ادارۀ امور خدمات اجتماعی چه کاری انجام می دهد؟

آخرین به روز رسانی 3/7-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ ادارۀ امور خدمات اجتماعی است. ادارۀ امور خدمات اجتماعی در تمام شهرداری های سویدن موجود است و برای ارائه انواع مختلف کمک و پشتیبانی به مردم کار می کند. این می تواند حمایت مالی از خانواده ها و یا حمایت از افراد دارای معلولیت باشد. شما می توانید نحوه عملکرد ادارۀ امور خدمات اجتماعی برای منافع کودکان را بخوانید. شما همچنین می توانید در مورد قانون مراقبت از جوانان، LVU بخوانید.

یک فرد جوان با پدرش در گفتگو با ادارهٔ تأمین خدمات اجتماعی.

وظیفه ادارۀ امور خدمات اجتماعی در درجه اول این است که به والدین کمک و حمایت مورد ضرورت شان را ارائه نماید تا آنها بتوانند قادر به مراقبت از فرزندشان باشند. اگر شما در مورد والدین بودن خود با مشکلی روبرو می شوید، بهتر است جرأت کنید و در این مورد با دیگران صحبت کنید. در آن صورت تغییر دادن چیزی، ساده تر خواهد بود. همچنین اگر ادارهٔ خدمات تأمین اجتماعی بتواند با والدین همکاری کرده وآنها همه بتوانند به همدیگر اعتماد کنند، در آن صورت برای ادارۀ امور خدمات اجتماعی نیز ساده خواهد بود تا کمک های مناسب را ارائه نماید.

ادارۀ تامین خدمات اجتماعی درراستای منافع کودکان کارمی کند ـ اطلاعات برای والدین

این متن از کتاب راهنما ادارۀ کل خدمات اجتماعی، صحی و درمانی، زیر عنوان "ادارهٔ کل خدمات اجتماعی، صحی و درمانی برای منافع کودکان کار می کند ـ اطلاعات برای والدین" گرفته شده است.

بسیاری از خانواده ها از ادارهٔ تامین خدمات اجتماعی کمک می گیرند

ادارۀ تامین خدمات اجتماعی درتمام شهرداری ها درسویدن وجود دارند. درآنجا مددکاران با دانش خاص دررابطه با نیازهای کودکان کار می کنند تا اطمینان حاصل نمایند همه کودکان بتوانند در یک محیط امن رشد کنند. درواقع این ممکن است شامل حمایت از خانواده هایی باشد که در آنها یکی از والدین کودکان از نظرروانی بیمار یا معتاد است. ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی همچنین باید از کودکان و والدینی که در معرض خشونت یا بدرفتاری قرار دارند نیز محافظت کند.

در وهله اول، باید در داخل منزل همه چیز درست باشد

ادارۀ تامین خدمات اجتماعی می تواند به شیوه های مختلف کمک کند. معمول این است که توافق صورت بگیرد کدام نوع حمایت بهترین مناسبت را دارد. برای مثال، خانواده های که درگیری های زیادی با هم دارند می توانند با فردی ملاقات کنند که در حل چنین مشکلات به خانواده ها کمک کند. شما می توانید به عنوان والدین در مورد نقش تان به حیث پدر یا مادر حمایت دریافت کنید. این حمایت را می توانید در گفتگو های انفرادی یا گروهی دریافت نمایید. برای کودکان، ممکن است این امکان وجود داشته باشد که یک فرد را به عنوان فرد رابط بدست بیآورند و یا هم با کودکان دیگری که در شرایط مشابه قرار دارند، ملاقات نمایند.

همه می تواند برای حمایت و حفاظت درخواست کند

اگر فکر می کنید که به حمایت یا حفاظت نیاز دارید، میتوانید خودتان با ادارۀ تامین خدمات اجتماعی تماس بگیرید و دربارهٔ وضعیت خود به آنها بگویید. هم کودکان وهم والدین میتوانند برای دریافت کمک و حمایت با اداره تامین خدمات اجتماعی تماس بگیرند.

