حق و حقوق شما درمدت زمان متقاضی پناه جویی

آخرین به روز رسانی 22/1-2024

طفلان پناه جو از همان حقوقی برخوردارند که دیگرطفلان در جامعه سویدن دارند.

برای مثال به این معنی است که:

  • شما آنچه را که فکرمیکنید و احساس میکنید حق دارید بیان کنید. کلانسالان باید هنگامی که برای شما تصمیم گیری میکنند به شما و نیازهای شما گوش دهند.
  • شما درصورت نیازحق دارید ازمراقبت های صحی و داکتر دندان استفاده کنید.
  • حق دارید به مکتب بروید.

حقوق خاص در دوران پناه جویی

همان طوری که طفلان دیگری که درسویدن زندگانی میکنند شما هم حق دارید در زمان پناه جویی به مکتب و لیسه بروید.

شما که زیر ۱۸ سال هستید حق دارید ازمراقبت های صحی و داکتردندان استفاده کنیدهمانند دیگرطفلانی که در سویدن زندگانی میکنند. داکتر دندان برای افراد زیر ۱۸ سال رایگان است. مراقبت های صحی اغلب برای افراد زیر ۱۸ سال مجانی است.

اگر شما پولی یا معاشی ندارید میتوانید در اداره مهاجرت تقاضای کمک مالی کنید.

ا گر شما ۱۶ سال یا بیشتر سن دارید، دردورانی که کیس پناه جویی شما بررسی میشود حق دارید درسویدن کار کنید.

درطول زمانی که درانتظار جواب تقاضای پناهنده گی خود هستید باید مدرک اجازه کار دریافت کنید. ا ین به اسم آت ـ اوند AT-UNDهست شما این مجوز را از اداره مهاجرت دریافت میکنید.

اگر ظرفیت کاری پایینی داشته که بر روی توانایی روحی و جسمی شما تأثیر گذارد به اسم معلولیت نامیده میشود. شما که معلولیت دارید درطول مدت پناهنده جویی حق و حقوق خاصی دارید.

  • وقتی که درخواست پناهنده گی میکنید برای گپ زدن با مسئول اداره مهاجرت میتوانید کمک دریافت کنید.
  • اگر شما اجازه اقامت دریافت کنید، شما حق دارید کمکی دریافت کنید که راحتتر وارد جامعه سویدن بشوید.
  • شاروالی ای که در آن زندگانی میکنید باید به شما کمک کند که از عهده نیازهای روزانه برآیید.

در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که سویدن آن را امضا کرده آمده است که کودکان حق دارند با خانواده خود باشند.

اگر بدون خانواده خود به سویدن آمده اید اداره های سویدن می توانند به شما کمک کنند تا خانواده خود را پیدا کنید. اگر والدین یا سایر اقوام شما در کشور دیگری امن هستند، شما می توانید به آنجا بروید.

اگر خانواده شما در کشور دیگری امن نیستند، می توانند برای اجازه اقامت در سویدن درخواست بدهند. در آن صورت باید به عنوان پناهنده یا به عنوان فرد نیازمند پناه به دلایل متفرقه اجازه اقامت دریافت کرده باشید.

درصورتیکه درخواست پناهنده گی شما رد شد شما حق دارید که روی تصمیم اداره مهاجرت درخواست تجدید نظر کنید.