تلفظ کردن را تمرین کنید

آخرین به روز رسانی 14/12-2023

در اینجا می توانید فلم های را در مورد نحوۀ تلفظ حروف سویدنی، پیدا کنید. این فلم ها توسط بخش آموزش بزرگسالان شهرداری Karlskoga تهیه شده است.

فلم های دربارهٔ طرز تلفظ حروف صدادار و صامت وجود دارد. یک فلم در این مورد که تاکید چیست و یک فلم دیگر در این مورد که میلودی چیست، وجود دارد.

  • با کلیک بر روی یکی از تصاویر، فیلمی را شروع می کنید.
  • هر زمانی که خواسته باشید می توانید با دوباره کلیک نمودن روی فلم، آن را متوقف بسازید.
  • فلم ها را می توانید چندین بارببینید.

A

تاکید

DT

E

FV

GK

I

IEÄ

IY

J

L

آهنگ

NG

O

OU

PB

RD, RN, RT

S

SJE

SK, KS, ST, TS

TJE

U

Y

Å

Ä

Ö