برای صحبت با ادارۀ تامین خدمات اجتماعی، با ادارهٔ آنها درشهرداری محل زندگی خود تماس بگیرید. در ویب سایت شهرداری باید نمبر تیلفون و راه های دیگر برای تماس با آنها، وجود داشته باشد.

فردی که احساس نگرانی میکند، میتواند به ادارۀ تامین خدمات اجتماعی گزارش بدهد

هرکس که شک دارد که یک کودک ممکن است در شرایط بدی قرار بگیرد، می تواند به ادارۀ تامین خدمات اجتماعی گزارش بدهد. یک گزارش به این معنا نیست که شما به طور مثال در مورد یکی از والدین شکایت می کنید، بلکه نگرانی خود را از بابت کودک گزارش می دهید. اگر کارکنان کودکستان، مکتب یا مراقبت های صحی مشکوک باشند که کودک شرایط بدی دارد، باید طبق قانون آن را به ادارۀ تامین خدمات اجتماعی گزارش بدهند.

شما مستقیماً به ادارۀ تامین خدمات اجتماعی گزارش میدهید. اگر می خواهید صرفاَ در مورد وضعیت کودک سؤال کنید، می توانید بدون گفتن نام کودک این کار را انجام دهید.

بعد چه اتفاقی می افتد؟

اگر ادارۀ تامین خدمات اجتماعی ارزیابی کنند که ممکن است کودک نیاز به حمایت یا حفاظت داشته باشد، وظیفه آنها این است که دریابند چه چیزی به نفع کودک و خانواده او است. این را بررسی نمودن وضیعت کودک، می نامند. ممکن است والدین و فرزندان در تحقیقات مشارکت داشته باشند و روایت خود را ارائه دهند. ممکن است ادارۀ تامین خدمات اجتماعی همجنان به صحبت با دیگر افرادی که کودک را می شناسند، مانند اقوام و معلمان، نیاز داشته باشند.

ادارۀ تامین خدمات اجتماعی چه چیزی را می تواند به شما بگوید؟

هر کس که با خدمات اجتماعی تماس می گیرند باید بتوانند اطمینان حاصل کنند که اطلاعات حساس به جای دیگر منتقل نمی شود. بنابراین، خدمات اجتماعی مسئولیت بزرگی را برای محفاظت از اطلاعات بر عهده دارند که به آن محرمیت می گویند. به عنوان یک سرپرست، شما معمولاً دربارهٔ همه چیز در مورد فرزندان خود آگاه می شوید. اما ادارۀ تامین خدمات اجتماعی نباید چیزی بگوید که می تواند کودک را در معرض خطر جدی قرار دهد. هر چه کودک بزرگتر شود، به همان اندازه بیشتر تصمیم می گیرد. بنابر این برای این که سرپرست ها یا والدین کودک بتوانند معلومات خاص را دریافت کنند، ممکن است نیاز به تائیدی کودک باشد.

اگر کودک نتواند در خانه بماند، از او حمایت کنید

اگر زندگی کردن در خانه دشوار باشد، ممکن است کودک نیاز داشته باشد مدتی در جای دیگری زندگی کند. برای مثال، کودک ممکن است در خانواده دیگری (familjehem) یا خانه ای برای مراقبت و حمایت بنام (HVB) زندگی کند. در چنین شرایطی والدین حق دریافت حمایت از ادارۀ تامین خدمات اجتماعی را دارند. برای مثال، شما می توانید برای رشد نقش والدین بودن خود کمک دریافت کنید. هدف همیشه این است که تا آنجا ممکن همه چیز به نفع کودک باشد.

زیر نظر داشتن خدمات اجتماعی (koll på soc) ـ برای کودکان بزرگتر

Kollpasoc.se ویب سایت برای کودکان در مورد خدمات اجتماعی است. درآنجا در مورد خدمات اجتماعی و امکاناتی که آنها برای کمک به کودکان و جوانان دارند، اطلاعات وجود دارد. این متن ها به زبان سویدنی ساده است و بر اساس سؤالات واقعی کودکان تهیه شده است.

