قانون آموزش جمنازیوم

آخرین به روز رسانی 1/12-2022

در گذشته یک قانون موقت وجود داشت که برای جوانان که بدون والدین خود به سویدن آمده بودند این امکان را فراهم می ساخت تا برای آموزش به سطح جمنازیوم، بتوانند اجازۀ اقامت را بدست بیآورند. اعتبار قانون موقت در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱ به پایان رسید.

دیگر امکان گرفتن اجازه اقامت برای تحصیل در سطح جمنازیوم وجود ندارد.

اگر شما قبلاً اجازه اقامت برای تحصیل در سطح جمنازیوم دریافت کرده اید، در صورتی که برای تکمیل تحصیلات خود به زمان بیشتری نیاز دارید، یا به این دلیل که می خواهید پس از اتمام تحصیلات خود درخواست کار کنید، می توانید برای تمدید اجازه اقامت درخواست دهید. 

اگر شما پس از داشتن اجازه اقامت برای تحصیل در سطح جمنازیوم کار پیدا کرده اید، شما می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید. 

این مقررات در قانون به اصطلاح آموزش جمنازیوم موجود است.