام خطر کنید – اگر آژیر آتش سـوزی وجـود دارد آن را بزنـید یا از یک مکان امن با شماره تلفن ۱۱۲ تمـاس بگیرید. هنـگام آمدن ماموران آتش نشانی از آنها استقبال کنید.
 • آتش را خاموش کنید – اگر تجهیزات آتش خاموش کن را دارید از آن استفاده کنید. ماده دستگاه آتش خاموش کن را به گـدازه آتش بپاشید نه به شعله ها.

در سوئد یک هدف تعیین شده که هیچ انسانی در حوادث شدید در عبور و مرور کشته یا زخمی نشود. این هدف آرمان صفر (Nollvisionen) نامیده می شود. اما برای رسیدن به این هدف همه ما باید از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی کنیم و در عبور و مرور رعایت دیگران را کنیم. بنابراین نباید سریع تر از سرعت مجاز در جاده رانندگی کنید. پس از نوشیدن الکل اجازه رانندگی ندارید. همچنین داروهایی وجود دارند که هنگام رانندگی اجازه ندارید آنها را مصرف کنید. همچنین مجاز به استفاده از تلفن همراه خود را در هنگام رانندگی نیستید.

در سوئد قانونی وجود دارد که میگوید تمام افرادی که سوار خودرو هستند بایستی هم در صندلیهای جلو و هم در صندلیهای پشت از کمربند ایمنی استفاده نمایند. کودکانی که از 135 سانتیمتر کوتاهتر هستند بایستی در ضمن از یک وسیله ایمنی مخصوص، ایمنی نوزاد، صندلی خودروی کودک یا صندلی/بالشتک کمربند ایمنی استفاده نمایند.

صندلي سیاهرنگ نوزاد در ماشين.

دوچرخه سواران و عابران پیاده

همچنین برای دوچرخه سواران و عابران پیاده نیز مقررات عبور و مرور وجود دارد. دوچرخه باید چراغ، شب نما/شبرنگ و ترمز داشته باشد. همه افراد زیر ۱۵ سال باید کلاه ایمنی دوچرخه بر سر داشته باشند. اگر کودک بدون کلاه ایمنی را سوار دوچرخه خود کنید ممکن است جریمه شوید. شما بایستی سمت راست دوچرخه سواری کنيد. دوچرخه سواری در مسیر های عابر پیاده ممنوع است.

اگر مسیر پیاده روی یا پیاده رو وجود دارد بایستی در آنها راه بروید. اگر مسیر پیاده روی یا پیاده رو وجود ندارد بایستی در سمت چپ خیابان/جاده راه بروید. اگر تاریک باشد از شب نما/شبرنگ استفاده کنید.

فردی با جلیقه شبرنگ و شب نما روی پاها.

گواهینامه رانندگی و بیمه

برای رانندگی باید گواهینامه رانندگی معتبر در سوئد داشته باشید. برای گرفتن گواهینامه رانندگی بایستی ١٨ ساله باشید. گواهینامه رانندگی خارجی ممکن است معتبر باشد. مدیریت حمل و نقل سوئد می تواند در مورد معتبر بودن گواهینامه پاسخ دهد.

کسی که مالک ماشین است باید بیمه عبور و مرور داشته باشد. رانندگی با ماشین بدون بیمه ممنوع است.

فیلم هایی در مورد ایمنی عبور و مرور در ترافیک

فدراسیون ملی ایمنی عبور و مرور در ترافیک NTF Säker Trafik چندین فیلم در مورد ایمنی عبور و مرور در ترافیک ساخته است. این فیلم ها به زبان سوئدی آسان هستند.

دوچرخه سواری ایمن

در تاریکی دیده شوید

هوشیار (بدون مصرف الکل و موادمخدر) در عبور و مرور ترافیک

عملیات نجات قلب و ریه برای بکار انداختن قلب و تنفس افرادی انجام می شود که دچار ایست قلبی شده باشند. پیش از شروع عملیات نجات و قلب و ریه بررسی کنید که آیا فرد به هوش است و تنفس می کند یا نه. اگر فرد بیهوش است و نفس نمی کشد بایستی به شماره ١١٢ زنگ بزنید و سپس عملیات نجات و قلب و ریه را شروع کنید. در شماره ١١٢ می توانند شما را در مورد چگونگی انجام عملیات نجات قلب و ریه راهنمائی کنند.

