قبل از اینکه به سویدن وارد شوید

آخرین به روز رسانی 1/3-2023

برای درخواست پناهنده گی شما باید در سویدن یا درمرزسویدن باشید. قبل ازآمدن به سویدن نمیتوانید درخواست پناهنده گی کنید و یا نمیتوان در سفارت سویدن درخواست داد.

اداره مهاجرت در سویدن بررسی میکند که اگر شما در سویدن حق حمایت دارید. در وب سایت اداره مهاجرت معلومات زیادی درباره درخواست پناهنده گی وجود دارد.

برای اینکه خودتان را آماده وارد شدن به سویدن کنید میتوانید معلومات این صفحه را بخوانید.

اگر قبل از ورود به سویدن درکشور دیگری درخواست پناهنده گی کرده اید

اگرازکشوری خارج ازاروپا فرار میکنید، باید دراولین کشور اروپایی که وارد میشوید درخواست پناهنده گی بدهید. این در مقررات دابلین نوشته شده است، که توافقنامه ای بین کشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، سوئیس و لیختنشتاین میباشد.

اگردرسویدن درخواست پناهندگی کنید، اداره مهاجرت بررسی را با این شروع میکند که:

  • که شما ویزای کشوردیگری دراتحادیه اروپا را گرفته اید.
  • که شما نوع خاصی از اجازه اقامت در کشوری از اتحادیه اروپا دارید.
  • که شما در مسیر راه به سویدن درکشوردیگری از اتحادیه اروپا (EU) درخواست پناهنده گی داده اید.

اگرهرکدام از این نکته ها درست باشد، معمولا سویدن نیست که مسئولیت تقاضای پناهنده گی شما را داشته باشد.

تقاضای پناهنده گی شما میتواند درسویدن هم بررسی شود، درصورتیکه تقاضای پناهنده گی شما در خارج از سویدن بررسی نشده باشد. یا اگر در مورد تقاضای پناهنده گی که در کشور دیگری انجام داده اید تصمیمی دریافت نکرده باشید.

اگر شما یک خانواده یا اقوامی در سویدن داشته باشید، اداره مهاجرت سویدن میتواند تصمیم بگیرد که تقاضای شما برای پناهنده گی در سویدن مورد بررسی قرار گیرد. اداره مهاجرت همچنین ممکن است تقاضا کند که تقاضای پناهنده گی شما را کشوردیگری در اروپا بررسی کند، اگر خانواده یا اقوامی درآن کشور داشته باشید و اداره مهاجرت تشخیص دهد که بهترهست شما با آنها زندگانی کنید.

اپ مینییلا(Miniila) ـ حمایت ازاطفال ونوجوانان درمهاجرت

مینییلا (Miniila) اَپی است که می تواند در طول مهاجرت شما در اروپا مفید باشد. این اَپ حاوی اطلاعاتی درباره مکانهایی است که شما می توانید درمورد همه چیز، ازغذا و مراقبت های صحی گرفته تا مشاوره حقوقی درمحلی که درآن هستید کمک بگیرید. این اَپ همچنین حاوی اطلاعاتی در مورد حق وحقوق شما و ویروس کرونا است. استفاده از آن رایگان وآسان است و اطلاعات شخصی شما درآن محافظت شده است.

اَپ مینییلا(Miniila) به لسانهای عربی، فارسی، تیگرینیایی، فرانسوی و انگلیسی میباشد.

"Missing Children Europe" فلمی درباره اپ مینیلا (Miniila) ساخته است. این فلم به زبان انگلیسی است. شامل زیرنویس به زبان های انگلیسی، عربی، فارسی، فرانسوی وتیگرینیایی هست.