ትምህርቲ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 14 12 2023

ብዙሓት ዝተፈላለዩ ንዓብይቲ ዝኾኑ ትምህርትታት ኣሎዉ።

ናይዞም ዝስዕቡ ትምህርታት ኣሎዉ፡

  • ብደረጃ መባእታዊ
  • ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ
  • ብደረጃ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ

ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርቲ ንምምሃር ልዕሊ ዕድመ እንተ ዄንካ ኣብ ክንድኡ ኣብ ኮሙናላዊ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ ወይ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ብደረጃ መባእታ ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ዝምሃሩ ዓይነት ትምህርትታት ዝዳረጉ ዓይነት ትምህርትታት ትምሃር። ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደርጃ ዘሎዉ ትምህርትታት ዝዳረግ ትምሃር።

ናይ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ እንተ ወዲእካ ዄንካ ኣብ ድሕረ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ፡ ኮለጅ ወይ ሞያዊ ኮለጅ ምምሃር ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ።