حقوق افراد دگرباش

آخرین به روز رسانی 20/12-2022

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن در مورد گرایش جنسی و حقوق دگرباشان است. در سویدن شما حق دارید با هر کسی که خواسته باشید یکجا زندگی کنید و او را دوست داشته باشید. شما میتوانید با فردی از عین جنس خود تان و یا با فردی دارای جنسیت متفاوت با شما، ازدواج کنید. قوانینی وجود دارد که از حق شما برای دوست داشتن هر کسی را که می خواهید، محافظت می کند.

کلاژ مصور گروهی از دگرباشان جنسی.

در کنار دیگر موضوعات در مورد دگرباشان خواهید خواند، که آنها کی ها اند. شما همچنان در مورد تبعیض علیه دگرباشان و در مورد چگونگی شرایط در سویدن خواهید خواند.

(hbtqi) چیست؟

hbtqi مخفف است برای افراد همچنسگرا، دو جنسگرا، تراجنسیتی، افراد کوئیر و افراد بیناجنسی. بیرق پراید در میان دگرباشن یک نماد محبوب است. این به مفهوم غرور، تنوع، تحمل و احترام به هم نوعان است. این همچنان توسط افراد زیادی برای حمایت از دگرباشان جنسی استفاده می شود. آیا این بیرق را تشخیص می دهید؟

گرایش جنسی توصیف می کند که کدام جنس یا جنسیت را به خود جلب کرده یا عاشق او هستید. فردی که همجنسگرا باشد، به افراد همجنس خود جذب یا عاشق او می شود. هم به طرف مردان و هم به طرف زنان جذب شده یا عاشق آنها می شود. کسی که دگرجنس گرا است جذب یا عاشق یک فرد از جنس مخالف می شود.

همه انسانها هویت جنسیتی نیزدارند. شما می توانید هویت جنسیتی خود را به روش های مختلف بیان کنید. فرد تراجنسیتی فردی است که احساس می کند یا می خواهد خود را به عنوان جنسیتی غیر از جنسیتی که در زمان تولد اختصاص داده شده است، معرفی کند. برخی از افراد تراجنسیتی نیز ممکن است بخواهند بدن یا جنسیت قانونی خود را تغییر دهند. به طورمثال ممکن است یک شخص که درهنگام تولد برایش جنسیت مونث داده شده است و به باور او این کاری درستی نبوده است، بخواهد بدن یک مرد را داشته باشد.

شما خودتان تصمیم می گیرید که آیا می خواهید خود را همجنسگرا، دوجنسگرا، دگر جنسگرا یا هم چیز دیگری بنامید. برخی افرادی که نمی خواهند جنیست یا تمایلات جنسی خود را بیان کنند، خود را (کوئیر) می نامند.

ییک فرد بیناجنس دارای آن خواص جسمی است که باعث می گردد بدن آن شخص نتواند به سادگی جنست او را مطابق معیار های جامعه برای جنسیت، بیان کند. این معیارها بدان معناست که درک مشخصی در مورد ویژگی های بدن زن یا بدن مرد وجود دارد.

Pride-flaggan häپرچم تظاهرات دگرباشان بر میله پرچم که در باد به اهتزاز در آمده است.nger på en flaggstång och rör sig i vinden.

عکس: ایدا اِدگِرِن (Ida Edgren)

مسائل مربوط به دگرباشان در سطح بین المللی

مؤسسه ملل متحد تصمیم گرفته است که مردم نباید بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شان مورد تبعیض قرار بگیرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر مؤسسه ملل متحد می گوید که همه مردم از نظر ارزش و حقوق برابر هستند.

اتحادیه اروپا (EU) نیزتصمیم گرفته است که هیچ کس نباید مورد تبعیض قرارگیرد. منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا تبعیض بر اساس گرایش جنسی را ممنوع می کند. این به این معنی است که با افراد دگرباش درشفاخانه ها، مکتب ها و محل های کار یا هر جای دیگر جامعه نباید بدتر ازسایرافراد رفتار شود.

