وقتی شخص فرزندی دارد که به مکتب می رود

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ داشتن فرزندی است که به مکتب می رود. درمورد این که والدین و مکتب دارای کدام مکلفیت های می باشند، خواهید خواند. همچنان در مورد افرادی که در مکتب کار می کنند و نقش معلم نیز خواهید خوانید.

معلمان و دانش آموزان دور یک میز می نشینند و با هم گفتگو می کنند.

این متن همچنان ارتباط می گیرد به این که مکتب باید یک مکان امن باشد و همه دانش آموزان باید از امکانات یکسان برخوردار باشند. همچنان در مورد نفوذ و نحوه چگونگی تأثیر دانش آموزان در مکتب نیز می خوانید.

همه کودکان حق تحصیل دارند. آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد.

ما در سویدن برای کودکان از همان سال که آنها شش ساله می شوند، آموزش اجباری و رایگان داریم. کودکان نیز از یک سالگی حق دارند به کودکستان بروند.

مسئولیت های مکتب

مکتب این مسئولیت را دارد که کودک در مکتب از سلامتی خوب برخوردار باشد و همه دانش آموزان برای یادگیری از امکانات یکسان برخوردار باشند. مکتب مسئولیت دارد تا برای شاگردان نیازمند، محیط را متناسب بسازد.

اگر یک کودک مورد توهین یا هم به یک شکل دیگر مورد بدرفتاری قرار بگیرد، این وظیفۀ مکتب است تا در این مورد اقدام نماید. اگر شما به عنوان والدین احساس می کنید که مکتب عکس العمل نشان نمیدهد، باید به معلم کودک یا مدیر مکتب اطلاع دهید.

همه کارمندان مکتب مکلفیت دارند تا در صورت شک نمایند که یک کودک در خانه خود آسایش ندارد یا هم به طریق دیگر احساس ناراحتی می کند، به ادارۀ امور خدمات اجتماعی گزارش بدهند. در یک مکتب، روال خاصی برای چگونگی گزارش به ادارۀ امور خدمات اجتماعی وجود دارد.

مسئولیت والدین

شما که سرپرستی فرزند دانش آموز خود را به عهده دارید، مسئول حمایت کودک هستید تا وی بتواند در مکتب از آموزش بهره مند شود. روش های زیادی برای حمایت از فرزند تان وجود دارد. مهم است به فرزند تان در مورد اهمیت مکتب و آموزش بگویید و مطمئن شوید که کودک به مکتب می رود و وظایف های خانگی خود را انجام می دهد. همچنان مهم است که کودک غذای مقوی، امنیت و خواب کافی داشته باشد.

کی ها در مکتب کار می کنند؟

کودکستان

در کودکستان مربی های کودکستان و همچنان barnskötare (پرستار کودک) کار می کنند. حتی معلمان تصویر، درامه و موسیقی نیز می توانند در کودکستان کار کنند. آمر یک کودکستان، مدیر کودکستان نامیده می شود. این مدیر کودکستان است که مسئولیت نهایی درکودکستان را برعهده دارد.

مکاتب ابتدایی و جمنازیوم

درمکتب ابتدایی و جمنازیوم، معلم های مختلف کار می کنند. درصنف های ۱ تا ۳ (مکتب ابتدایی)، یک معلم مسئولیت اصلی یک صنف را به عهده دارد و بیشتر مضامین را به کودکان تدریس میکند. اغلب او را معلم صنف می نامند. معلمانی هم هستند که برای تدریس مضامین خاص، آموزش های ویژه ای را گذرانده اند. به آنها معلم مسلکی می گویند. درمکتب ابتدایی (صنف ۱ تا ۳)، معلمان مسلکی اغلب مضامین عملی، مانند کار دستی، موسیقی، تصویر و ورزش را تدریس می کنند.

در سطح ابتدایی (صنف ۴ یا۶)، (صنف ۷ تا ۹) و جمنازیوم معلمان مسلکی در مضامین نظری مانند سویدنی، تاریخ و جامعه شناسایی نیز وجود دارند.