عملیات نجات قلب و ریه به این صورت انجام می شود که روی قفسه سینه فرد بی جان ۳۰ مرتبه شدیداً فشار دهید، سپس ۲ مرتبه به دهان او هوا بدمید. اینکار را در تمام مدت تکرار کنید تا آمبولانس برسد.

در بسیاری از نقاط دستگاه استارت قلب که به آن دفیبریلاتور نیز می گویند، وجود دارد. دفیبریلاتور دستگاهی است که به بدن فرد بی جان شوک الکتریکی می دهد تا قلب را دوباره شروع کند. هر کسی می تواند از دفیبریلاتور استفاده کند. شما لازم نيست آموزش خدمات درمانی دیده باشید.


توجه داشته باشید که این توصیه ها در مورد عملیات نجات و قلب و ریه بزرگسالان است. عملیات نجات و قلب و ریه کودکان به این شیوه انجام نمی شود. وبگاه شورای عملیات نجات قلب و ریه اطلاعات بیشتری در مورد عملیات نجات قلب و ریه دارد و در آنجا فیلم هائی در باره چگونگی عملیات نجات قلب و ریه برای بزرگسالان و کودکان در سنین مختلف را نشان می دهد.

برای اینکه از اجرای عملیات نجات قلب و ریه احساس اطمینان کنید بایستی تمرین کنید. برای اینکار دوره های آموزشی وجود دارد. در وبگاه شورای عملیات نجات و قلب و ریه (HLR) می توانید ببینید که کجا می توانید آموزش ببینید.

اگر شنا بلد باشید می توانید هم جان خود و هم جان دیگران را نجات دهید. اما این فقط به این دلیل نیست که خوب است شنا بلد باشید. سوئد دارای سواحل طولانی و تقریباً ۱۰۰۰۰۰ دریاچه است. فعالیت های زیادی در تمام طول سال در کنار آب صورت می گیرد. در زمستان اگر یخ به اندازه کافی ضخیم باشد می توانید روی یخ پاتیناژ کنید و در تابستان بسیاری از افراد قایقرانی و شنا می کنند.

مهم این است که کودکان شنا کردن را در اسرع وقت یاد بگیرند. کودکان باید بتوانند ٢٠٠ متر شنا کنند که ٥٠ متر آن شنای پشت است تا بتوانند در کلاس ششم در درس ورزش و تندرستی نمرۀ قبولی بگیرند.

در سوئد رفتن کودکان به کلاس شنا امری عادی است. اما به همان اندازه مهم است که بزرگسالان هم بتوانند شنا کنند. در اغلب کمون ها کلاس های شنا هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان وجود دارد.

پوشیدن جلیقه نجات در قایق، هم برای بزرگسالان و هم برای کودکان مهم است. کودکان همچنین باید زمانی که در نزدیکی آب هستند و در ساحل یا اسکله بازی می کنند نیز جلیقه نجات بپوشند.

اما در خانه نیز خطراتی وجود دارد. چند سانتی متر آب در وان حمام یا استخر ممکن است برای غرق شدن یک کودک خردسال کافی باشد. هميشه خيلي نزديک کودک باشید تا بتوانید او را بگيريد. شما به عنوان یک بزرگسال همیشه مسئول فرزندتان هستید. وقتی کودک نزدیک آب مشغول بازی است هرگز نگاه تان را از او بر ندارید. غرق شدن سریع و اغلب آرام است.

اگر جلیقه نجات ندارید اغلب می توانید از کمون جلیقه نجات اجاره کنید یا از انبار جلیقه نجات قرض بگیرید.

