نظام مکاتب سویدن

آخرین به روز رسانی 19/9-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن در مورد سیستم آموزش در سویدن است. شما در مورد چگونگی عملکرد مکاتب، برای این که شاگردان تازه وارد بتوانند به سویۀ مناسب به آموزش آغاز کنند، خواهید خواند. شماهمچنین در مورد آموزش اجباری و همکاری والدین و مکتب میخوانید.

متن همچنان در مورد آنچه که مکاتب در سویدن می تواند در صورت نیاز شاگرد به کمک اضافی ارائه نماید، نیز ارتباط می گیرد. شما همچنین درمورد مکتب لیسه و آموزش عالی میخوانید.

همه کودکان حق تحصیل دارند. آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد.

ما در سویدن برای کودکان از همان سال که آنها شش ساله می شوند، آموزش اجباری و رایگان داریم. کودکان نیز از یک سالگی حق دارند به کودکستان بروند.

رفتن به مکتب ـ هم یک حق است وهم یک مکلفیت

رفتن به مکتب هم حق است وهم مکلفیت. در سویدن از همان سال که کودک شش ساله می شود تا زمانی که او از صنف آخر مکتب ابتدایی فارغ می شود یا ۱۸ ساله می شود، آموزش اجباری می باشد.

تحصیل اجباری به این معنی است که کودکان باید به مکتب بروند مگر این که دلیل موجهی برای نرفتن آنها به مکتب وجود داشته باشد. هم والدین وهم مکتب مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل کنند که کودکان به مکتب بروند. رفتن به مکتب لیسه و مکتب لیسه متناسب داوطلبانه است.

صنف آمادگی مکتب، مکتب ابتدائی، مکتب ابتدائی متناسب، مکتب ویژه، مکتب لیسه و مکتب لیسه متناسب رایگان هستند.

قوانینی وجود دارد که نحوه کار مکتب را تنظیم می کند تا همه کودکان و جوانان بتوانند به بهترین شکل پیشرفت کنند. مکتب باید نیازهای مختلف دانش آموزان را در نظر بگیرد. اداره ملی آموزش این اختیار را دارد که اطمینان حاصل کند تا همه کودکان و دانش آموزان در مکاتب سویدن آموزش با کیفیت خوب را در یک محیط امن دریافت نمایند.

به نظر شما دلایل موجه برای عدم حضور (شاگردان) در مکتب چیست؟

بررسی سوابق دانش قبلی دانش آموز

سابقۀ علمی کودکانی که بین ۶ تا ۱۸ سالگی به سویدن می آیند و در یک کشور دیگر به مکتب رفته اند، توسط کارکنان مکتب بررسی می شود. کارکنان مکتب می توانند از طریق بررسی سوابق علمی کودک، به آنچه کودک از قبل می داند پی می برند.

در این بررسی سن، دانش قبلی وشرایط شخصی درنظر گرفته می شود. درعرض دو ماه از شروع تحصیل فرزند شما، مدیرمکتب باید تصمیم بگیرد که فرزند شما باید در صنف چند و در کدام صنف باید تحصیل کند. از بررسی سوابق علمی شاگرد برای برنامه ریزی ادامه تحصیل فرزند شما نیز استفاده می شود. در طول مدت بررسی سوابق علمی شاگرد، از مترجم یا معلمی استفاده می شود که به زبان مادری کودک صحبت می کند.

کودکانی که از قبل درسویدن زندگی میکنند در زمان شروع مکتب، سوابق علمی آنها بررسی نمی شوند. آنها مکتب را طبق معمول شروع می کنند.

اگر فرزند شما نیاز دارد به مکتب ابتدائی متناسب یا مکتب ویژه برود

مکتب ابتدايی متناسب و مکتب برای شاگردان ویژه دو گزینه برای مکتب ابتدايی است که برای کودکان دارای معلولیت های خاص ساخته شده است.

قبل از اینکه کودک بتواند در مکتب ابتدايی متناسب یا مکتب برای شاگردان ویژه شروع کند، تحقیقی انجام می شود در مورد اینکه کدام نوع مکتب مناسب تر است.