در یک مکتب، ممکن است معلمان ویژه و دستیاران معلمان نیز وجود داشته باشند. معلمان ویژه برای تدریس به دانش آموزانی که نیاز به حمایت ویژه دارند، آموزش دیده اند. دستیاران معلم می توانند به دانش آموزان با چیزهای مختلف در طول یک روز در مکتب کمک کنند. دانش آموزان یک مکتب همچان باید به داکتر مکتب، پرستار مکتب، مشاور، روانشناس و مربیان ویژه دسترسی داشته باشند.

همچنان در یک مکتب بسیاری از کارمندان دیگر مانند پاسبان، مربیان اوقات فراغت، مشاوران تحصیلی، آشپز و کتابدارمکتب نیز مشغول به کار هستند.

آمر مکتب مدیر مکتب نامیده می شود. این مدیر است که مسئولیت نهایی را در مکتب به عهده دارد.

در مکاتب کشور یا کشورهایی که قبلاً در آن زندگی نموده اید، کدام نوع گروه های حرفه ای وجود داشت؟

نقش معلم

معلم فردی است که مسئول برنامه ریزی و اجرای تدریس و تعیین نمرات است. اما یک معلم کارهای دیگری نیز دارد.

باید بین معلمان و دانش آموزان اعتماد وجود داشته باشد. دانش آموزان باید آنقدر در صنف احساس امنیت نمایند که جرأت کنند در مورد چیزی که آن را درک نمی کنند، سؤال کنند. اگردانش آموز احساس کند که معلم به وی اهمیت می دهد، آموزش آسان تر می شود. همچنان گرفتن مسئولیت بیشتر در مکتب و مشارکت و تأثیرگذاری نیزآسان تر خواهد شد.

معلم باید همه دانش آموزان را ببیند و به آنها توجه کند. به طور مثال، معلم می تواند با پرسش از وضعیت دانش آموزان در طول ساعت درسی، متوجه شود که آیا آنها چیزی را فهمیده اند ویا خیر. در آن زمان معلم می تواند تدریس را متناسب ساخته و برای مثال به گونه ای دیگری توضیح بدهد.

یک معلم خوب باید چگونه باشد؟

یک مکتب برای همه

در سویدن انتخاب مکتب آزاد است. به این معنی که سرپرستان حق دارند برای کودک شان در تمام مکاتب ابتدایی در شهرداری جا درخواست کنند. سرپرستان همچنین می توانند برای جا در مکاتب ابتدایی مستقل، چه در داخل و چه در خارج از شهرداری محل سکونت، درخواست بدهند.

مکتب باید در سراسر کشور یکسان باشد. این موضوع به این معنا نیست که تدریس باید به یک شکل در همه جا برنامه ریزی شده باشد. دانش آموزان متفاوت هستند و این برای یک صنف در مکتب مفید است. ما دارای سوابق، تجربه ها و شرایط مختلف هستیم. مکتب باید این موضوع را به عنوان یک چیزی مفید دیده و آموزش و محیط مکتب را با تفاوت های دانش آموزان متناسب بسازد.

مکتب مسئولیت ویژه ای برای دانش آموزانی دارد که در دستیابی به اهداف مشکل دارند و باید به کسانی که به آن نیاز دارند حمایت اضافی را ارائه نماید. هدف مکتب این است که همه دانش آموزان بتوانند در صنف خود همیشه در تدریس شرکت کنند، اما گاهی اوقات بهتر است که تدریس در یک گروه کوچک تر انجام شود.

معلم و مکتب از تمامی دانش آموزان انتظارات زیادی دارند. آنها از هرکس انتظار پیشرفت دارند، نه فقط از دانش آموزانی که مکتب برای آنها راحت است. حتی دانش آموزانی که به حمایت بیشتری نیاز دارند نیز باید پیشرفت کنند.