آتش بر پا کردن در فضای آزاد کجا و چگونه مجاز است؟

آتش بر پا کردن در فضای آزاد کجا خطرناک و غیرقانونی است؟

آیا شما دارای گواهینامه رانندگی از یک کشور دیگر هستید؟ آیا می دانید برای شما چه مقرراتی وجود دارد؟

آیا می خواهید در سوئد گواهینامه رانندگی بگیرید؟ برای گرفتن گواهینامه رانندگی چه باید کرد؟

کدام مدارس شنا در نزدیکی شما هستند؟

اگر بخواهید شنا کنید کدام دریاچه، دریا یا استخر نزدیک تر است؟

یک آتشنشان مابین دو ماشین آتشنشانی در یک ایستگاه آتشنشانی.

سازمان امداد و نجات یوتبوری بزرگ

در صورت تصادف یا آتشسوزی خدمات امداد و نجات چقدر سریع می تواند بیاید؟

گفتنش سخت است. فاصله ها تا آتشسوزی ها و صحنه های حادثه متفاوت است. گاهی ترافیک سنگینی در جاده ها وجود دارد. در زمستان می تواند برف و یخ باشد. ما سعي مي کنيم هر چه سريعتر به محل برسيم ولي هميشه بايد با ایمنی رانندگي کنيم.

هنگامی که زنگ خطر در ایستگاه راه می افتد بایستی ماشین های آتش نشانی ظرف ۹۰ ثانیه ایستگاه آتش نشانی را ترک کنند. ما در همین فاصله بایستی لباس بپوشيم و سوار ماشین های آتشنشانی بشويم. چه در حال غذا خوردن باشیم، چه در حال ورزش یا در حمام باشیم فرقی نمی کند، ما باید تا ظرف ۹۰ ثانیه آماده باشیم.

برای مأمور آتشنشانی شدن چه آموزشی لازم است؟

به این دوره آموزشیحفاظت در برابر حوادث گفته می شود. این یک دوره آموزشی ٢ ساله است که آنرا می توان در دو مکان در سوئد، در سندو Sandö و دیگری در روینگه Revinge گذراند.

آیا مأموران آتشنشانی باید در نزدیکی ایستگاه آتشنشانی زندگی کنند؟

بستگی دارد. اگر به عنوان مأمور آتشنشانی بصورت تمام وقت کار کنید لازم نیست در نزدیکی ایستگاه آتش نشانی زندگی کنید. مأموران آتشنشانی بصورت شیفتی کار می کنند. این بدان معنی است که همیشه در تمام مدت شبانه روز مأمور آتشنشانی در ایستگاه آتش نشانی وجود دارد. یعنی روزهایی که در ایستگاه آتشنشانی کار نمی کنند کاملا ً آزاد هستند.

شما همچنین می توانید به عنوان یک مأمور آتش نشانی آماده باش نیز کار کنید. هنگامی که آماده باش هستید ممکن است هر لحظه به کار فراخوانده شوید. در اینصورت بایستی بلادرنگ به ايستگاه آتشنشاني بروید. بنابراین افرادی که به عنوان مأمور آتشنشانی آماده باش کار می کنند باید در نزدیکی ایستگاه آتشنشانی زندگی و کار کنند.

آیا در مخزن ماشین آتشنشانی فقط آب وجود دارد؟

اغلب فقط آب است، اما برخی از ماشین ها آتشنشانی می توانند در کف مایع را در آب مخلوط کنند. کف مایع برای خاموش کردن آتشسوزی های بخصوصی لازم است.

چه کسی مسئولیت وجود دستگاه اطفا حریق و دستگاه اعلام خطر آتشسوزی در منازل مردم را بر عهده دارد؟

بر اساس قانون، دستگاه اعلام خطر آتشسوزی باید در تمام خانه ها وجود داشته باشد و این صاحبخانه است که مسئولیت خریداری و نصب آنرا بر عهده دارد.
دستگاه اطفا حریق یک توصیه است و کسی که در خانه زندگی می کند مسئول خریداری آن است.

