Beviljas uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 12/4-2023

Om du beviljas uppehållstillstånd betyder det att du har fått ett ja på din asylansökan.

Olika typer av uppehållstillstånd

Om du har fått ett uppehållstillstånd som flykting gäller ditt tillstånd i tre år.

Om du har fått ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande gäller ditt tillstånd i 13 månader.