تبعیض علیه دگرباشان

در سراسر جهان، دگرباشان از تبعیض، آزار و اذیت و تجاوز زیادی رنج می برند. در سویدن دگرباشان نیز نسبت به دیگران درجامعه در برابر زورگویی، تهدید و خشونت, آسیب پذیرتر هستند. خشونت و تبعیض می تواند متفاوت به نظر برسد. این می تواند به طور مثال چنین باشد یک پسر به این دلیل مورد لت و کوب قرار بگیرد که با یک پسر دیگر رابطۀ عاشقانه دارد. یا این که یک شخص تراجنسیتی به دلیل هویت جنسیتی خود از کارمحروم ساخته شود.

دربسیاری از کشورها، همجنس گرایی ممنوع است و در برخی از آنها مجازات مرگ دارد. درسویدن چنین نیست. درسویدن تبعیض علیه مردم بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی و بیان جنسیت ممنوع است. این در قانون منع تبعیض آمده است.

تبعیض علیه دگرباشان

در سراسر جهان، دگرباشان از تبعیض، آزار و اذیت و تجاوز زیادی رنج می برند. در سویدن دگرباشان نیز نسبت به دیگران درجامعه در برابر زورگویی، تهدید و خشونت, آسیب پذیرتر هستند. خشونت و تبعیض می تواند متفاوت به نظر برسد. این می تواند به طور مثال چنین باشد یک پسر به این دلیل مورد لت و کوب قرار بگیرد که با یک پسر دیگر رابطۀ عاشقانه دارد. یا این که یک شخص تراجنسیتی به دلیل هویت جنسیتی خود از کارمحروم ساخته شود.

دربسیاری از کشورها، همجنس گرایی ممنوع است و در برخی از آنها مجازات مرگ دارد. درسویدن چنین نیست. درسویدن تبعیض علیه مردم بر اساس گرایش جنسی، هویت جنسیتی و بیان جنسیت ممنوع است. این در قانون منع تبعیض آمده است.

وضعیت در سویدن بهبود یافته است

وضعیت برای دگرباشان جنسی در سویدن بهبود یافته است. اما از وقتی که افراد دگرباش دارای حقوق محدود بودند، زمان زیادی نمی گذرد. تا سال ۱۹۴۴، همجنس گرایی در سویدن جرم بود.درسال ۱۹۷۹ بود که اداره کل خدمات تأمین رفاه اجتماعی همجنس گرایی را از لیست بیماری ها حذف کرد.

بین سال های ۱۹۷۲ و ۲۰۱۳ دولت تقاضا می کرد آن عده افراد تراجنسیتی که می خواستند بدن را تغییر بدهند، باید نازا یا عقیم باشند. به این معنی که آنها توانایی اولاد دارشدن را نداشته باشند. بیش از ۶۰۰ نفر عقیم ساخته شدند. در سال ۲۰۱۸، دولت تصمیم گرفت که افرادی که بر خلاف میل خود عقیم ساخته شده اند، برای تداوی که از طرف دولت شده اند باید غرامت دریافت کنند.

درسال ۲۰۰۳ به زوج های همجنسگرا حق فرزند خواندگی داده شد. درسال ۲۰۰۹، همجنس گرایان اجازه یافتند درکلیسا های سویدن ازدواج نمایند.

با وجودی که قوانین و دیدگاه ها بهبود یافته اند، بسیاری از دگرباشان جنسی هنوز تبعیض را تجربه می کنند. به همین دلیل است که مبارزه برای حقوق دگرباشان ادامه دارد. همه ساله رژه دگرباشان ـ پراید در سویدن برگزار می شود. بزرگترین رژۀ پراید در استکهلم است. این جشنی است برای تجلیل از مبارزه برای آزادی، برابری و حق همه افراد برای دوست داشتن شخص دلخواۀ شان. این تظاهرات همچنین برای جلب توجه به تبعیض علیه دگرباشان جنسی است.

آر اف اس ال (RFSL) برای بهترساختن جامعه برای افراد دگرباش، مبارزه می کند. RFSL در بسیاری از نقاط در سویدن موجود است و همچنین برای افراد تازه وارد نیز پروژه های دارد.