ኣደማምጻ ተለማመድ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 14 12 2023

ኣብዚ ፊደላት ሽወደንኛ ብኸመይ ከም ዝድመጹ ንኽትለማመድ ዝሕግዙ ፊልምታት ትረክብ።። እዘን ፊልምታት ብካርልስኩጋ ኮሙን -ትምህርቲ ኣባጽሕ ዝተዳለዋ እየን።

ነቶም ኣስተድማጽን ተደማጽን ፊደላት ከመይ ጌርካ ከም ተድምጾም ዝገልጹ ፊልምታት ኣለዉ። ጸቒጥካ ተድምጾም ፊደላትን ብምኡዝ ኣደማምጻ ተድምጾም ፊደላትን እንታይ ማለት ምዃኑ ዝገልጽ ፊልም ኣሎ።

  • ኣብ ሓደ ካብቲ ስእልታት ብምጥዋቕ ሓደ ፊልም ምርኣይ ትጅምር።
  • ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብቲ ፊልም እንደገና ብምጥዋቕ ነቲ ፊልም ደው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ።
  • ነቲ ፊልምታት ብዙሕ ግዜ ደጋጊምካ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ።

A

ጸቒጥካ ምዝራብ

DT

E

FV

GK

I

IEÄ

IY

J

L

መቐረት ድምጺ

NG

O

OU

PB

RD, RN, RT

S

SJE

SK, KS, ST, TS

TJE

U

Y

Å

Ä

Ö