قبل ازاینکه کودک بتواند درمکتب ابتدايی متناسب یا مکتب برای شاگردان ویژه شروع کند، باید والدین رضایت خود را اظهار نمایند.

صنف آمادگی

برای کودکانی که اخیراً به سویدن رسیده اند، چیزی به نام صنف آمادگی وجود دارد. برای شاگردان در یک صنف آمادگی مضامین مختلف تدریس شده و آنها می تواند زبان سویدنی را تمرین کنند. دانش آموزان تعلیم داده می شوند تا بتوانند دراسرع وقت به یک صنف در یک مکتب ابتدایی عادی بروند. با در نظر داشت سن، زبان مادری و دانش قبلی، آموزش برای هر شاگرد می تواند متفاوت باشد. در بسیاری از شهرداری ها در سویدن صنف های آمادگی وجود دارد.

این مدیر مکتب است که تصمیم می گیرد که آیا یک دانش آموز باید در صنف آمادگی شامل ساخته شود و یا نه.

بررسی سوابق تعلیمی شاگرد در مکتب لیسه (جمنازیوم)

دانش آموزان تازه وارد که در برنامه مقدماتی در سطح لیسه شروع به صنف مقدماتی زبان می کنند نیز دانش خود را ارزیابی می کنند. تجارب قبلی از مکتب، سطح دانش زبان، دیگر مضامین و تجربه شغلی ارزیابی می شود.

با شهرداری خود تماس بگیرید

شهرداری شما مکلف است به فرزندان شما در مکتب جا بدهد. اگر یک یا چند فرزند دارید که در کودکستان، صنف آمادگی مکتب، مکتب ابتدائی یا مکتب ابتدائی متناسب، مکتب ویژه، مکتب لیسه یا مکتب لیسه متناسب به جا نیاز دارند، باید با شهرداری خود تماس بگیرید. شهرداری در مورد چگونگی انجام این کار میتواند اطلاعات بیشتری به شما بدهد.

بعد از آن که شما به شهرداری تماس گرفتید و گزارش دادید که فرزند تان باید در کودکستان شامل ساخته شود، در جریان چهار ماه برای فرزند تان در کودکستان جا داده می شود. اگر برای فرزند خود یک کودکستان خصوصی را انتخاب می کنید، ممکن است مجبور شوید مدت بیشتر ازچهار ماه منتظر بمانید تا جای دریافت کنید.

اگرفرزند شما ۶ تا ۱۸ ساله باشد، در آن صورت باید او بتواند مکتب ابتدایی، مکتب ابتدائی متناسب، مکتب ویژه ابتدایی، مکتب ویژه معلولین ذهنی، مکتب لیسه و یا مکتب لیسه متناسب را دراسرع وقت آغاز کند.

خدمات مراقبتی از کودک

قبل از این که کودکان مکتب را شروع کنند، آنها حق دارند برای شان در کودکستان جا داده شود. خدمات مراقبتی از کودک نام مشترکی است برای فعالیت های آموزشی برای کودکان خردسال. خدمات مراقبتی از کودکان به طور مثال شامل کودکستان ها، کودکستان های خانوادگی و مراکز تفریحی بعد از مکتب می گردد. زمانی که والدین کار یا تحصیل میکنند، کودکان میتوانند در آنجا باشند.

خدمات مراقبی از کودکان به شکل همگانی و خصوصی صورت می گیرد. خدمات عمومی مراقبتی توسط شهرداری ها و خدمات مراقبتی خصوصی یا مستقل از کودکان توسط شرکت ها یا سازمان های خصوصی اداره می شوند.

کودکستان و کودکستان های خانوادگی

رایج ترین شکل مراقبت از کودکان، کودکستان است. دریک کودکستان کارمندان آموزش دیده کار می کنند. دقیقاً مثل مکاتب، کودکستان ها هم دارای برنامه های درسی هستند. برنامه درسی توضیح می دهد که کودکان چه چیزی را باید یاد بگیرند.

