Innan du kommer till Sverige

Senast uppdaterad: 1/3-2023

Du måste vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige för att ansöka om asyl. Det går inte att ansöka om asyl innan du kommer till Sverige eller på en svensk ambassad.

Det är Migrationsverket i Sverige som utreder om du har rätt till skydd i Sverige. På Migrationsverkets webbplats finns mycket information om att söka asyl i Sverige.

Du kan också läsa igenom informationen på denna sida för att förbereda dig inför ankomsten till Sverige.

Om du har sökt asyl i ett annat land innan du kom till Sverige

Om du flyr från ett land utanför Europa ska du ansöka om asyl i det första landet i Europa som du kommer till. Det står i Dublinförordningen, som är en överenskommelse mellan länderna i Europeiska Unionen (EU), Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.

Om du ansöker om asyl i Sverige börjar Migrationsverket med att undersöka:

  • Om du har fått visum till något annat land inom EU.
  • Om du har vissa typer av uppehållstillstånd i ett annat land inom EU.
  • Om du har ansökt om asyl i ett annat EU-land på vägen till Sverige.

Om någon av punkterna stämmer är det oftast inte Sverige som ansvarar för din asylansökan.

Din ansökan om asyl kan ändå prövas i Sverige, om den ansökan om asyl du har gjort i ett annat land inte har prövats, eller om du inte har fått något beslut på den ansökan om asyl du har gjort i ett annat land.

Om du har familj eller släkt i Sverige kan Migrationsverket bestämma att din ansökan om asyl ska prövas i Sverige. Migrationsverket kan också begära att din ansökan ska prövas i ett annat land i Europa, om du har familj eller släkt i det landet och Migrationsverket tycker att det är bäst för dig att vara med dem.

Miniila-appen – Stöd till barn och unga på flykt

Miniila är en app som kan vara till hjälp under din flykt genom Europa. Appen innehåller information om var du kan få hjälp med allt från mat och sjukvård till juridisk rådgivning på platsen du befinner dig. I appen finns även information om dina rättigheter och coronaviruset. Den är gratis, enkel att använda och dina personliga uppgifter är skyddade.

Miniila-appen finns på språken arabiska, farsi, tigrinja, franska och engelska.

Missing Children Europe har gjort en film om Miniila-appen. Filmen är på engelska. Den har undertexter på engelska, arabiska, persiska, franska och tigrinja.