Innan du kommer till Sverige

Senast uppdaterad: 11/4-2023

Du måste vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige för att ansöka om asyl. Det går inte att ansöka om asyl innan du kommer till Sverige eller på en svensk ambassad.

Det är Migrationsverket i Sverige som utreder om du har rätt till skydd i Sverige. På Migrationsverkets webbplats finns mycket information om att söka asyl i Sverige.

Du kan också läsa igenom informationen på denna sida för att förbereda dig inför ankomsten till Sverige.

Om du har sökt asyl i ett annat land innan du kom till Sverige

Om du flyr från ett land utanför Europa ska du ansöka om asyl i det första landet i Europa som du kommer till. Det står i Dublinförordningen, som är en överenskommelse mellan länderna i Europeiska Unionen (EU), Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.

Om du ansöker om asyl i Sverige börjar Migrationsverket med att undersöka:

  • Om du har fått visum till något annat land inom EU.
  • Om du har vissa typer av uppehållstillstånd i ett annat land inom EU.
  • Om du har ansökt om asyl i ett annat EU-land på vägen till Sverige.

Om någon av punkterna stämmer är det inte Sverige som ska ansvara för din asylansökan. Då måste du åka tillbaka till det landet du har fått visum eller uppehållstillstånd i, eller har ansökt om asyl i.

Om du har nära anhöriga i Sverige kan din asylansökan ändå prövas i Sverige.