بخشی از خدمات مراقبتی از کودکان مراقبت های آموزشی یا کودکستان های خانوادگی، نامیده می شود. این یک فرد دارای تحصیلات پیداگوژیک است که کودکان را در خانه خود می پذیرد، از آنها مراقبت می کند و دارای فعالیت های کودکستان همراه با برنامه های پیداگوژیک می باشد. کودکانی که به مکتب می روند می توانند بعد ازمکتب در کودکستان های خانوادگی باشند. کودکستان های خانوادگی مانند fritidshem یا مرکز فعالیت های اوقات فراغت کار میکند.

قبل از اینکه کودکان به سن شش سالگی برسند و به صنف آمادگی مکتب آغاز کنند، حق دارند در هنگامی که بین یک تا پنج ساله عمر دارند به کودکستان یا کودکستان خانگی بروند. اگر شما جویای کار هستید، فرزند یا فرزندان شما حق دارند هر هفته ۱۵ ساعت در کودکستان بروند. اگر با برادر یا خواهر کوچکتر فرزند خود در مرخصی والدین بسر می برید، خواهر و برادرهای بزرگتر حق دارند هر هفته ۱۵ ساعت در کودکستان بروند.

والدین در کودکستان نقش مهمی دارند. آنها فرزندان خود را بهتر می شناسند. وقتی کودک قراراست کودکستان یا کودکستان خانوادگی را شروع کند، تا زمانی که کودک احساس امنیت نکند، یکی از والدین با او همراه می باشد. این، دوره آمادگی نامیده می شود و اغلب حدود دو هفته طول می کشد. در کودکستان ها و مراکز اوقات فراغت، کارکنان اغلب والدین را به گفتگو در مورد پیشرفت شاگرد دعوت می کنند. در آن هنگام کارکنان در مورد چگونگی رضایت کودک در کودکستان و رشد و پیشرفت او صحبت می کنند. شما به عنوان والدین نیز میتوانید نظر خود را در مورد نحوه کار کودکستان بگویید.

ادارۀ کُل امور مکاتب سویدن یک فلم را درباره نحوه کار کودکستان ساخته است. این فلم به زبان سویدنی است. زیرنویس آن به زبان های سویدنی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی، روسی، سومالیایی و اوکراینی است.

مکتب

در سویدن، از همان سال که کودک شش ساله می شود تا زمانی که کودک بالاترین صنف مکتب ابتدایی را تکمیل کند یا ۱۸ ساله شود، تحصیل اجباری می باشد. سال تحصیلی درماه آگست آغاز می شود و درماه جون به پایان می رسد.

درکشوریا کشورهایی که قبلاً درآنها زندگی کرده اید، کودکان چند سال به مکتب می روند؟

درهمان سالی که کودک شش ساله می شود، صنف آمادگی مکتب را شروع می کند. یک سال در صنف آمادگی مکتب باید رشد و آموزش کودک را تحریک کند و او برای مکتب آماده شود. این آموزش شامل کار های ایجادگری، کاوش و بازی های زیادی می باشد. شرکت در صنف آمادگی مکتب رایگان است.

پس از یک سال در صنف آمادگی مکتب، مکتب ابتدایی آغاز می شود. در مکتب ابتدایی، دانش آموزان موضوعات مختلف مانند تاریخ، مذهب، تدبیر منزل، کار دستی، ورزش، ریاضی و زبان را می آموزند.

درباره آنچه دانش آموزان باید در مضامین مختلف یاد بگیرند و آنچه باید در پایان مکتب بدانند، توضیحات وجود دارد. به این توضحیات، پلان درسی می گویند. به طور مثال، برای کسب نمره قبولی در ورزش و صحت در سال ۶، دانش آموز باید بتواند ۲۰۰ متر شنا کند که حداقل ۵۰ متر آنرا از پشت شنا می کند.

کودکان معلول همیشه نمی توانند به مکتب ابتدائی معمولی بروند. اما این کودکان می توانند درعوض به مکتب ابتدائی متناسب یا مکتب ویژه بروند. در آنجا، تدریس با شرایط و نیازهای هر دانش آموز سازگار شده است.

