Att ansöka om asyl 

Senast uppdaterad: 17/10-2023

Du ska berätta för Migrationsverket att du vill ansöka om asyl.

Du kan ansöka om asyl på Migrationsverket i Göteborg, Malmö, Stockholm, Boden, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala och Örebro.

Varje asylansökan ska prövas individuellt. Det betyder att Migrationsverket ska utreda just dina skäl att ansöka om asyl i Sverige.

Du kommer att behöva svara på liknande frågor från Migrationsverket flera gånger under tiden som du är asylsökande. Det beror inte på att Migrationsverket inte tror på vad du berättar. Det beror på att Migrationsverket vill vara säkra på att de har förstått vad du menar och på att du inte har glömt att berätta något tidigare. Ibland kan det också vara lättare för dig att berätta om svåra saker efter att det har gått en tid.

Första träffen med Migrationsverket

Första gången du träffar Migrationsverket är det ett kort möte. Du kommer att få svara på många frågor om dig själv. Till exempel:

 • Hur du mår.
 • Vad du heter.
 • När du är född.
 • Om din familj.
 • Om du har adress och telefonnummer till dina föräldrar.
 • Var du kommer ifrån.
 • Vilket språk du talar.
 • Hur du har rest till Sverige.
 • Varför du lämnat ditt hemland och vad du tror kommer att hända om du åker tillbaka.

Du kommer att träffa Migrationsverket igen senare tillsammans med din gode man eller ditt offentliga biträde. Då kommer du att göra klart din ansökan om asyl.

Vuxna kan hjälpa dig

Du som har kommit till Sverige utan dina föräldrar får hjälp av flera olika vuxna under tiden du söker asyl.

En av dessa vuxna kallas för en god man. Den gode mannen ska till exempel vara med när du pratar med Migrationsverket.

Du kommer även att träffa ett offentligt biträde. Det är en person som kan mycket om svenska lagar. Det offentliga biträdet ska hjälpa dig att ansöka om asyl och att överklaga om du inte blir nöjd med beslutet på din asylansökan.

Detta ska du göra när du ansöker om asyl:

 • Fylla i blanketter med frågor om till exempel ditt namn, medborgarskap och din familj.
 • Lämna in ditt pass eller andra identitetshandlingar för att visa vem du är
 • Bli fotograferad.
 • Lämna dina fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om du har sökt asyl i något annat land i Europa, eller om du har tillstånd eller förbud mot att vistas i något annat land i Europa
 • Berätta vem du är för Migrationsverket. Du får hjälp av en tolk att berätta om till exempel varför du har lämnat ditt hemland och hur du har rest till Sverige.
 • Ansöka om ekonomiskt stöd om du inte har några egna pengar. Du får ett bankkort och information om vilket ekonomiskt stöd du kan ansöka om. Du som har fyllt 16 år kan själv ansöka om ekonomiskt stöd och får ett eget bankkort. Om du är under 16 är det din gode man som ansöker om ersättning för dig och som sköter om dina pengar.
 • Få information om asylprocessen, vad som är nästa steg och vad du måste göra.

Efter att du har lämnat in din asylansökan kommer du att få ett kvitto. Det är ett bevis på att du har ansökt om asyl.

Migrationsverket kommer att skicka ett brev till dig och din gode man eller ditt offentliga biträde där det står att ni ska träffa en handläggare på Migrationsverket. Det kan vara på ett annat kontor än där du lämnade in din asylansökan. I brevet står var och när du ska träffa handläggaren.

När du och den gode mannen träffar handläggaren på Migrationsverket får du berätta om vem du är, varifrån du kommer, om din familj och släkt och hur du mår. Ni kommer också att prata om vad som händer under tiden du är asylsökande. Du får möjlighet att ställa frågor.

Du kan även få hjälp med att ringa till dina föräldrar eller andra släktingar för att tala om var du är och hur du mår.

Migrationsverket kan ha långa köer och du kan få vänta länge på att få komma till en asylutredning. Väntetiderna kan vara olika långa från person till person. Alla asylansökningar är olika och tar därför olika lång tid att utreda.

När det blir din tur att komma på asylutredning skickar Migrationsverket ett brev till dig och din gode man. I brevet står när och var du ska träffa Migrationsverkets handläggare.

En asylutredning är ett samtal där du berättar om vem du är och varför du har flytt. Du ska även berätta vad du tror kommer att hända dig om du måste återvända till ditt hemland.

Du, din gode man och ditt offentliga biträde är med under asylutredningen. En eller två personer från Migrationsverket ställer frågor och skriver ner det ni pratar om. En tolk som hjälper dig att förstå det som sägs är också med under utredningen.

Berätta allt för Migrationsverket

Under asylutredningen måste du tala sanning. Det är du som har ansvar för att berätta alla dina skäl för att söka asyl. Du får inte låta bli att säga något som kan ha betydelse för din asylansökan. Det kan påverka Migrationsverkets bedömning av din asylansökan om du inte talar sanning eller ändrar din berättelse. Om du har mer bevis som du vill att Migrationsverket ska titta på ska du ta med det till utredningen.

Alla som är med under utredningen har tystnadsplikt. Det gäller Migrationsverkets handläggare, ditt offentliga biträde och tolken. Det betyder att de inte får berätta för någon annan vad du har sagt under asylutredningen.

Efter att asylutredningen är gjord och Migrationsverket har gjort sin bedömning får du ett ja eller ett nej på din asylansökan.