مکتب همچنین باید اطمینان حاصل کند که همه دانش آموزان صرف نظر از جنسیت، هویت جنسیتی، مذهب یا اعتقادات دیگر، معلولیت، قومیت، گرایش جنسی و سن از حقوق و امکانات یکسان برای پیشرفت برخوردارند. برای برخی از مکاتب امکان دارد این موضوع دشوار باشد و این میتواند دلایل مختلف داشته باشد. مثلاَ ممکن است مکتب با کمبود معلمان لایق روبرو باشد. همچنین ممکن است مکتب از نگاۀ نژادی، جدا ساخته شده باشد یا اینکه شاگردان علاقۀ والدین و سایر بزرگسالان نزدیک به خود را از دست داده اند. این معمولاَ ترکیبی است از دلایل مختلف. یک مکتب که مشکلات زیاد دارد در بین دانش آموزان نیز از محبوبیت کمتری برخوردار می باشد. برخی از دانش آموزان در صورت داشتن امکان به دنبال مکاتب دیگری میروند. این امر می تواند بر وضعیت مالی مکتب تأثیر بگذارد و بهبود وضعیت را برای مکتب دشوارتر کند.

مکتب باید یک مکان امن برای همه دانش آموزان باشد. اگر دانش آموزان احساس کنند از طرف دانش آموزان دیگر یا بزرگسالان در مکتب با آنها بدرفتاری می شود، آنها همیشه می توانند با معلم یا سایر بزرگسالان در مکتب صحبت کنند.

هیچ کس نباید در مکتب مورد تبعیض، آزار جنسی یا سایر رفتارهای توهین آمیز قرار گیرد. مکتب اجازه این کار را نمی دهد. مکتب مکلف است تا اقدام نماید که چنین کاری اتفاق نیفتد.

به طور مثال، برخورد توهین آمیز می تواند این باشد که معلم یک شاگرد که کتاب های شاگرد دیگری را می گیرد با چهره اش شکلک های زننده ای نشان می دهد را در مقابل دیگران در صنف شاگرد را چاق صدا کند. آزار جنسی عملی است که ماهیت جنسی دارد و حرمت یک شخص را زیر پا می گذارد. برای مثال، ممکن است این باشد که یک شخص به طرف شخص دیگری به صورت شهوانی نگاه کند یا اینکه فردی شخص دیگری را بدون رضایت وی لمس کند. همچنین می تواند حرف های باشد، مانند تعریف و تمجید های ناخواسته و یا هم پیشنهادات در مورد روابط جنسی.

اگر یک کودک یا دانش آموز بارها مورد رفتار توهین آمیز، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیرد، اغلب به آن ایذا گفته می شود.

مهم است که شما به عنوان والدین در مورد آنچه در زندگی کودک اتفاق می افتد، مثلاَ در کودکستان، مکتب و انترنت با فرزند خود صحبت کنید. اگر شما به عنوان والدین متوجه شدید که با کودک شما بدرفتاری می شود یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، چندین راه برای کمک به فرزند شما وجود دارد. شما می توانید با معلم فرزند یا مدیر مکتب تماس بگیرید. مکتب مکلف است به شما کمک کند. همچنین می توانید با ناظر امورکودکان و دانش آموزان، که بخشی از مرجع دولتی ادارهٔ بازرسی مکاتب سویدن است، تماس بگیرید.

رفتارهای توهین آمیز، تبعیض و آزار و اذیت اغلب می تواند آنقدر جدی باشد که اعمال مجرمانه محسوب شوند. اعمال مجرمانه همیشه باید به پولیس گزارش شود.

کودکان از حق آزادی مذهب برخوردار می باشند. این بدان معناست که کودکان حق دارند در مکتب، کودکستان و خانه اوقات فرغت نیز به انجام اعمال دینی بپردازند. برای مثال، هیچ مانعی وجود ندارد که دانش آموز قبل از غذا دعا بخواند.

مکاتب باید تلاش کنند تا برای این که شاگردان بتوانند مراسم مذهبی خود را به جا آورند تسهیلات ایجاد کنند، اما این که مکتب چگونه این کار را انجام بدهد، تنظیم شده نیست. تصمیم با هر مکتب است.

