سوئد – یک دموکراسی و دارای حاکمیت قانون

آخرین به روز رسانی: 3/5-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد دموکراسی و اصول حاکمیت قانون است.

شما در مورد چگونگی ساختار دموکراسی سوئد مطالبی خواهید خواند. شما همچنین در مورد قانون اساسی سوئد و اصولی که دموکراسی سوئد بر اساس آن استوار است، مانند حق رأی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و نشر نیز مطالبی خواهید خواند.

کتاب قانون سوئد با پتک قاضی در بالای آن.

سوئد یک دموکراسی است. دموکراسی به این معنی است که مردم باید تصمیم بگیرند که چه کسی قرار است قوانین وضع کند و بر کشور حکومت کند. در سوئد مردم قدرت زیادی دارند. در همه کشورها چنین نیست. آیا کشوری را می شناسید که در آن یک فرد واحد تمام قدرت را در اختیار داشته باشد؟ در سوئد هم پیش از این چنین بود و پادشاه تمام قدرت را اختیار داشت.

دموکراسی در سوئد به مدت ۱۰۰ سال توسعه یافته است. دموکراسی در سوئد مهم است. این مردم هستند که سیاستمداران را انتخاب کرده اند. سیاستمداران و ادارات دولتی باید کار کنند تا مردم وضعیت خوبی داشته باشند. در غیر این صورت مسئولان شغل خود را از دست می دهند. برای سیاستمداران و مسئولان دریافت پول از کسی که می خواهد بر آن ها تأثیر بگذارد و از قدرت خود برای دادن مزایا و رانت به خود یا دیگران استفاده کند، ممنوع است. به این فساد گفته می شود. سیاستمداران باید به مردم کمک کنند نه اینکه زندگی خود را بهتر کنند.

اما دموکراسی فقط در مورد سیاست نیست. دموکراسی همچنین باید در مدارس، در محیط کار و در انجمن ها نیز اعمال شود. این بدان معنا نیست که دانش آموزان در مدرسه تصمیم می‌گیرند یا کارگران وظایف کاری خود را تعیین می کنند. اما اگر معلم، رئیس یا فرد دیگری اشتباه کند و با شما یا شخص دیگری بد رفتار کند، دموکراسی متوقف کردن آن را ممکن می کند.

آیا تجربه کرده اید که سیاستمداران یا مسئولان اشتباه کرده و با همه یکسان رفتار نکرده باشند؟

انسانها چندین هزار سال است که در مورد دموکراسی بحث می کنند. توصیف دموکراسی طوری که همه با آن کاملاً توافق داشته باشند دشوار است. اما اکثر افراد توافق دارند که مفهوم دموکراسی آنست که مردم بایستی در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند. همچنین قدرت بایستی بین دولت، مردم کشور و سیاستمداران تقسیم شده و این تقسیم قدرت به شیوه ای عادلانه، برابر و قانونی صورت گیرد.

Le recueil des lois suédoises avec un marteau de président de tribunal posé dessus.

قوانین اساسی

قوانین اساسی بالاترین سطح قوانین بوده و حاوی قواعد اساسی مشارکت در جامعه هستند. هیچ قانون دیگری نباید با قوانین اساسی تناقض داشته باشد. در سوئد چهار فقره قانون اساسی وجود دارد:

 • شکل دولت (اهداف و مقررات برای چگونگی سازماندهی دولت)
 • آئیننامه آزادی چاپ و نشر (از آزادی بیان بصورت متن چاپی محافظت می کند)
 • قانون اساسی آزادی بیان (حق اظهار نظر و بیان نظر و عقیده خود)
 • حکم جانشینی سلطنت در سوئد (چگونگی به ارث رسیدن تاج و تخت سلطنتی)

قوانین اساسی بایستی از دموکراسی محافظت کرده و به همین دلیل تغییر آنها نسبت به سایر قوانین دشوارتر است. در اینجا نمونه هایی از چگونگی حفاظت از دموکراسی در سوئد ارائه می شود:

آزادی بیان

آزادی بیان به این معنی است که:

 • همه بایستی بتوانند درک خود را از مسائل کسب کنند
 • همه بایستی بتوانند اطلاعات را به اشتراک گذارده و اطلاعات دریافت کنند
 • همه حق دارند عقاید خود را منتشر کنند

آزادی بیان به این معنی نیز می باشد که شما باید بتوانید بدون نظارت یا به سکوت وادار شدن اظهار نظر کنید. شما باید بتوانید اخبار مربوط به کشور و زادگاه تان را دنبال کنید. شما باید بتوانید در انجمن ها شرکت کرده و در تظاهرات شرکت کنید. شما همچنین باید بتوانید نظرات خود را مورد بحث قرار داده و به سیاستمداران نامه بنویسید.

ارتکاب به جرائم با هدف کاهش ارزش انسان های دیگر یا گروه هایی از مردم کشور ممنوع است. چنین جرائمی جرائم نفرتی نامیده می شوند. یک نوع جرم نفرتی، اظهارنظر های منفی نسبت به گروههای قومی و نژادی نامیده می شود. این ها پیام های نفرتی هستند. به عنوان مثال شما اجازه ندارید حرفی بزنید که يک گروه قومي و نژادی بخصوص را تحقیر کند.

شما همچنین مجاز نیستید چیزی بگویید که تهدیدی برای امنیت سوئد باشد، یا کسی را به ارتکاب جُرم تشویق کنید. اگر اينکار را بکنيد ممکن است مجازات بشوید.


