Introduktionspass: Första tiden i Sverige

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Detta lektionsupplägg tillhör inte ett särskilt tema i materialet ”Om Sverige”. Det är ett introduktionspass som fokuserar på deltagarnas ankomst till Sverige och ger dem tillfälle att dela med sig av sina tankar och erfarenheter kring att vara ny i Sverige.

Syftet med passet är också att samla deltagarnas tankar och frågor om Sverige. Frågorna kan du ta med dig i din planering av framtida pass om andra teman.

Förberedelser: Skriv ut materialet ”Känslokort”.

Välj ett av följande alternativ som introduktion till passet:

Visa filmen ”Vägen in – Första mötet” ur serien "Nyanlända föräldrar" från UR.

Introducera filmen innan du visar den för deltagarna. Filmen handlar om en familj som kommer från Iran och har bott en tid i Sverige. De väntar på beslut om uppehållstillstånd. Föräldrarna har engagerat sig i det lokala samhället och fått goda kontakter med andra personer. De har börjat lära sig svenska och barnen går i skolan. I filmen berättar familjen om sin första tid i Sverige och hur det kändes att komma till Sverige.

Bjud in en person som har varit ny i Sverige. Intervjua personen och låt deltagarna ställa frågor. Låt personen berätta om sina första intryck av Sverige. Be gärna personen att ta med bilder att visa. Om personen inte talar samma språk som deltagarna behöver någon översätta vad personen säger.

Du kan också bjuda in en person till ett annat pass senare under samhällsorienteringen, till exempel i samband med övning 4.3 ”Samtal med någon som har bott i Sverige en tid” i metodstödet ”Identitet, kultur och integration”.

Visa bilder på till exempel en flygplats, en tågstation, Migrationsverket, en polis, ett asylboende, olika väder (regn, snö, sol), ett bostadsområde med människor, en mataffär, Arbetsförmedlingen, en SFI-lektion med mera. Det vill säga bilder som kan visa sådant som deltagarna sett, mött och upplevt under sin första tid i Sverige. Du kan antingen använda dig av bildmaterialet ”Första tiden i Sverige” eller söka upp egna bilder.

Visa bilderna. Säg sedan ungefär så här:

Tänk på dagen när du kom till Sverige och den första tiden efter det. Ser du något på de här bilderna som påminner dig om den tiden? Eller har du andra bilder eller minnen av din första tid här?

Efter filmen, besöket eller bilderna delar du upp deltagarna i par eller grupper med tre personer i varje grupp. Dela ut känslokort till varje deltagare. Vid varje känslokort finns ett ord på svenska som beskriver vilken känsla som illustreras. Du avgör om känslokorten passar din grupp. Ni kan också diskutera frågorna nedan utan känslokort.

Låt deltagarna diskutera följande frågor i grupperna. Be deltagarna att använda korten under samtalet. Någon i gruppen kan ställa frågan. Alla lägger ut korten de har valt på bordet och berättar varför de har valt det kortet:

  • Om ni såg filmen ”Vägen in - Första mötet” – vilka kort beskriver bäst vad personerna i filmen kände när de kom till Sverige?
  • Om ni hade besök av en person – vilka kort beskriver bäst vad personen kände när han eller hon kom till Sverige?
  • Vilka känslor hade du när du kom till Sverige? Välj ett eller flera kort.
  • Vem eller vilka var de första personer du pratade med i Sverige? Hur var det?
  • Vilken var den första platsen du bodde på i Sverige? Hur var det där? Vad såg du? Vad tyckte du om det?
  • Hur var det att handla i en svensk matbutik första gången?

Gå runt och prata med grupperna om vilka kort de valde och varför. Du behöver inte summera samtalet i helgrupp.

Rita sedan följande symboler på en tavla eller ett stort papper. Ställ en fråga i taget:
+ = Vad var fint och bra med att komma till Sverige?
- = Vad var svårt när du kom till Sverige?
? = Vad ville du veta om Sverige när du kom till Sverige?
? = Vilka frågor har du om Sverige idag?

Skriv upp deltagarnas svar på tavlan. Du som kommunikatör behöver också själv anteckna deltagarnas eventuella frågor inför övning 4.3 ”Samtal med någon som har bott i Sverige en tid” i lektionsupplägget ”Identitet, kultur och integration”. Vad är deltagarna nyfikna på och vad vill de veta mer om? Finns det frågor som de redan har fått svar på och i så fall vilka? Gå också igenom vilka av deltagarnas frågor som kan besvaras i kommande teman och pass. Deltagarna kanske också har frågor som du som kommunikatör inte kan svara på. Hänvisa till andra sammanhang eller platser där frågorna kan besvaras, om du kan.