بر اساس قانون مکتب، مکاتب آزاد می توانند جهت گیری مذهبی داشته باشند. مکاتب کمونی اجازه ندارند جهت گیری مذهبی داشته باشند. برای مثال، در یک مکتب مذهبی، دانش آموزان می توانند هر روز صبح با هم دعا کنند یا غذای متناسب در مکتب داشته باشند. مشارکت در این نوع برنامه های مذهبی باید داوطلبانه باشد. با این حال، تدریس همیشه باید عاری از برنامه های مذهبی باشد.

همه شاگردان مکتب به بخش خدمات صحی برای شاگردان دسترسی دارند. از طریق بخش خدمات صحی برای شاگردان، کودک می تواند یک پرستار مکتب و یا یک داکتر مکتب را ملاقات کند. اگر کودک غمگین است و یا از نگاۀ روانی حالش خوب نیست، یک مشاور و روانشناس نیز برای صحبت کردن وجود دارد. تمام کارکنانی که در بخش خدمات صحی برای شاگردان کار می کنند رازداری وظیفوی دارند. این بدین معناست که آنها اجازه ندارند به دیگران چیزهایی در مورد کودک بگویند مگر اینکه کودک آن را تایید کرده باشد. یک استثنا اینست که کارکنان بخش خدمات صحی برای شاگردان مطلع شوند و یا مشکوک باشند که یک کودک درمعرض آسیب قرار دارد.

به عنوان یک بزرگسال چه کاری را می توانید انجام بدهید تا متوجه شوید که آیا با کودک در مکتب بدرفتاری می شود یا احساس ایذا می کند؟

نفوذ و تأثیرگذاری بالای مکتب

درمکاتب سویدن در مورد دموکراسی زیاد صحبت میشود. یکی از اهداف مکتب این است که دانش آموزان رشد کنند و درجامعه مشارکت کرده و درآنجا مسئولیت به عهده بگیرند. دانش آموزان باید یاد بگیرند که در دموکراسی زندگی کنند و حقوق و تعهدات خود را بدانند. به همین منظور در تدریس، اغلب وظایف و تمریناتی وجود دارد که در آن دانش آموزان می توانند معنای دموکراسی را تمرین کنند.

امروز ما یک سیستم آموزشی داریم که در آن باید دانش آموزان طرز تفکر مستقل را بیاموزند و این امکان را داشته باشند که بالای آموزش خود تأثیر بگذارند. معلم رهبر گروه است، اما تماس بین دانش آموز و معلم یکسان است.

مکتب سویدن دارای ارزش های بنیادی است که از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد نشأت می گیرد. دیدگاه و معیارهای اخلاقی این است که ما چگونه به عنوان کودکان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر رفتار می کنیم. این بدان معناست که هیچکس اجازه ندارد در مکتب های سویدن با دیگران بد رفتاری کند. همه کودکان باید از امکانات یکسان برخوردار باشند.

تدریس دموکراسی برای یک مکتب کافی نیست. تدریس باید به شکل دموکراتیک صورت بگیرد. دانش آموزان باید اجازه داشته باشند در برنامه ریزی و ارزیابی تدریس روزانه سهم بگیرند. آنها باید همچنان اجازه داشته باشند تا کورس ها، مضامین، موضوعات و فعالیت های مختلف را انتخاب نمایند. به این ترتیب، دانش آموزان مشارکت و تأثیرگذاری را تمرین می کنند.

دانش آموزان حق دارند بر تحصیلات و محیط تحصیلی خود تأثیر بگذارند. داشتن نفوذ و امکان تأثیرگذاری شوق به یادگیری و مسئولیت پذیری فرد را افزایش می دهد.

روش های مختلف برای تأثیرگذاری وجود دارد. جلسات صنفی و شورای صنفی دو شیوۀ است برای تأثیرگذاری کودکان بالای صنف خود شان. اکثر مکاتب نیز دارای شورای شاگردان هستند که می توانند بر کل مکتب تأثیر بگذارند. شورای شاگردان گروهی از شاگردان است در سطوح مختلف در مکتب. شوراهای شاگردان با مسائلی کار می کنند که اغلب همه شاگردان مکتب را تحت تاثیر قرار می دهد مانند آیین نامه انضباطی داخل مکتب، محل پارک نمودن بایسکل ها مو موضوعات در مورد تقسیم اوقات درسی.