آمادگی در برابر بحران

سوئد بیش از ۲۰۰ سال است که در جنگ نبوده است. اين به اين معني نيست که ديگر هيچوقت اينجا جنگي پيش نمي آید. بحران های دیگری هم وجود دارند که می توانند یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

اگر آب لوله کشی قطع شود و مواد غذایی در فروشگاهها تمام شد چکار می کنید؟ یا اگر برق قطع شود؟ آیا شما برای چنین وضعیتی آماده هستید؟ به این فکر کنید که چند روز بدون برق و آب تنها در خانه چکار باید بکنید. آیا موارد مورد نیاز را در خانه دارید یا بایستی چیزی بخرید؟

وقتی بحران و ناآرامی در جامعه ایجاد شود اطلاعات بسیار زیادی پخش می شود. اما همه این اطلاعات درست نیست. افرادی هستند که می خواهند اطلاعات کذب منتشر کنند. در نظر بگیرید که چه کسی فرستنده اطلاعات است و اینکه آیا می توانید به فرستنده اعتماد کنید یا نه. منابع خبری مطمئن بطور مثال روزنامه های بزرگ، رادیوی سوئد (Sveriges Radio)، تلویزیون سوئد (Sveriges Television) و وبسایت krisinformation.se هستند.

برای كسب اطلاعات بيشتر در مورد چگونگي آماده سازی خود در آستانه بروز بحران يا جنگ، به وبسايت ام.اس.ب (اداره محافظت و آمادگى جامعه سوئد) مراجعه كنيد. در آن وبسايت بروشوری نیز بنام «در صورت وقوع بحران يا جنگ» وجود دارد. اين بروشور به زبان هاي مختلف موجود است و ميتوانيد آنرا به صورت رایگان سفارش دهيد تا به خانه شما ارسال شود.

خود را در برابر قطع برق و گرمایش آماده كنيد

قطع طولانی مدت برق و گرما در سوئد غیرعادی است، اما به هر حال شما بايد خود را برای آن آماده كنيد. اين وضعیت مى تواند در طول زمستان كه سرد و تاريك است دشوارتر شود.

به هنگام قطع برق سراسرى فقط روشنايى و وسائل الكترونيكى خانه تحت تأثير قرار نمی گيرند. بلكه بعضى اوقات بر سيستم هاى گرمایش، آب، تلفن و پرداخت هم اثر ميگذارد. به همين دليل بهتر است قبل از قطع برق آمادگی كامل داشته باشيد.

بهتر است بعضی از وسائل را در خانه داشته باشيد، از جمله :

 • چراغ قوه
 • باطری
 • شمع
 • كبريت و فندك
 • گالن پر از آب
 • وسائلی كه شما را گرم نگه مي دارد از قبيل: كيسه خواب، پتو، زيرانداز و لباس‌هاى گرم
 • مواد غذايى كه نياز به نگهدارى در يخچال يا فريزر نداشته باشند و بتوانيد مستقیماً و بدون پختن در آب، بخوريد. به عنوان مثال كنسرو هاى مختلف
 • لوازم بهداشتى، براى مثال: دستمال مرطوب، مايع ضد عفونى، پوشك و نوار بهداشتى
 • جعبه كمكهاى اوليه و داروهاى خانگى، داروهاى مهم و ضرورى، درجه اندازه گیری تب
 • راديوى باتری دار، راديوی هندلى، راديو با سلول خورشيدى
 • پول نقد
 • پاوربانك (باتری ذخیره) براى موبايل
 • ليست شماره تلفن هاى مهم افراد خانواده ، همسايه ها، بيمارستان، كمون، خدمات امداد و نجات و شماره شركت برق
 • اجاق پيك نيكى و سوخت ( بيرون از خانه استفاده كنيد)
 • چراغ گردسوز و سوخت براى مثال: روغن چراغ يا نفت. دقت كنيد كه تهويه مناسب داشته باشيد.
 • منبع حرارتى جايگزين كه با استفاده از به عنوان مثال : گاز و نفت استفاده كنيد

١٣ ١١٣

١٣ ١١٣ شماره تلفن سراسری اطلاعات سوئد است. براي كسب اطلاعات در مواقع بحرانی مانند: بحران انرژی، طوفان شديد، سيل يا شيوع بيمارى می توانيد با شماره ١٣ ١١٣ تماس بگيريد. همچنين می توانید در مورد حوادث جدى مانند: حوادث بزرگ رانندگي يا آتشسوزی با اين شماره تماس بگيريد.