Religionsfrihet

Senast uppdaterad: 20/12-2022

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om religionsfrihet. Att själv välja vilken religion eller tro du vill ha är en mänsklig rättighet. Det innebär också att du har rätt att välja att inte ha någon religion alls. Religionsfriheten innebär att alla har rätt att utöva sin religion. Du har rätt att be och att fira gudstjänst. Du har också rätt att fira ramadan, jul, chanukka eller andra religiösa högtider. Det finns lagar som skyddar din rätt att tro på vilken religion eller tro du vill.

Du kommer få läsa om vad religionsfriheten innebär. Du kommer också få läsa om lagar och konventioner som skyddar religionsfriheten.

Alla i Sverige har rätt att utöva sin religion

Kristendomen har haft en stor plats i Sveriges historia. Förr i tiden var alla svenskar tvungna att tillhöra en kristen församling. Det spelade ingen roll om de trodde på en annan religion eller inte hade någon tro alls. Först år 1951 blev religionsfriheten lag i Sverige och idag är religionsfriheten del av svensk grundlag.

Religionsfriheten innebär bland annat att:

  • Alla har rätt att utöva sin religion. Det kan till exempel vara att be eller att starta religiösa föreningar.
  • Den som inte vill berätta om sin religion behöver inte göra det.
  • Barn måste inte välja samma religion som sin familj.
  • Alla har rätt att byta religion när de vill.
  • Alla har rätt att fira religiösa högtider.
  • Arbetsgivare ska vara öppna för att anställda utövar sin religion. Det kan innebära att bön under arbetstid är tillåtet när det inte stör arbetet. Samma gäller för att bära religiösa symboler eller kläder.
  • Alla har rätt att bli accepterade för sitt val av religion eller för sitt val att inte ha en religion.

Känner du igen de här rättigheterna från det land eller de länder du bott i tidigare?

Vilka rättigheter finns där?

Vilka rättigheter saknas?

FN skyddar religionsfriheten

Religionsfriheten är en mänsklig rättighet. Det här står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det står också i Europakonventionen och barnkonventionen.

Diskriminering och religionsfrihet

I många länder är religionsfriheten begränsad. I en del länder blir människor förföljda, fördrivna och mördade på grund av sin tro eller religion. Även i Sverige sker kränkningar av religionsfriheten.

I lagen står att ingen människa får bli diskriminerad på grund av sin religion eller annan trosuppfattning. En läkare får exempelvis inte neka dig sjukvård på grund av din religion. På samma vis får en arbetsgivare inte låta bli att kalla dig på en arbetsintervju för att du inte har samma religion som denne.

I Sverige är det vanligt att inte tro på någon Gud. Det kan ibland leda till att personer som är troende blir diskriminerade trots att det finns lagar emot detta.

I lagen används begreppen religion och annan trosuppfattning. Religion betyder till exempel hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning betyder till exempel buddhism, ateism och agnosticism.