حق و حقوق دگرباشان Hbtqi

آخرین به روز رسانی: 20/12-2022

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد گرایش جنسی و حق و حقوق افراد دگرباش (hbtqi-personer) است. در سوئد حق دارید هر را که می خواهید دوست داشته باشید و با هر کس که مایل هستید باشید. شما اجازه دارید با یک همجنس یا غیر همجنس ازدواج کنید. قوانینی وجود دارد که از حق شما برای دوست داشتن هر کسی که می خواهید محافظت می کنند.

کلاژ مصور گروهی از دگرباشان جنسی.

شما از جمله در بارۀ چیستی دگرباشی (hbtqi) مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد تبعیض علیه افراد دگرباش و چگونگی وضعیت در سوئد نیز مطالبی خواهید خواند.

دگرباشان چیست؟

Hbtqi مخفف افراد همجنسگرا، دو جنسگرا، تراجنسیتی، کوئیر و بین جنسیتی است. نماد محبوب در میان دگرباشان جنسی پرچم رنگین کمانی پراید است. این پرچم نماد غرور، تنوع انواع، مدارا و احترام به همنوعان است. این پرچم همچنین توسط بسیاری از افراد برای حمایت از دگرباشان استفاده می شود. آیا این پرچم بنظرتان آشناست؟

گرایش جنسی توصیف می کند که شما به کدام یا کدامین جنسیت جذب یا عاشق می شوید. یک فرد همجنسگرا جذب یا عاشق افراد هم جنسیت خود می شود. یک فرد دو جنسگرا جذب یا عاشق هم مردان و هم زنان می شود. یک فرد دگر جنسگرا جذب یا عاشق فردی از جنس مخالف می شود.

همه انسان ها هویت جنسیتی نیز دارند. هر کس می تواند هویت جنسیتی خود را به روش های مختلفی بیان کند. یک فرد تراجنسیتی فردی است که احساس می کند، یا می خواهد خود را به عنوان جنسیتی غیر از جنسیتی که در هنگام تولد به او نسبت داده، بیان کند. برخی از تراجنسیتی ها نیز ممکن است بخواهند بدن یا جنسیت قانونی خود را تغییر دهند. به عنوان مثال، فردی که در هنگام تولد جنسیت زن به او نسبت داده شده است و احساس نمی کند درست است، ممکن است بخواهد جسم خود را به یک مرد تبدیل کند.

شما خودتان تصمیم می گیرید که آیا می خواهید همجنسگرا، دو جنسگرا، دگر جنسگرا یا چیز دیگری باشید. برخی از افرادی که نمی خواهند جنسیت یا گرایش جنسی خود را بیان کنند، خود را کوئیر می نامند.

یک فرد بین جنسیتی دارای ویژگی های فیزیکی است که جنسیت بدن او را نمی توان بر اساس نورم های جنسیتی جامعه به راحتی تعیین کرد. این نورم ها به این معنی هستند که برداشت های معینی از ویژگی های بدن زن یا بدن مرد وجود دارد.

پرچم تظاهرات دگرباشان بر میله پرچم که در باد به اهتزاز در آمده است.

عکس: ایدا اِدگِرِن (Ida Edgren)

مسائل دگرباشان در سطح بین المللی

سازمان ملل تصویب کرده است که انسان ها نبایستی بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی مورد تبعیض قرار گیرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که همه انسان ها دارای ارزش و حق و حقوق یکسان هستند.

اتحادیه اروپا (EU) نیز تصمیم گرفته که هیچکس نباید مورد تبعیض قرار بگیرد. منشور اتحادیه اروپا در بارۀ حق و حقوق اساسی تبعیض بخاطر گرایش جنسی را ممنوع کرده است. این بدان معنی است که با دگرباشان نباید نسبت به افراد دیگر در بیمارستان ها، مدارس و محل های کار یا هر جای دیگر جامعه بد تر رفتار شود.

تبعیض علیه دگرباشان

دگرباشان در سراسر جهان دچار تبعیض، آزار و اذیت و تعرض بسیار زیادی هستند. حتی در سوئد نیز دگرباشان نسبت به سایر افراد جامعه در معرض تمسخر، تهدید و خشونت قرار دارند. خشونت و تبعیض می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است اگر یک مرد بخاطر رابطه عشقی با یک مرد دیگر مورد ضرب و شتم قرار بگیرد. یا اینکه یک تراجنسیتی به دلیل هویت جنسیتی خود از داشتن کار محروم می شود.

در بسیاری از کشورها همجنسگرائی ممنوع است و در برخی از این کشورها مجازات آن مرگ است. در سوئد چنین نیست. در سوئد تبعیض علیه انسان ها بر اساس گرایش جنسی، هویت و طرز بیان جنسیتی ممنوع است. این در قانون منع تبعیض درج شده است.

وضعیت در سوئد بهبود یافته است

وضعیت برای دگرباشان در سوئد بهبود یافته است. اما تا همین چند وقت پیش حق و حقوق دگرباشان محدود بود. تا سال ۱۹۴۴ همجنسگرایی در سوئد جرم بود. شورایعالی تأمین اجتماعی سوئد Socialstyrelsen اولین مرتبه در سال ۱۹۷۹ همجنسگرایی را از فهرست بیماری ها حذف کرد.

بین سال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۳ دولت سوئد تراجنسیتی هایی را که می خواستند بدن خود را تغییر دهند مجبور میکرد خود را عقیم کنند یعنی نتوانند تولید مثل کنند. بیش از ۶۰۰ نفر را عقیم کردند. در سال ۲۰۱۸ دولت تصمیم گرفت افرادی که بر خلاف خواست خود عقیم شده اند بخاطر این رفتار حکومت خسارت مالی دریافت کنند.

در سال ۲۰۰۳ به زوج های همجنسگرا حق پذیرفتن کودک به فرزند خواندگی داده شد. در سال ۲۰۰۹ همجنسگرایان اجازه یافتند در کلیسای سراسری سوئد ازدواج کنند.

اگرچه قوانین و برداشت ها بهبود یافته است، اما بسیاری از دگرباشان هنوز مورد تبعیض قرار می گیرند. به همین دلیل است که مبارزه برای حق و حقوق دگرباشان ادامه دارد. هر ساله رژه های پراید در سوئد برگزار می شود. بزرگترین رژه پراید در استکهلم است. این جشنی است برای مبارزه در راه آزادی، برابری و حق همگانی برای دوست داشتن کسی که او را می خواهند. این مراسم همچنین تظاهراتی برای جلب توجه به تبعیض علیه دگرباشان است.

فدراسیون سراسری دفاع از حق و حقوق دگرباشان RFSL برای بهتر کردن جامعه برای دگرباشان کار می کند. RFSL در بسیاری از نقاط سوئد وجود دارد و همچنین دارای پروژه هایی برای تازه واردان است.