Normer

Senast uppdaterad: 2/2-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om normer. Normer finns i alla samhällen. Normer är idéer och oskrivna regler om hur vi människor förväntas vara, leva och se ut. Det är vad som anses vara ”normalt” i en situation eller i ett samhälle. Normer påverkar hur du beter dig mot andra och hur andra beter sig mot dig. Det är normer som styr till exempel hur vi ska köa i matbutiken och hur vi ska hälsa på varandra.

Du kommer få läsa om vad normer är för något. Du kommer också få läsa om normer som begränsar människor och om hur sådana normer går att förändra.

Vad är normer?

Normerna kan skilja sig åt mellan länder. I Sverige är det norm att vi tar i hand när vi presenterar oss för en person för första gången. Till exempel när vi presenterar oss på en arbetsintervju. En annan norm är att vi tar av oss skorna inomhus, men i många delar av världen gör man inte så. Om du kommer till ett nytt land kan det vara svårt att veta vilka normer som gäller just där.

Normer förändras och är olika beroende på kultur, tid och var man befinner sig i världen. Om vi tittar bakåt i historien kan vi upptäcka hur normer har förändrats. Till exempel var det mode för rika män i Sverige att klä sig i klackskor, peruk och rött läppstift på 1700-talet. Ett annat exempel är att det på 1800-talet var otänkbart för en gift kvinna i Sverige att gå utomhus utan att täcka håret.

Normer behövs i alla samhällen och i många fall kan normer vara något positivt. De kan skapa ordning och göra det lättare för oss människor att leva tillsammans. I Sverige är det norm att stå i kö och vänta på sin tur i matbutiken. När någon bryter mot denna oskrivna regel och går före i kön blir det oordning för de som väntar. Den som bryter mot normen kan känna att den har gjort fel utan att veta varför.

Har du upptäckt några normer sen du kom till Sverige?

Fundera på hur människor reagerar om du går före i en kö eller bryter mot någon annan norm.

Normer som begränsar människor

Normer kan styra och kontrollera människor på ett negativt sätt. Normer kan göra så att människor inte vågar vara sig själva. De kan också vara diskriminerande för dem som inte passar in i normen. Det finns flera exempel på normer som begränsar människor. Några av dem är:

  • Normen om att alla är heterosexuella. Normen innebär att kvinnor förväntas bli attraherade av män och bli kära i män. Män förväntas bli attraherade av kvinnor och bli kära i kvinnor. Den här normen kan diskriminera personer som inte är heterosexuella. Normen innebär exempelvis att en kvinna som är gift med en kvinna kommer att möta och mer negativa reaktioner än en kvinna som är gift med en man.
  • Normen om funktionsförmåga. Normen innebär att alla förväntas kunna röra sig, se, höra och förstå information på samma sätt. Normen gör att personer med funktionsnedsättningar får sämre tillgång till samhället och därför blir begränsade. Ett exempel är när en person har behov av hiss eller teckenspråkstolk och det inte finns.

Vi blir alla påverkade av normer om kön, hudfärg, funktionsnedsättning, sexualitet, ålder och religion. Normer gör att vi ofta föreställer oss hur en person ska vara utifrån personens grupptillhörighet. Det är till exempel skillnad på vilka normer och föreställningar det finns om en kvinna som kan gå och om en kvinna som sitter i rullstol. Normer har därför med diskriminering och makt att göra. Människor som passar in normen blir accepterade, får fler möjligheter och mer makt att påverka samhället och sitt eget liv. Personer som inte passar in i normen riskerar att bli sämre behandlade, trakasserade och diskriminerade.

Vi människor skapar normer. Genom att bli medvetna om de normer som begränsar oss kan vi förändra dem så att fler människor kan passa in i samhället. Normkritik är en metod som ofta används för att undersöka hur olika normer påverkar människors vardag och samhällets värderingar. Med hjälp av normkritik kan vi få syn på vem som har makt och vem som saknar makt eller blir begränsad utifrån normen. Det kan till exempel handla om att förändra sitt språk genom att säga "partner" istället för "flickvän" eller "pojkvän". Då utgår du från ett normkritiskt perspektiv där du inte bestämmer i förväg vilket kön en persons partner har.

Normer går att förändra

På 1950-talet var normen i Sverige att kvinnor skulle vara hemma för att ta hand om barn och hushåll, medan männen skulle arbeta och försörja familjen. Detta gjorde att frun blev ekonomiskt beroende av mannen. Sedan dess har normen förändrats. Under 1960-70-talen bidrog flera politiska beslut till att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Idag arbetar nästan lika många kvinnor som män.

Sveriges riksdag och regering arbetar på olika sätt med att förändra normer som begränsar människor och skapar diskriminering. Ett exempel är den jämställdhetspolitik som Sveriges riksdag har beslutat om. Ett annat exempel är diskrimineringslagen.

Fundera på vilka normer som har förändrats i samhällen som du bott i tidigare.