Utbildning

Senast uppdaterad: 14/12-2023

Det finns många olika utbildningar för vuxna.

Det finns utbildningar på:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå
  • Eftergymnasial nivå

Om du är för gammal för att studera på grundskolan eller i gymnasieskolan kan du istället till exempel studera på kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola. På grundläggande nivå studerar du ämnen motsvarande de man studerar i grundskolan. På gymnasial nivå studerar du kurser motsvarande de som finns på gymnasiet.

Om du har avslutat en gymnasieutbildning kan du fortsätta att studera på eftergymnasial nivå, till exempel på universitet, högskola eller yrkeshögskola.