آمدن به سوئد

آخرین به روز رسانی: 22/12-2022

وقتی به سوئد می ایید بایستی بلافاصله درخواست پناهندگی کنید.

اگر وقتی به سوئد می آیید پلیس مرزی را ملاقات کنید

اگر وقتی به سوئد می آیید پلیس مرزی را ملاقات کنید، بایستی به آنها بگویید که می خواهید در سوئدتقاضای پناهندگی کنید. پلیس مرزی بطور مثال در باجه کنترل پاسپورت فرودگاههای بین المللی، ترمینال های کشتی مسافرتی و در مقصدهای اتوبوس ها و قطار در سوئد وجود دارند. پلیس مرزی چند سوال از شما می پرسد. سپس شما ادارۀ امور مهاجرت را ملاقات خواهید کرد که درخواست پناهندگی شما را تحویل می گیرد.

اگر وقتی به سوئد می آیید پلیس مرزی را ملاقات نکنید

اگر از قبل در سوئد بسر می برید بایستی خودتان با ادارۀ امور مهاجرت تماس بگیرید.

شما می توانید در اداره مهاجرت شهرهای یوتبوری، مالمو، استکهلم، بودِن، نورشوپینگ، سوندسوال، اومئو، اوپسالا و اوره برو تقاضای پناهندگی کنید.