Rättigheter under asyltiden

Senast uppdaterad: 22/1-2024

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället.

Det betyder till exempel att:

  • Du har rätt att säga vad du tycker och känner. Vuxna måste lyssna på dig och dina behov när de fattar beslut som rör dig.
  • Du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det.
  • Du har rätt att gå i skolan.

Särskilda rättigheter under asyltiden

Du har rätt att gå i skola eller gymnasium under asyltiden på samma sätt som andra barn som bor i Sverige.

Du som är under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Tandvården är gratis för den som är under 18 år. Sjukvård är ofta gratis för den som är under 18 år.

Om du inte har pengar, eller tjänar pengar, kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Om du är 16 år eller äldre och har hjälpt till att bevisa vem du är under asylutredningen kan du ha rätt att arbeta i Sverige under tiden som du är asylsökande.

Du måste ha fått ett bevis på att du får arbeta under tiden du väntar på ett beslut på din asylansökan. Det kallas att få AT-UND. Du kan få AT-UND av Migrationsverket.

Om du har en nedsatt funktionsförmåga som påverkar dig fysiskt eller psykiskt kallas det för att ha en funktionsnedsättning. Du som har en funktionsnedsättning har särskilda rättigheter under tiden du är asylsökande:

  • Du kan få hjälp att prata med Migrationsverkets handläggare när du ansöker om asyl.
  • Du har rätt till stöd som gör det lättare för dig att komma in i det svenska samhället om du får uppehållstillstånd.
  • Kommunen där du bor ska se till att du får det stöd du behöver för att klara av din vardag.

Barn har rätt att vara med sin familj. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har skrivit under.

Svenska myndigheter kan hjälpa dig att hitta din familj, om du har kommit till Sverige utan dem. Om dina föräldrar eller andra anhöriga är säkra i ett annat land kan du få åka dit.

Om din familj inte är säker i ett annat land kan de ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Då måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Du har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om du får ett avslag på din asylansökan.