Lektionsupplägg: Sveriges historia

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Steg 1. Introducera ”Sveriges historia”

Syfte med övningen: Att deltagarna ska få reflektera över hur det såg ut i Sverige förr i tiden.

Förberedelse: Skriv ut bildmaterialet ”Historiska bilder”.

Dela ut bildmaterialet ”Historiska bilder”. Berätta inte vad bilderna föreställer.

Ställ nedanstående frågor till deltagarna. Ställ en fråga i taget. Låt deltagarna diskutera frågorna två och två eller tre och tre i Bikupor:

 • Vad ser ni på bilderna?
 • Var tror ni att människorna på bilderna bor? I vilket land?
 • Hur tror ni att de här människornas liv och vardag ser ut?
 • När tror ni att bilderna är tagna? Nu eller förut? Om förut – ungefär hur länge sedan?

Berätta att fotona visar svenska bönder från 1800–1900-talet och fråga vad deltagarna tänker när de får höra det.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Att deltagarna ska få information om och få diskutera några viktiga händelser i Sveriges historia som har påverkat och förändrat Sverige och människorna här.
 • Att deltagarna får möjlighet att upptäcka likheter mellan olika länders historia och utveckling.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att fånga upp vad deltagarna vet om Sveriges historia.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Låt deltagarna reflektera och diskutera enligt metoden EPA-samtal (Enskilt – Par – Alla). Låt deltagarna först reflektera själva i några minuter. Para sedan ihop dem två och två och låt dem berätta om sina tankar för varandra. Låt slutligen paren redovisa sina tankar för resten av gruppen. Använd nedanstående frågor.

 • Vad visste du om Sverige innan du kom hit? Hur fick du reda på den informationen?
 • Visste du någonting om Sveriges historia?
 • Vad har du lärt dig om Sveriges historia under tiden du har varit i landet?
 • Är det något särskilt du vill lära dig om Sveriges historia?

Skriv upp på tavlan vad deltagarna vet och vad de vill veta mer om.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att levandegöra historia genom en berättelse och bilder.

Förberedelse: Förbered dig så att du kan berätta om Sveriges historia. Utgå från texten på sidan ”Sveriges historia” på Informationsverige.se. Förbered också så att du kan visa bildmaterialet ”Bilder tidsepoker” på skärm.

Håll en muntlig genomgång av texten ”Sveriges historia”. Använd också bildmaterialet ”Bilder tidsepoker”. Visa bilderna från de olika tidsepokerna på skärm som ett komplement till det du berättar. Du ska inte ägna så mycket uppmärksamhet åt bilderna i det här läget. Låt de mest bara finnas i bakgrunden när du berättar. Deltagarna kommer att studera bilderna närmare i en senare övning.

När du berättar, tänk på att förtydliga årtalsuttryck, till exempel att 1500-talet betyder för femhundra år sedan och att 1800-talet betyder för mer än tvåhundra år sedan.

Ställ öppna frågor under din genomgång. Till exempel:

 • Vad tänker ni om…?
 • Varför tror ni att…?
 • Kan ni jämföra…?
 • Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med…?

För de flesta grupper är det lämpligt att stoppa genomgången några gånger och sammanfatta det ni har pratat om. Låt deltagarna vara med och sammanfatta om du bedömer att det funkar i den gruppen.

Syfte med övningen: Att få information om och diskutera Sveriges historia.

Förberedelser: Förbered så att du kan visa filmen ”Sveriges historia” ur serien ”Nyfiken på Sverige” från UR.

Visa filmen ”Sveriges historia” och diskutera sedan följande frågor i helgrupp:

 • Vad var mest intressant i filmen?
 • Ser du några likheter mellan Sveriges historia och hur det ser ut idag i andra länder?
 • Ser du några likheter mellan Sveriges historia och hur det såg ut förr i andra länder?
 • Vad innebär det att Sverige idag är ett rikt land?
 • Vad innebär det att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder?
 • Vad var det som gjorde att Sverige gick från ett fattigt och ojämställt land till ett rikare och mer jämställt land?

Syfte med övningen: Att deltagarna ska få mer information om Sveriges historia från 1600-talet och framåt.

Förberedelse: Skriv ut bildmaterialet ”Bilder tidsepoker” så att varje grupp kan få alla bilder. Klipp bort eller vik undan rubriken som anger vilken tidsepok bilderna kommer från. Förbered också så att du kan dela ut sju tomma A4-papper till varje grupp.

