حقوق اطفال

آخرین به روز رسانی 24/11-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ حقوق کودک است. کودکانی هستند که در جنگ بزرگ می شوند، کودکانی که مجبور اند کار کنند و کودکانی که اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنین کودکانی هستند که بزرگسالان را ندارند که به آنها توجه نمایند، کودکانی که مورد لت و کوب قرار می گیرند و کودکانی که غذا برای خوردن ندارند. سازمان ملل متحد به منظور حفاظت از کودکان و حقوق آنها، یک کنوانسیون را در مورد حقوق کودکان تصویب نمود. این را کنوانسیون حقوق کودک می نامند.

سه کودک با بیرق سازمان ملل متحد در پس زمینه روی یک نیمکت نشسته اند.

درمیان موارد دیگر شما درباره کنوانسیون حقوق کودک و نحوه حمایت قوانین سویدن از کودکان خواهید خواند. همچنان دربارهٔ سازمان هایی که برای منافع کودک کار می کنند، نیز خواهید خواند.

کنوانسیون حقوق کودکان

کنوانسیون حقوق کودک برای تضمین حقوق بشرهمه کودکان وجود دارد. کودکان از بابت این که حقوق بشری آنها رعایت شود، به طور ویژه وابسته به بزرگسالان هستند. این به این معنی است که آنها در یک وضعیت آسیب پذیری زندگی می کنند. دراین کنوانسیون آمده است که همه کودکان افراد منحصر به فرد با حقوق منحصر به فرد خود هستند.

کنوانسیون حقوق کودک همچنین بر کودک منفرد تأکید دارد. کودکان افراد منحصر به فرد هستند، با نیازها، علایق و دیدگاه های فردی.

کنوانسیون حقوق کودک شامل حقوقی است برای همه کودکان و تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعتباردارد. این حقوق برای مثال شامل محافظت کودکان درجنگ و محافظت درمقابل بدرفتاری قرار گرفتن میباشد. این حقوق همچنان ارتباط می گیرد به این که همه کودکان حق دارند یک زندگی خصوصی داشته باشند. این بدان معناست که برای مثال کودکان حق دارند با دوستان خود گفتگوهای شخصی داشته باشند و یا یک دفترچه خاطراتی بنویسند که بزرگسالان آن را نمی خوانند.

این کنوانسیون همچنین حاوی قوانینی است. کشوری که کنوانسیون را امضا می کند وعده می دهد که ازاین قوانین پیروی کند.سویدن و تقریباً همه کشورهای دیگردرجهان توافق کرده اند که ازکنوانسیون حقوق کودک پیروی کنند. کنوانسیون حقوق کودک در سویدن به مثابۀ یک قانون است.

کنوانسیون حقوق کودک از سال ۱۹۸۹ وجود دارد. سویدن این کنوانسیون را در سال ۱۹۹۰ امضا کرد اما حتی قبل از آن برای حقوق کودکان کار کرده است. برای مثال، لت و کوب شاگردان توسط معلمان در سال ۱۹۵۰ ممنوع شد. لت و کوب فرزندان توسط پدر و مادر و بستگان در سال ۱۹۷۹ ممنوع شد. از آن زمان به بعد، تمام خشونت ها علیه کودکان ممنوع شده است.

اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک شامل ۵۴ ماده است. همه ماده ها دارای اهمیت یکسان اند. اما در آن چهار ماده وجود دارد که راهنما می باشند و ما باید در هنگام خواندن ماده های دیگر آنها را در نظر داشته باشیم.

این چهار ماده اصول بنیادی کنوانسیون حقوق کودک می باشند:

  • ماده ۲ ارتباط می گیرد به این که همه کودکان به یک اندازه ارزش دارند و از حقوق یکسانی برخوردارند. هیچ کودکی نباید مورد تبعیض قرار بگیرد.
  • ماده ۳ در مورد منافع کودک است. سیاستمداران، ادارات و محکمه ها همیشه باید در همه تصمیم گیری های که بالای کودکان تاثیر می گذارد، به آنچه که به نفع کودک است، فکر کنند.
  • ماده ۶ درمورد اینکه همه کودکان حق زندگی و رشد دارند.
  • ماده ۱۲ در مورد کودکان است که آنها حق دارند نظرات خود را ابراز کنند، واینکه بزرگسالان نیز به حرف های کودکان گوش دهند.