مکتب سامی باید آموزش های قوم سامی را برای کودکان سامی فراهم کند. مکتب سامی معیارها، ارزش ها، سنت ها و میراث فرهنگی جامعه سامی را به دانش آموزان انتقال داده و خواندن، صحبت کردن و نوشتن به زبان سامی را به آنها آموزش خواهد داد. مکتب سامی معادل صنف های ۱ تا ۶ مکتب ابتدایی است. مکتب سامی در پنج محل در شمال سویدن واقع شده است.

مرکز فعالیت اوقات فراغت محلی است برای دانش آموزان در ساعات قبل و بعد از ختم مکتب در زمانی که پدر و مادر کار می کنند و یا تحصیل می کنند. مرکز فعالیت های اوقات فراغت برای دانش آموزان از صنف آمادگی مکتب تا سن ۱۳ سالگی است و معمولا در ساختمان مکتب واقع شده است. مرکز فعالیت های اوقات فراغت در طول تعطیلات مکتب نیز باز می باشد. این معمول است که مرکز فعالیت های اوقات فراغت به نام fritids "اوقات فراغت" نامیده میشود.

همه شهرداری ها باید مراکز اوقات فراغت برای دانش آموزانی که در صنف های آمادگی مکتب، مکتب ابتدائی، مکتب ابتدائی متناسب و مکاتب مستقل که از خود دارای مراکز اوقات فراغت نیستند، را ترتیب دهند.

این دولت است که مسئول ایجاد مراکز اوقات فراغت به کودکانی است که به مکتب ویژه و مکتب سامی می روند.

همه دانش آموزان مکاتب ابتدایی می توانند از ترم پاییزی سال ۶ مدرک یا پارچه امتحان بدست بیآورند. اما مدیر مکتب می تواند تصمیم بگیرد که دانش آموزان حتی از صنف چهارم ببعد نیز مدرک یا پارچۀ امتحان بگیرند. پس از آن، دانش آموزان تا صنف نهم زمانی که آنها نتیجۀ نهایی خود را بدست می آورند، می توانند هر ترم یک مدرک یا پارچۀ جدید امتحان را حاصل کنند.

نمرات درمقیاس، A، B، C، D، E و F تعیین می شوند. بالاترین نمره A است. F به این معنی است که شاگرد در امتحان کامیاب نشده است.

کودکانی که به غیر از زبان سویدنی یک زبان مادری دیگر دارند، ممکن است به زبان مادری خود حق آموزش را داشته باشند. به آن آموزش زبان مادری می گویند. برای دریافت آموزش زبان مادری، کودک باید دانش ابتدایی زبان مادری را داشته باشد و هر روز از آن در خانه استفاده کند.

کودکانی که به غیر از زبان سویدنی، زبان مادری دیگری دارند، ممکن است به زبان مادری خود حق آموزش را داشته باشند. این آموزش متناسب ساخته شده به زبان سویدنی است.

متناسب سازی اضافی و حمایت ویژه

هرگاه نیاز باشد که درس برای یک شاگرد متناسب ساخته شود، باید مکتب این کار را انجام بدهد. مثال هایی از متناسب سازی اضافی عبارتند از:

  • کمک برای برنامه ریزی آموزش در مکتب
  • دستورالعمل های فوق العاده واضح
  • وسایل متناسب ساخته شده آموزشی
  • معلم ویژه که در جریان یک مدت معین به شاگرد کمک میکند.

اگر متناسب سازی اضافی کافی نباشد، دانش آموز می تواند حمایت ویژه را دریافت کند این می تواند به طور مثال شامل موارد ذیل باشد:

  • تماس منظم با یک معلم ویژه در جریان یک مدت طولانی
  • جاگزینی در یک گروه آموزشی ویژه
  • یک دستیار معلم که در جریان روز در مکتب به شاگرد کمک می کند

کودکان همچنین می توانند به زبان مادری یا به زبانی که کودک قبلاً در آن آموزش دیده است، راهنمایی درسی را دریافت کنند. از راهنما درسی برای بهره بردن ازآنچه کودک ازقبل درمضامین مختلف می داند استفاده می شود.