I materialet ”Bildtexter för bilder tidsepoker” finns en kort beskrivning av varje bild. Det materialet är till för dig som kommunikatör så att du kan svara på vad bilderna föreställer om du får frågor eller om du behöver underlätta övningen för deltagarna.

Kommentar: Om du vill göra övningen svårare kan du klippa ut alla bilder. Gör det som du tror passar bäst för gruppen.

Dela in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp. Dela ut bildmaterialet ”Bilder tidsepoker” och A4-papper till grupperna.

Rita en tidslinje på tavlan och skriv från vänster till höger: 1600-talet, 1800-talet, Början på 1900-talet, Första världskriget 1914–1918, Mellan världskrigen 1919–1939, Andra världskriget 1939–1945 och Tiden efter världskrigen.

Peka ut var då och nu är på tidslinjen. Visa med handen hur tiden går från vänster till höger i det här fallet. Alla deltagare läser inte en tidslinje på samma sätt.

Be deltagarna att skriva samma rubriker på de sju A4-pappren och att lägga dem i samma ordning som på tavlan. Säg sedan att de nu ska placera bilderna på rätt papper, alltså i rätt tidsperiod.

Låt deltagarna diskutera i grupperna och komma överens om var de ska lägga bilderna.

Kommentar: Om du vill kan du underlätta för deltagarna genom att dela ut bilderna för 2–3 kolumner i taget. Peka i så fall ut och markera dessa kolumner på tavlan. Du kan också berätta för deltagarna vad bilderna föreställer. I dokumentet ”Bildtexter för bilder tidsepoker” finns en kort beskrivning till varje bild.

Gå runt bland grupperna. Lyssna, stötta och ställ stödjande frågor under grupparbetet.

Gå sedan igenom uppgiften tillsammans. Visa de rätta placeringarna och kommentera gärna bilderna och tidsepokerna under tiden.

Till exempel så här:

”Minns ni att vi pratade om att Sverige var ett jättestort land på 1600-talet? Den bilden sätter jag här. Hade ni också gjort det? Sen förlorade Sverige krig och förlorade land. När vi hoppar nästan 300 år fram i tiden ser vi många fattiga bönder. Nästan en miljon av dem gav upp sitt liv här och reste med båtar till Amerika…”.

Ställ sedan följande frågor och diskutera i helgrupp:

 • Vilken bild var lättast att placera på tidslinjen?
 • Vilken bild var svårast att placera på tidslinjen?
 • Varför är det viktigt att känna till hur det såg ut i Sverige förr i tiden?
 • Hur kan du få veta mer om Sveriges historia?

Låt sedan deltagarna jämföra Sveriges historia med andra länder de känner till. Diskutera tillsammans i helgrupp. Här är exempel på frågor du kan ställa:

 • Vi har pratat om att förr hade kungen den största makten i Sverige. Kungen bestämde om lagar och skatter. Vem bestämmer i Sverige idag? Vem bestämmer i det land eller de länder du har bott tidigare?
 • Vi har pratat om att stora grupper av människor diskriminerades i Sverige och Europa. Känner du till några folkgrupper som diskriminerats i andra delar av världen?
 • Varför blev Sverige snabbt ett av de rikaste länderna i Europa när världskrigen tog slut? Är det land eller de länder du tidigare bott i rikt eller fattigt idag? Hur var det förr?
 • Det finns mycket som är bra för människor i Sverige idag. Kan du ge exempel på något som folket har kämpat för att få, som vi har pratat om idag? Har du några exempel på saker som människor har kämpat för i det land eller de länder du har bott i tidigare?
 • Sverige har på bara 150 år utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett rikt industriland. Vilka likheter kan du se mellan Sveriges historia och utveckling och det land eller de länder du har bott i tidigare?
 • Tror du att det finns något som var bättre förut i Sverige, än idag?

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera lektionsupplägget ”Sveriges historia”.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Be varje deltagare reflektera enskilt under några minuter över vilka nya tankar, idéer eller insikter de fått. Diskutera sedan följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest intressant idag?
 • Var det något i Sveriges historia som gjorde dig förvånad eller nyfiken? Vad var det i så fall?
 • Är det någonting som du vill veta mer om? Vad är det i så fall? Vet du var du kan hitta mer information om detta?
 • Vilken övning tyckte du var bäst och varför?