سلام کارین! ادارۀ کل خدمات اجتماعی، صحی و درمانی چه کاری را انجام می دهد؟

ادارۀ کل خدمات اجتماعی، صحی و درمانی یک ادارۀ عملی سویدن درزمینه بهداشت و مراقبت است. این بدان معناست که ما در کنار موارد دیگر، آمار، قوانین و دانش مراقبت های صحی و خدمات اجتماعی را ایجاد و توسعه می دهیم. ما به کسانی که در بخش خدمات صحی و مراقبتی کار میکنند حمایت و کمک می کنیم تا همه مردم درشرایط متساوی به مراقبت های خوب صحی دسترسی داشته باشند.

دلایلی که چرا یک کودک مورد مراقبت قرار می گیرد و نمی تواند با خانواده اش زندگی کند چه می تواند باشد؟

دلایل متعددی وجود دارد که چرا کودکان نمی توانند در خانه با خانواده خود زندگی کنند. برای مثال، یکی از دلایل ممکن است این باشد که کودک در منزل آسیب می بیند یا در منزل در معرض خطر آسیب قرار دارد، زیرا یکی از والدین ازمواد مخدر استفاده می کند و یا هم خشن است. دلیل دیگر ممکن است این باشد که کودک در معرض خطر آسیب رساندن به خود یا دیگران قرار دارد.

چه کسی تصمیم می گیرد که یک کودک تحت مراقبت قرار بگیرد؟

این ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی است که مسئولیت نهایی را در قبال کودکانی دارد که به کمک جامعه نیاز دارند. آنها می توانند انواع مختلف حمایت و محافظت را برای کودکانی که به آن نیاز دارند، ارائه دهند. درشرایط اضطراری ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی می توانند در مورد یک کودک تصمیم بگیرد که تحت مراقبت قرار بگیرد و او را در خانه ای غیر از خانه خودش قرار بدهند. در آن هنگام یک محکمه باید تصمیم بگیرد که آیا تصمیم خدمات اجتماعی صحیح بوده است.

تحت مراقبت قرار گرفتن چگونه صورت می گیرد؟

تحت مراقبت قرار گرفتن می تواند به روش های مختلف صورت گیرد. در برخی موارد، والدین و بخش خدمات اجتماعی توافق دارند که بهترین کار برای کودک این است که برای مدتی در خانه زندگی نکند، یعنی اینکه کودک را در خانه دیگری قرار بدهند. این را جاگزین ساختن داوطلبانه می نامند.

ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی و محکمه گاهی اوقات می توانند فرزند را برخلاف میل والدین یا خود فرزند، در خانه دیگری قرار بدهند. معمولاَ این را جاگزین ساختن اجباری می نامند. ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی و محکمه این کار را برای منافع کودک انجام می دهند. آنها بر اساس قانون مراقبت از جوانان LVU تصمیم خود را می گیرند.

کودک را می توان در خانواده دیگری یا به اصطلاح خانه اضطراری و یا خانه تحت مراقبت (HVB) قرار داد. این ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی است که محل اقامت کودک را ترتیب می دهد. ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی همچنان به کودک و والدین پس از جاگزین ساختن کودک، کمک و پشتیبانی می کند.

آیا می توانم درخواست کنم که کودک نزد چه کسی قرار بگیرد، تا بتواند مراسم مذهبی خود را انجام بدهد یا به زبان خود صحبت کند؟

بلی، کودک و والدین یا سرپرست کودک می توانند برای محل جاگزین ساختن کودک، درخواست نمایند. کودک حق دارد زبان، مذهب و پیشینه قومی و فرهنگی خود را داشته باشد.

وقتی قرار است ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی کودک را در خانه دیگری قرار بدهد، باید بررسی شود که آیا کودک می تواند به طور مثال با بستگان یا دوستانش زندگی کند یا نه. آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که چه چیزی برای کودک بهتر است. به این معنا که همه درخواست ها همیشه نمی توانند برآورده شوند.

