نوجوان در سوئد

آخرین به روز رسانی: 12/5-2023

در این صفحات می توانید اطلاعات در مورد مدرسه، تندرستی و فعالیت های انجمنی/باشگاهی را پیدا کنید. همچنین می توانید در مورد حق و حقوق گروه های سنی مختلف نیز مطالبی بخوانید.

همه جوانان از حق تحصیل، خوب بودن حال شان، داشتن اوقات فراغت، دسترسی به فرهنگ و تأثیرگذاری برخوردارند.

جوانان در سوئد اغلب مستقل هستند. شما در مدرسه یاد می گیرید که انتقادی فکر کنید. مدرسه رفتن در سوئد رایگان است. جوانانی که از سن 16 سالگی به تحصیلات تمام وقت اشتغال دارند، از حق دریافت حمایت مالی آموزشی و شاید کمک هزینه مسکن برخوردارند. این به این معنی است که شما از فرصت های خوبی برای انتخاب راه زندگی خود برخوردار هستید. بسیاری خیلی زود از خانه خود نقل مکان می کنند تا شاید به تحصیل در شهر دیگری بپردازند.

از شما انتظار می رود که مستقل باشید، اما والدین شما، سرپرست تان یا سرپرست قانونی منصوب شما مسئولیت شما را تا زمانی که به سن 18 سالگی برسید و بالغ شوید، بر عُهده دارند. شما بعنوان یک فرد بزرگسال جوان بایستی از عُهده بسیاری از کارهای خود برآئید. شما باید امور مالی خود را اداره کرده، تحصیل یا کار کنید، لباسشوئی و نظافت کرده و آشپزی کنید و با ادارات دولتی تماس داشته باشید. این کار ها را در طول اقامت خود در خانه، در محل سکونت نوجوانان یا در یک خانواده سرپرست تمرین می کنید. بعضی از چیزها را در مدرسه یاد می گیرید و سایر موارد را بایستی خودتان کسب اطلاع کنید.

محدودیت/مرز های سنی مهم در سوئد

برخی محدودیت/مرز های سنی برای محافظت از کودکان و نوجوانان وجود دارد، بعنوان مثال تمرین رانندگی قبل از رسیدن به سن کامل 16 سالگی مجاز نیست.

محدودیت/مرز های سنی دیگر برای دادن حق و حقوق به جوانان وجود دارند، بطور مثال با رسیدن به سن 18 سالگی تمام می توانید رأی بدهید.

اگر والدین شما بخواهند نام تان را تغییر دهند، بایستی اول شما موافقت کنید.

اگر به سن دوازده سالگی رسیده باشید کسی نمی تواند شما را به فرزند خواندگی بپذیرد مگر آنکه خود شما موافقت کنید. اما حتی قبل از رسیدن به سن دوازده سالگی کامل نیز حق دارید اظهار نظر کنید.

 • شما به سن کیفری می رسید. این بدان معنی است که شما را می توان برای ارتکاب به یک جرم مجازات کرد.
 • شما مجاز هستید موتور گازی (درجه 1) برانید.
 • مجاز هستید فیلم های بزرگسالان را در سینما تماشا کنید.
 • اگر دوچرخه و یا موتور گازی شما زین مناسب داشته باشد، حق دارید یکنفر را سوار کنید. سن این فرد باید زیر 10 سال باشد.
 • رابطه جنسی: قانون می گوید که اساساً نباید با کسی زیر سن 15 داشته باشد رابطه جنسی داشت. قانون رابطه جنسی بین دو نفر هم سن با تقریباً هم سن یکدیگر را منع نمی کند بلکه می خواهد از سوء استفاده یک بزرگتر از یک فرد کوچکتر ممانعت کند.
 • وقتی کلاس نهم را به پایان برسانید، مدرسه اجباری منقضی می شود.
 • شما مجاز هستید یک کار عادی و بی خطر داشته باشید، یعنی می توانید ۴۰ ساعت در هفته کار کنید. اما کارفرما برای شما که به سن قانونی نرسیده اید نسبت به همکاران بالغ شما کمی بیشتر مسئولیت دارد.
 • میتوانید شرکت/کسب و کار خصوصی خود را شروع کنید.
 • خودتان حق دارید برای پول هایی که کسب کرده اید تصمیم گیری کنید.
 • مجاز هستید گواهینامه رانندگی برای موتور سیکلت سبک و تراکتور بگیرید.
 • می توانید تمرین رانندگی را شروع کنید.
 • می توانید تغییر آدرس خود را گزارش کرده و خودتان آنرا امضا کنید.
 • والدین شما دیگر بابت شما کمک هزینه فرزند دریافت نمی کنند. در عوض شما اگر تحصیل می کنید کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهید کرد.

طبق قانون وقتی شما به سن 18 سالگی تمام برسید والدین شما دیگر موظف به تأمین معاش شما نیستند. این به این معنی که آنها دیگر وظیفه ندارند شما را امرار معاش کنند. اما اگر شما هنوز به مدرسه می روید تعهد والدین برای تأمین معاش شما ادامه می یابد. در اینصورت آنها باید تا زمانی که شما به دبیرستان می روید یا تا زمانی که به سن 21 سالگی تمام می رسید شما را امرار معاش کنند.

 • شما به سن قانونی می رسید.
 • می توانید ازدواج کنید.
 • می توانید رای بدهید.
 • می توانید سیگار خریداری کنید.
 • می توانید در رستوران مشروبات الکلی و آبجو بخرید.
 • مجاز هستید گواهینامه رانندگی اتومبیل و موتور سیکلت سنگین بگیرید.

می توانید از فروشگاه انحصار مشروبات الکلی Systembolaget خرید کنید.