Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha

Halkan waxaad ka akhrin kartaa waxa aad samaynayso marka aad hesho sharciga deganaansho ee qaxoontinimo ama heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo.