اگر به درمان نیاز دارید

آخرین به روز رسانی: 8/2-2023

اگر به خدمات درمانی و دندانپزشکی نیاز دارید از حق دریافت آن برخوردار هستید. در سوئد درمان های بسیار مختلفی وجود دارد. در این صفحه برای پیدا کردن درمان صحیح برای خود کمک دریافت می کنید.

اگر زیر 18 سال هستید و در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید از حق
دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی مشابه با سایر کودکان و نوجوانان سوئد برخوردار هستید. درمان برای افراد زیر 18 سال اغلب رایگان است.

اگر سن شما بالای 18 سال است و در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید
از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی اضطراری برخوردار هستید. شما همچنین از حق درمان یک ناراحتی که ممکن است بعداً اضطراری شود نیز برخوردارید. دکتر تشخیص می دهد که آیا یک ناراحتی بعداً اضطراری می شود یا نه.

اگر سن شما بالای 18 سال است و اجازۀ اقامت دریافت کرده اید
از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی مشابه با سایر همه افراد در سوئد برخوردار هستید.

مطالب مهمی که بایستی در صورت نیاز به مراجعه برای درمان بدانید

اگر برای درمان مراجعه می کنید بایستی کارت اِل اِم آ خود را بهمراه داشته
باشید. اگر می خواهید از داروخانه داروی نسخه ای خود را بگیرید بایستی کارت اِل اِم آ خود را نشان دهید. اگر هنوز کارت اِل اِم آ خود را دریافت نکرده اید بایستی برگ رسید تقاضای پناهندگی خود را نشان دهید.

اگر در سوئد اجازۀ اقامت دریافت کرده اید بایستی در مراجعه برای درمان
یا گرفتن داروی نسخه ای از داروخانه کارت شناسائی بهمراه داشته باشید.

در سوئد کارکنان درمانی وظیفۀ رازداری دارند. یعنی آنها حق ندارن بدون
اجازۀ شما برای دیگران در بارۀ شما مطلبی تعریف کنند. آنچه که برای کارکنان درمانی تعریف می کنید بر امکان گرفتن اجازۀ اقامت در سوئد تأثیری ندارد. مترمان شفاهی که بنا بر مأموریت از خدمات بهداشتی و درمانی کار می کنند نیز وظیفۀ رازداری دارند. کارکنان داروخانه نیز دارای وظیفۀ رازداری هستند.

اگر سوئدی خوب حرف نمی زنید می توانید در مراجعه به ادارات دولتی و خدمات درمانی از مترجم شفاهی استفاده کنید. بطور مثال شما حق دارید در ملافات با دکتر یا فرد دیگری در خدمات درمانی یا دندانپزشکی مترجم شفاهی داشته باشید.

مهم است که شما حرف کارکنان درمانی را بفهمید و آنها بفهمند شما چه
می گویید. تصاویری وجود دارند که شما می توانید در ملاقات با کارکنان درمانی از آنها استفاده کنید.

واحد درمانی صحیح را پیدا کنید

واحد تندرستی دانش آموزان

همه افرادی که به مدرسه می روند می توانند از واحد تندرستی دانش آموزان کمک بگیرید. یعنی می توانند پرستار یا دکتر مدرسه در مدرسه خود ملاقات کنید. همچنین مددکار یا روانشناس نیز در مدرسه شما وجود دارد که اگر غمگین باشید و حال روحی تان بد باشد می توانید با آنها ملاقات کنید.

1177 Vårdguiden، راهنمای درمانی 1177

چنانچه مطمئن نیستید کی بایستی به خدمات درمانی مراجعه نمائید میتوانید در هر زمان با راهنمای خدمات درمانی 1177 تماس بگیرید. شماره تلفن 1177 است. در آنصورت با یک پرستار که شما را راهنمائی خواهد کرد صحبت میکنید. این پرستار همچنین میتواند به شما بگوید که کجا میتوانید خدمات درمانی صحیح را بیابید. به شماره تلفن 1177 در کل شبانه روز میتوانید زنگ بزنید. در برخی بهداری های ناحیه ای بغیر از زبان سوئدی امکان دریافت راهنمائی به زبانهای دیگر وجود دارد.

درمانگاه

اگر بیماری تان اضطراری نیست یا صدمه ندیده اید بایستی با درمانگاه تماس بگیرید. در یک درمانگاه می توانید برای اغلب موارد کمک دریافت کنید. اگر حال روحی تان بد است نیز می توانید با یک درمانگاه تماس بگیرید. درمانگاه می تواند به شما برای تماس با بخش های پذیرش روانپزشکی کمک کند.

خدمات درمانی اضطراری

اگر شما یا فرد دیگری شدیداً مریض است یا صدمه جدی دیده بایستی به یک بخش اورژانس مراجعه کنید. بخش اورژانس در یک بیمارستان قرار دارد و بطور شبانه روزی در تمام روزهای سال باز است.

اگر حال شما یا فرد دیگری خیلی بد است و می خواهید در اسرع وقت ممکن کمک دریافت کنید به بخش اورژانس روانپزشکی مراجعه کنید. برای اینکه بدانید به کجا بایستی مراجعه کنید به شماره تلفن 1177 زنگ بزنید.

شمارۀ اعلام خطر 112

چنانچه وضعیت اضطراری است و برای کسی خطر جانی است به شماره تلفن 112 زنگ بزنید. در اینصورت بلافاصله به شما کمک میشود.
چنانچه نیاز باشد یک آمبولانس میآید و شما را به کلینیک اورژانس میبرد. با شمارۀ 112 هم با آمبولانس، هم با پلیس و هم با آتش نشانی میتوانید
تماس بگیرید.

بخش پذیرش با تخصص های مختلف

بخش های پذیرش با تخصص های مختلفی وجود دارند که در همه درمانگاهها وجود ندارد. بطور مثال می توان روانپزشک، چشم پزشک و دکتر پوست را نام بُرد.

خدمات دندانپزشکی

اگر سن شما زیر 18 سال است و در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید خدمات دندانپزشکی برای شما رایگان است. اگر اجازۀ اقامت دریافت کرده باشید تا زمانیکه به سن 22 سالگی تمام برسید، خدمات دندانپزشکی شما رایگان است.

همه کودکان و نوجوانان در سوئد برای معاینه دندانپزشکی نزد دندانپزشک دعوت می شوند. اغلب سالی یک مرتبه برای ملاقات با دندانپزشک دعوت می شوید. معاینه جهت سالم نگهداشتن دندانها و بطور مثال کشف کرم خوردگی دندان انجام می شود.

اگر پناهجو هستید تا سالی که به سن 18 سالگی تمام برسید برای معاینه دعوت می شوید.

اگر اجازۀ اقامت دریافت کرده باشید تا سالی که به سن 22 سالگی تمام برسید برای معاینه دعوت می شوید.

خرید دارو

دارو را از داروخانه میخرید. از داروخانه همچنین داروئی را که پزشک با نسخه برای شما تجویز کرده میخرید. کارکنان داروخانه در بارۀ یماریهای مختلف دانش زیادی دارند و میتوانند در بارۀ داروها به شما راهنمائی کنند. کارکنان داروخانه وظیفۀ رازداری دارند.