Oggolaansho sharci daganaansho

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 12/4-2023

Haddii laguu oggolaaday sharci daganaansho micnaheedu waa in la aqbalay codsigaagi magan-gelyo.

Noocyada kala duwan ee sharciiyada daganaansho

Haddii aad heshay sharci daganaansho oo qaxoonti ahaan ah waxaa sharcigaagu ansax yahay saddex sanno.

Haddii aad heshay sharci daganaansho oo ah baahi magan-gelyo oo kale waxaa sharcigaagu ansax yahay 13 bilood.