چه زمانی کودک می تواند به خانه برگردد؟

مدت زمانی که کودک نیاز به زندگی در خانه دیگری دارد متفاوت است. این می تواند چند روز، چند هفته، چند ماه یا تمام دوران رشد او باشد.

هدف این است که کودک هرزمانی که ممکن است بتواند نزد خانواده خود برگردد. درطول مدت مراقبت از کودک، والدین حق دارند از ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی کمک و پشتیبانی دریافت کنند.

من گمان می کنم همسایه ام بچه هایش را لت و کوب می کند، چکار باید کنم؟

اگر مشکوک هستید که یک کودک آسیب می بیند، باید نگرانی خود را به بخش خدمات اجتماعی گزارش بدهید. کودکان به ندرت خود شان می گویند که مورد لت و کوب قرار گرفته اند یا هم به شکلی از اشکال آسیب دیده اند. بنابر این، مهم است که بزرگسالانی که به کودک نزدیک هستند هرگاه برای کودک احساس ناراحتی می کنند، اقدام نمایند.

ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی مسئولیت نهایی ارائه حمایت و پشتیبانی مورد نیاز کودکان را به عهده دارد. برای این که آنها بتوانند این کار را انجام بدهند، باید بدانند که آیا یک کودک به حمایت جامعه نیاز دارد یا نه. یک راه از طریق گزارش های مبنی بر اظهار نگرانی است.

وقتی ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی گزارشی را در مورد اظهار نگرانی دریافت می کنند، وضعیت را بررسی می نماید تا ببینند آیا کودک به کمک نیاز دارد یا نه. اطلاعات تماس با ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی را می توانید درویب سایت شهرداری خود بیابید.

خشونت و دیگر انواع جرایم نیز باید به پولیس گزارش شود.

فرزند من در جریان روز در خانه می باشد. فرزندم شب ها تا دیر وقت بیدار است و روزها می خوابد. باید چکار کنم؟

جستجو کنید که چرا فرزند شما این کار را می کند. بعضی از کودکان به دلیل ناراحتی یا اضطراب در خانه می مانند. دلیل این کار می تواند این باشد که کودک در مکتب احساس امنیت نمی کند یا کودک از بیماری روانی رنج می برد. این موضوع می تواند به این منجر شود کودک به مکتب نرود. همچنان این کار می تواند بالای سلامتی کودک و روابط او با دوستان و خانواده نیز تأثیر بگذارد.

سعی کنید هرچه زودتر درخواست کمک کنید. برای مثال می توانید با مکتب، ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی یا کلینیک روانی برای کودکان و نوجوانان (BUP) صحبت کنید. اغلب آنها نیاز به همکاری دارند تا بتوانند حمایت مناسب را به کودک ارائه نمایند. بسیاری از شهرداری ها و سازمان های صحی منطقه یی نیز حمایت اولیه و تداوی را از طریق کلینیک به اصطلاح خط اول ارائه می دهند. برای مثال، این حمایت می تواند مشاوره، روان درمانی یا درصورت نیاز تداوی به کمک دوا باشد.

قانون مراقبت از جوانان (LVU)

اگر کودک یا فرد جوانی زیر ۲۱ سال در معرض خطر جدی قرار گیرد، می توان تحت قانون مراقبت ازجوانان از کودک مذکور مراقبت کرد. قانون مراقبت از جوانان (LVU) یک قانونی است که برای محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب ها وضع شده است.

با پشتیبانی از LVU، ادارۀ امور خدمات اجتماعی می تواند کودک یا فرد جوان را در خانوادۀ سرپرست، بر خلاف خواست کودک و والدین قرار دهد. ادارۀ تأمین خدمات اجتماعی می تواند این کار را در صورتی انجام بدهد که کودک در منزل نزد خانواده در شرایط بدی قرار داشته باشد و یا در صورت که کودک کارهایی بدی را انجام دهد که برای کودک مضر و خطرناک باشد.