این وظیفه مقامات و بزرگسالان است که از حقوق کودک محافظت کنند و به آنچه کودک درباره تصمیمات مربوط به خود فکر میکند واحساس می کنند گوش فرا دهند. به این معنی که به طور مثال قبل از این که تصامیمی گرفته شود که روی مکتب، مرکز فعالیت های اوقات فراغت یا خانواده تاثیر می گذارد، باید به کودکان اجازه داده شود تا نظرات خود را بیان کنند.

به این فکر کنید که در کودکی چه حمایتی داشتید وچه حقوقی برای شما اعتبار داشت.

کودکان حق دارند درمقابل خشونت محافظت شوند

طبق کنوانسیون حقوق کودک و قوانین سویدن، هرگونه خشونت علیه کودکان ممنوع است. این موضوع برای هر دو، خشونت های جسمی و روحی اعتبار دارد. خشونت علیه کودکان می تواند لت و کوب، آزار جنسیو یا ختنه زنان باشد.

ختنه زنان اغلب در کودکان بالای چهار تا ۱۴ سال انجام می شود. ختنه دختران و زنان در سویدن ممنوع است. حتی اگر خود شخص با آن موافق باشد ممنوعیت همچنان اعتبار دارد. هر شخص که ختنه زنان را انجام دهد می تواند به حبس محکوم شود. حتی اگر ختنه زنان در کشور دیگری انجام شده باشد، می توانید در سویدن محکوم شوید. در صورت وجود خطر ختنه کودک، کمیته تأمین خدمات اجتماعی می توانند در مورد ممنوعیت سفرتصمیم بگیرد.

مرکز ملی مبارزه با خشونت و ظلم در ارتباط به ناموس داری، در مورد ختنه دختران و زنان کتابچه راهمنای دارد. این کتابچه راهنما به زبان های مختلف موجود است.

ازدواج کودکان در سویدن ممنوع است

ازدواج کودک به این معناست که فردی زیر ۱۸ سال یا با شخص دیگری زیر ۱۸ سال یا با کلانسال ازدواج کند. ازدواج کودکان طبق کنوانسیون حقوق کودک و قوانین سویدن ممنوع است. ازدواج کودکان در خارج نیز ممنوع است. ازدواج کودکان که در خارج صورت گرفته است در سویدن اعتبار ندارد.

hedersförtryck.se درمورد ازدواج اجباری فلمی ساخته است. این فلم به چندین زبان موجود است.

مؤسسه های که برای منافع کودک کار می کنند

درسویدن چندین مؤسسه وجود دارند که برای منافع کودک کار می کنند. برخی تلاش می کنند تا درصورت نیاز آنها به کمک از کودکان مستقیماً حمایت کنند. برخی دیگر تلاش می کنند تا حقوق کودک جایگاه بیشتری درجامعه داشته باشد.

نماینده کودک

نماینده كودكان يك ادارۀ دولتي است كه بر رعايت جامعه درمورد كنوانسيون حقوق كودك نظارت مي كند. نماینده كودكان در مورد كمبودهای موجود در سویدن به دولت گزارش می دهد. آنها همچنین پیشنهاداتی را در مورد چگونگی تغییر قوانین سویدن ارائه می دهند تا حقوق کودکان در سویدن بهتر شود.

بریس (Bris)

حقوق کودکان در جامعه یا بریس، مؤسسه ای است که به کودکانی که نگرانند یا مشکل دارند کمک می کند. تماس با شماره تلفن ۱۱۱ ۱۱۶ بریس رایگان است. همه افراد زیر ۱۸ سال می توانند درباره هر چیزی با یک بزرگسال تماس بگیرند و با او صحبت کنند. بریس نمی بیند که تماس از چه شماره تلفنی است. همچنین اگر کسی با این شماره تماس گرفته باشد دربل تلفن قابل مشاهده نیست. بریس همچنین می تواند به بزرگسالانی که نگران فرزندان خود هستند کمک کند. بزرگسالان می توانند با تلفن بزرگسالان بریس با ۵۰ ۵۰ ۱۵۰ ـ ۰۷۷ تماس بگیرید.

نجات کودکان

نجات کودکان یک مؤسسه جهانی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد و در سویدن تقریباً در همه شاروالی ها وجود دارد. آنها در تلاش هستند تا کنوانسیون حقوق کودک را در سراسر جهان به واقعیت تبدیل کنند. درسویدن، نجات کودکان برای تعلیم سیاستمداران، تصمیم گیرندندگان، والدین و دیگر بزرگسالان کار می کند. آنها همچنین از كودكانی كه مشكل دارند پشتیبانی و محافظت می كنند.