مکتب لیسه (جمنازیوم) و تحصیلات عالی

وقتی دانش آموزان در سال آخر مکتب ابتدایی می روند، می توانند مکتب لیسه یا جمنازیوم را تقاضا کنند. تحصیل به سطح لیسه یا جمنازیوم در سویدن داوطلبانه است. این همچنان رایگان نیز است. جوانان بین ۱۶ تا ۲۰ سال، در صورت که دوره ابتدایی را گذرانده باشند، می توانند در جمنازیوم تحصیل کنند. تقریباً همه جوانان تحصیلات خود را درجمنازیوم ادامه می دهند.

در جمنازیوم برنامه های مختلف وجود دارد که می توان آنها را تقاضا کرد. در مکتب ابتدایی اغلب یک راهنما تحصیلی وجود دارد که می تواند کمک کند و مشاوره دهد.

برای این که بتوان در یک پروگرام شغلی یا یک پروگرام آمادگی پوهنتون در جمنازیوم شامل شد، ضرور است تا شاگرد در یک تعداد مضامین مشخص کامیاب شده باشد. اگرشما شرایط لازم را داشته باشد، به آن می گویند که شما واجد شرایط برای درخواست به جمنازیوم هستید.

برای کسانی که واجد شرایط درخواست به جمنازیوم نمی باشد، برنامه های مقدماتی وجود دارد. برنامه های مختلف وجود دارد که به دانش آموزان این فرصت را می دهد که وارد برنامه سراسری شوند یا این که منجر به این شود که آنها بتوانند کارپیدا کنند.

آموزش در جمنازیوم می تواند به دست یابی به مشاغل مختلف بی انجامد، به طور مثال در بخش ساختمانی، کودک و فعالیت های اوقات فراغت، صنایع دستی، مراقبت های صحی و درمانی، خدمات مراقبتی و خیلی موارد دیگر. این آموزش همچنین می تواند دانش مورد نیاز دانش آموز را برای ادامه تحصیل، برای مثال در پوهنتون یا مکاتب عالی مسلکی، به دانش آموز بدهد. سیستم دادن نمره یا مدرک در جمنازیوم، همانند مکتب ابتدایی است.

دانش آموزان دوره جمناسیوم نیز حق دارند که به زبان مادری آموزش ببینند، زبان سویدنی را به عنوان زبان دوم بخوانند و تنضیمات اضافی و حمایت ویژه را دریافت کنند.

مکتب لیسه متناسب یا جمنازیوم برای شاگردان ویژه، برای آن عده جوانانی است که به دلیل ناتوانی ذهنی یا آسیب های مغزی نمی توانند از عهده الزامات دانش مکتب لیسه برآیند.

در مکتب لیسه متناسب برنامه هایی وجود دارد که دانش آموزان را برای یک شغل خاص آماده می کند. برنامه هایی نیز وجود دارد تا شاگردان برای ادامه تحصیل آماده شوند، به طور مثال در آموزشگاه بزرگسالان.

همچنان کورس های کارآموزی نیز وجود دارد که دانش آموزان می توانند در آنها کارآموزی را انجام بدهند. این بدان معناست که بخش هایی از آموزش در محل کار صورت می گیرد. دانش آموزانی که برای کارآموزی به مکتب لیسه متناسب می روند، حداقل نیمی از دوران تحصیل را در یک یا چند محل کار سپری می کنند. تمام پروگرام ها چهار سال طول می کشد.

برای افرادی که میخواهند بعد از جمنازیوم به تحصیل ادامه بدهند، چندین گزینه وجود دارد. مانند آموزشگاه بزرگسالان، مکتب عالی مسلکی، مکتب عالی، پوهنتون/دانشگاه و آموزش کمونی بزرگسالان. کسانی که می خواهند نمرات خود را تکمیل کنند یا مکتب ابتدایی و یا جمنازیوم را به پایان برسانند می توانند این کار را در آموزشگاۀ کمونی بزرگسالان، (komvux) انجام دهند.

یک راهنما تحصیلی ـ حرفه ای می تواند به شما کمک کند تاسطح تحصیلات قبلی خود در کشور دیگر را ارزیابی کنید.

چرا مهم است تا جوانان بتوانند خود انتخاب نمایند که کدام برنامه را می خواهند در مکتب لیسه یا جمنازیوم بخوانند؟