همکاری میان والدین و مکتب

درسویدن، این توقع وجود دارد که والدین درکارهای مکتب فرزندان خود مشارکت داشته باشند. والدین، ​​معلمان و دانش آموزان با یکدیگر همکاری می کنند تا مطمئن شوند که کودکان بهترین زمان ممکن را در مکتب بگذرانند. کارکنان مکتب می خواهند والدین در زندگی کودکان فعال بوده و والدین بدانند و بفهمند که دانش آموز در مکتب کدام کار ها را انجام می دهد.

​​شما به عنوان والدین به جلسات والدین برای رشد کودک، دعوت خواهید شد. در جریان جلسات گفتگو برای رشد وتکامل، دانش آموز و معلم درمورد چگونگی انجام و پیشرفت مضامین مختلف واینکه کودک باید درسمستربعدی چه اهداف تکاملی داشته باشد صحبت می کنند. همچنین ممکن است سوالاتی وجود داشته باشد که شما به عنوان یک پدر یا مادر باید قبل از جلسه آنها را در نظر بگیرید. اگر شما به غیر از سویدنی یک زبان مادری دیگری دارید، حق دارید در جریان جلسه مترجم داشته باشید.

شما همچنان به جلسات والدین نیز دعوت میشوید. در جلسات والدین، ​​معلم و بعضاَ مدیر مکتب به نحوه عملکرد مکتب، چگونگی تقسیم اوقات درسی، چگونگی عملکرد صنف، دیدگاه ها و معیارهای اخلاقی مکتب و موارد دیگر صحبت میکنند.

همچنان ممکن است این امکان را نیز داشته باشید که با صنف همکاری کنید برای مثال، در جریان یک مهمانی صنفی یا یک مسافرت گروهی شاگردان صنف کمک کنید. مکتب از این استقبال می کند و این موضوع به درک همه خانواده از مکتب، کمک می کند.

بسیاری از مکاتب و کودکستان ها از طریق ایمیل و (اپ ها) با دانش آموزان و والدین ارتباط برقرار می کنند. در صورت داشتن کمپیوتر، تیلفون هوشمند و آدرس ایمیل، برای شما به عنوان والدین بسیار ساده است که به اطلاعات مکتب دسترسی پیدا کنید.

به عنوان والدین، ​​همیشه می توانید با معلم، مدیر یا بخش خدمات صحی برای شاگردان تماس بگیرید تا در مورد فرزند خود سؤال کرده و یا آنها صحبت کنید.

اگر شما در مورد آموزش کودک خود سهیم نباشید، چه خطراتی وجود خواهد داشت؟

اگر نظری دارید و یا از چیزی در مکتب ناراضی هستید

اگر شما نظراتی در مورد مکتب دارید یا در مورد چیزی که مربوط به تحصیل فرزندتان است ناراضی هستید، لطفاً با معلم یا مدیر مکتب تماس بگیرید. اگر احساس می کنید که معلم یا مدیر مکتب به شما گوش نمی دهند، می توانید با مقام مسئول مکتب تماس بگیرید. مقام مسئول یک مکتب کمونی، همان شهرداری است که شما در آن زندگی می کنید. مقام مسئول یک مکتب آزاد، هیئت مدیره مکتب است. اگر احساس می کنید که نظرات شما هنوز هم جدی گرفته نشده است، می توانید گزارشی را به سازمان بازرسی مکاتب سویدن بفرستید. ادارهٔ بازرسي مکاتب سویدن مقام نظارتی مکاتب در سویدن است. ادارۀ نظارت، مرجعی است که باید بررسی کند آیا محل کار برای مثلاَ در یک مکتب، در مطابقت با الزامات تعیین شده فعالیت میکند یا خیر.

کوچیدن

به خاطر داشته باشید که اگر در حال کوچیدن هستید و فرزندانی دارید که به کودکستان یا مکتب می روند، ممکن است لازم باشد برای شامل شدن فرزندان خود در کودکستان یا مکتب جدید، درخواست بدهید. با شهرداری در مورد آنچه که برای شهرداری شما اعتبار دارد، صحبت کنید.