مردی جوان در مقابل حضار در یک میدان صحبت می کند.

چرا قانون اساسی در مورد آزادی بیان وجود دارد؟

چه چیزی مهم است که در مورد آن صحبت کنیم؟

حق رای

حق رای به این معنی است که:

 • همه بایستی بتوانند در انتخابات عمومی و ادواری رای بدهند
 • آراء همگان شمرده می شود و ارزش یکسانی دارد
 • سیاستمدارانی که در انتخابات شکست می خورند باید داوطلبانه قدرت را به کسانی که پیروز می شوند واگذار کنند

هر کسی که به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده باشد حق دارد در انتخابات سیاسی سوئد شرکت کند. این نتیجه انتخابات است که تعیین می کند کدام احزاب سیاسی بایستی کشور را اداره کنند. رأی شما با آراء همه سایرین ارزش یکسانی دارد. آراء در همه انتخاب ها مخفی هستند. يعني لازم نيست به کسی بگویید که به چه کسی رای دادید. همچنین حق داريد اصلاً رای ندهید.

اصل انطباق با قانون

اصل انطباق با قانون به این معناست که:

 • سیاستمداران و ادارات دولتی تابع قوانین هستند
 • فساد ممنوع است
 • از تصمیمات نادرست می توان به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد

سوئد یک کشور قانونمند است. بر اساس قانون اساسی سوئد باید با همه شهروندان با احترام به آزادی و ارزش یکسان آنها برخورد شود. سیاستمداران و ادارات دولتی نباید با برخی از شهروندان دیگران بخاطر جنسیت، رنگ پوست، فرهنگ، دین و مذهب، زبان، سن، توان عملکردی، گرایشات جنسی یا هویت تراجنسیتی آنها بدتر رفتار کنند. خشونت و آزار و اذیت بین شهروندان مختلف، به عنوان مثال در محیط کار یا در خانواده ممنوع است. این در اغلب موارد قابل مجازات است.

حفاظت برای رفتار یکسان در قوانین از جمله به معنی موارد زیر است:

 • قوانین برای همه یکسان هستند. نبایستی ثروتمند یا فقیر بودن، مرد یا زن بودن، بیمار یا سالم بودن تفاوتی داشته باشد.
 • همه باید از قوانین جاری پیروی کنند. همچنین سیاستمداران، پلیس و هر کسی که در دولت کار می کند نیز باید از قوانین تبعیت کنند.
 • پليس نمي تواند بی دليل شما را زنداني کند. شما حق دارید علت آنرا بدانید.
 • اگر مرتکب جرم شده یا متهم به جرم شده باشید حق دارید که در مورد آن تحقیقات شود. همچنین حق دارید وکیل داشته باشید تا به شما کمک کرده و از شما دفاع کند.

آزادی مطبوعات و چاپ

آزادی مطبوعات و چاپ به این معنی است که:

 • سیاستمداران و ادارات دولتی باید مورد بررسی قرار گیرند
 • اخبار توسط سیاستمداران کنترل نمی شود
 • با اتهامات دروغین و شایعات بایستی مبارزه شود

آزادی مطبوعات به این معنی است که رادیو، تلویزیون و روزنامه ها اجازه دارند اخبار و اطلاعات را منتشر کنند بدون اینکه کسی از قبل آنها را تأیید کند. شما نیز به عنوان یک فرد از حق چاپ و انتشار متون بدون نیاز به بررسی پیشاپیش برخوردار هستید. این آزادی چاپ نامیده می شود. اما شما نمی توانید هر مطلبی را منتشر کنید. اگر مطالب تحقیرآمیز در مورد یک گروه قومی دیگر، مطالبی که امنیت ملی سوئد را به مخاطره بیندازد یا کسی را به انجام کارهای بزهکارانه تشویق کند را منتشر کنید ممکن است مجازات بشوید.

بنظر شما رسانه ها مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه ها می توانند بر سیاستمداران تأثیر بگذارند؟

و آیا سیاستمداران می توانند روی رسانه ها تاثیر بگذارند؟ اگر چنین است، چگونه؟

اینها برخی از مواردی بودند که برای یک دموکراسی مهم هستند. مردم سوئد برای دموکراسی سوئد سخت مبارزه کرده اند.

در همه کشورها افرادی هستند که فکر می کنند مردم باید قدرت کمتری داشته باشند و می خواهند بتوانند افراد دیگر را تحت تاثیر قرار دهند. اینگونه افراد در سوئد نیز وجود دارند. به همین دلیل است که مهم است که هرگز دست از مبارزه برای کلیه مزایای دموکراسی نکشیم چون اوضاع می تواند به سرعت تغییر کند. شاید شما کشوری را بشناسید که دموکراسی داشته ولی بعد آن را از دست داده باشد؟

ما دموکراسی را با هم می سازیم و شما بخش مهمی از آن هستید. شما می توانید در یک انجمن یا حزب سیاسی عضو شده و بهمراه دیگران برای موردی که بنظر شما مهم است مبارزه کنید. شما حق داريد در جلسات و تظاهرات شرکت کرده یا آنها را سازماندهي کنید. برای زنده ماندن دموکراسی باید مشارکت کنیم. نه فقط زمانی که انتخاب های سیاسی برگزار می شوند، بلکه همیشه مشارکت داشته باشیم.

چگونه می توانید بر جامعه تأثیر بگذارید؟